Dokument & lagar (219 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:8

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-26 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande öppnade sammanträdet samt gratulerade statsrådet Cecilia Malmström till utnämningen som kommissionär. 2 Föredragning Statsrådet Cecilia Malmström, politisk sakkunnig Oscar

2010-11-26

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:35

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM 2010-09-28 TID 11:0012:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Joakim Stymne, Tomas Danestad och Åsa Hjelt från UD, Eva Haghanipour, Line Vikström och Susanne Olsson från Finansdepartementet, Barbro Wickman-Parak, Cecilia Roos-Isaksson, Maria

2010-09-28

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:34

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-06-23 TID 08:3208:52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av KOM2010 302 Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av KOM2010 302 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken

2010-06-23

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:33

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-06-17 TID 09:0009:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Anthony Lake, chef för FN:s barnfond UNICEF tillsammans med Marie-Louise Wändel, Senior Adviser och Véronique Lönnerblad, generalsekreterare svenska UNICEF-kommittén lämnade information

2010-06-17

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:32

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-06-15 TID 10:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 och 2 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutade att kansliråd Mathias Otterstedt och ambassadsekreterare Anna Valve från UD och ledamöter, suppleanter och tjänstemän från försvarsutskottet

2010-06-15

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-05-27 TID 09:3011:07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU18 Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008-2009. 2 Justering

2010-05-27

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:30

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-20 TID 09:3012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet. 2 Justering Utskottet justerade utkast

2010-05-20

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:29

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-05-18 TID 11:0011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2009/10:28. 2 Meddelanden och administrativa frågor Kanslichefen informerade om att biståndsminister Gunilla Carlsson kommer till utskottet

2010-05-18

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:28

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-05-06 TID 09:3211:01 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU14 Att möta globala utmaningar om samstämmighet för utveckling. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2009/10:27.

2010-05-06

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:27

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-05-04 TID 11:0011:46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utredare Peter Egardt, huvudsekreterare Anna Hammargren och biträdande sekreterare Elias Nyberg informerade utrikesutskottet om Utrikesförvaltningsutredningen. Ledamöternas frågor

2010-05-04

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:26

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-04-29 TID 09:3010:08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2009/10:25. 2 Skrivelse 2009/10:150 Utrikesutskottet beslutade att bereda finansutskottet, skatteutskottet och socialutskottet tillfälle

2010-04-29

Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden 92028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny, samlad lagstiftning för export


Utskottsberedning: 2009/10:UU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 51 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:25

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-04-22 TID 09:3012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU16 Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. 2 Justering Utskottet justerade utkast till utlåtande 2009/10:UU17 Kommissionens

2010-04-22

Motion 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009 s92027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 73 kB)

Motion 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 s92026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 84 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:24

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-04-20 TID 11:0012:47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Eva Haghanipour, Lars Östling, Gabriel Samuelsson, Kerstin Hallsten och Magnus Lindskog från Finansdepartementet, Anders Bengtcén, Tomas Danestad, Anders Wahlberg, Niklas Eriksson

2010-04-20

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:23

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-13 TID 11:0011:43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. 2 Justering Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU20 Lag om konsulära

2010-04-13

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:22

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-04-08 TID 09:3009:46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2009/10:21. 2 Inhämtande av yttrande över kommissionens arbetsprogram 2010. Utrikesutskottet beslutade att bereda övriga utskott tillfälle

2010-04-08

Motion 2009/10:U14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U14 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning av


Utskottsberedning: 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:U14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:U13 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U13 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling v040 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Fel fokus i regeringens biståndspolitik 3 5 Avskrivningar från biståndsramen 3


Utskottsberedning: 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:U13 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 75 kB)