Dokument & lagar (177 träffar)

Motion 2001/02:U7 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U7 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 4 Riktlinjer för krigsmaterielexport 3


Utskottsberedning: 2001/02:UU11
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U5 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U5 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre redovisning av freds- och hjälpinsatser


Utskottsberedning: 2002/03:UU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2001/02:U348 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U348 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Spaniens ordförandeskap i EU 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Hållbar utveckling 6 5 In med miljöhänsyn i hela EU-systemet 8 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:MJU16 2001/02:NU17 2001/02:SkU17 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Norra Irak Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att världssamfundet stöder folket i irakiska Kurdistan i dess strävan för demokrati. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U329 av Eva Zetterberg m.fl. (v, m, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U329 av Eva Zetterberg m.fl. v, m, kd, c, fp, mp Västsahara 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall hålla fast vid sitt stöd till Polisario och sitt erkännande av västsahariernas rätt till självbestämmande.


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U323 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U323 av Marianne Samuelsson m.fl. mp UNEP-konferensen i Sydafrika 2002 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 7 2 Förslag till riksdagsbeslut 8 3 Motivering 9 4 Inledning 10 5 Från Stockholm 1972 till Johannesburg 2002 10 6 Internationellt miljösamarbete 12 6.1 Innovationer


Utskottsberedning: 2001/02:UU2 2001/02:UU4 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U322 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U322 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Förenta nationerna i en globaliserad värld Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Förenta nationerna i en globaliserad värld 2 2.1 The Millennium Summit 2 3 Det globala civila samhället 3 3.1 FN:s säkerhetsråd 4


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U315 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U315 av Matz Hammarström m.fl. mp EU:s utrikes- och säkerhetspolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 43 2 Förslag till riksdagsbeslut 44 3 Inledning 44 4 Bakgrund 45 5 Humanitära argument alibi för en ny säkerhetsdoktrin 45 6 Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik före


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU11
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U296 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U296 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Bistånd till Östtimor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall ge bilateralt bistånd till Östtimor omfattande hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U295 av Inger Lundberg m.fl. (s, c, m, fp, mp, v, kd)

Motion till riksdagen 2001/02:U295 av Inger Lundberg m.fl. s, c, m, fp, mp, v, kd Åtgärder mot hiv/aids-epidemin i södra Afrika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder inom biståndspolitiken för att motverka hiv/aids i södra Afrika.


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U281 av Eva Zetterberg m.fl. (v, c, fp, m, kd, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U281 av Eva Zetterberg m.fl. v, c, fp, m, kd, mp Fredsprocessen i Colombia 1 Sammanfattning I Colombia råder sedan decennier en väpnad kamp som skördat hundratusentals offer. Regelrätta stridigheter förekommer i olika delar av landet mellan gerilla, paramilitärer och den colombianska armén.


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:U270 av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, m, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U270 av Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, kd, c, fp, mp Iran 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den svenska regeringen i den kritiska dialogen med Iran skall med kraft hävda det iranska folkets rätt att fritt organisera sig i partier och fackföreningar.


Utskottsberedning: 2001/02:SfU8 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U254 av Berit Jóhannesson m.fl. (v, m, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U254 av Berit Jóhannesson m.fl. v, m, kd, c, fp, mp Östtimor 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall medverka i försoningsprocessen i Östtimor. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall agera


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U252 av Eva Zetterberg m.fl. (v, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U252 av Eva Zetterberg m.fl. v, kd, c, fp, mp Mänskliga rättigheter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 36 2 Förslag till riksdagsbeslut 37 3 Försvinnanden och straffrihet 37 4 Antalet försvunna i Kashmir ökar 38 5 MR-situationen i Vitryssland 38 6 Östtimor efter befrielsen 38


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So616 av Göran Magnusson m.fl. (s, v, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:So616 av Göran Magnusson m.fl. s, v, kd, c, fp, mp Alkoholpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om internationell alkoholpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjda


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1 2001/02:SkU17 2001/02:SoU6 2001/02:TU10 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sf394 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf394 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. mp Asylpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om beredskap för en massflyktssituation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om rättssäkerhet


Utskottsberedning: 2001/02:SfU15 2001/02:SfU2 2001/02:SfU8 2001/02:SoU1 2001/02:UbU13 2001/02:UbU9 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:N375 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:N375 av Marianne Samuelsson m.fl. mp WTO och global solidaritet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 17 2 Förslag till riksdagsbeslut 18 3 Inledning 19 4 WTO och det globala civila samhället 19 4.1 Revidera, reparera, reformeraNya politiska och etiska mål för WTO 20 4.2 WTO


Utskottsberedning: 2001/02:NU15 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K428 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:K428 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Grön syn på EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 54 2 Förslag till riksdagsbeslut 55 3 Fördragsförändringar och folkomröstningar 56 4 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 56 5 Förslagsrätten och kommissionen 56 6 Förslagsrätt och utvärdering 56


Utskottsberedning: 2001/02:KU29 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU15 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fi295 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi295 av Matz Hammarström m.fl. mp EMU och Sverige 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Demokratiska och politiska aspekter 3 4.1 Ett steg på väg mot en EU-stat 3 4.2 Maastrichtfördraget 5 4.3 Det europeiska centralbankssystemet


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:FiU23 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , ,

Motion 2000/01:U7 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:U7 av Hammarström, Matz mp med anledning av prop. 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:49 Ett ramavtal


Utskottsberedning: ---------------2000/01:UU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation