Dokument & lagar (155 träffar)

Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, v, m, kd, mp, c Dawit Isaak fp1039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu åtta år sedan göteborgaren


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. v Miljö och rättvisa v202 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i miljöpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Miljö, klass och kön 7 5 Pågående globala förändringar


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU14 2009/10:FiU5 2009/10:KU1 2009/10:KU11 2009/10:MJU1 2009/10:MJU14 2009/10:MJU18 2009/10:MJU22 2009/10:NU3 2009/10:NU9 2009/10:SfU14 2009/10:SkU29 2009/10:TU24 2009/10:UU11 2009/10:UU13 2009/10:UU15 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 328 kB)

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. v Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartarbete och social dumpning v402 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Trepartssamverkan för sjysta villkor 4 5 Rätt att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag 5 6 Kollektivavtal


Utskottsberedning: 2009/10:AU5 2009/10:FiU22 2009/10:SfU14 2009/10:SkU30 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2009/10:U272 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U272 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd v560 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr


Utskottsberedning: 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U272 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:U209 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U209 av Lars Ohly m.fl. v En utrikespolitik för allas rätt till sin kropp och sexualitet v564 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Läget i världen 4 5 En samlad utrikespolitik för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet 5 6 Arbetet inom


Utskottsberedning: 2009/10:KU1 2009/10:UU10 2009/10:UU14 2009/10:UU15 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2009/10:U209 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 83 kB)

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v Trafik och miljö v241 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 13 3.1 Denna motion är en av tre motioner 13 4 Utgångspunkter 14 4.1 Kommunikationer i allmänhet 14 4.2 Vår syn på investeringar 14 4.2.1 Infrastruktur i allmänhet 14


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU22 2009/10:FiU25 2009/10:FöU2 2009/10:KrU1 2009/10:KU19 2009/10:MJU1 2009/10:MJU11 2009/10:MJU15 2009/10:MJU16 2009/10:NU13 2009/10:NU3 2009/10:NU4 2009/10:SkU26 2009/10:SkU28 2009/10:SkU29 2009/10:TU1 2009/10:TU12 2009/10:TU13 2009/10:TU14 2009/10:TU15 2009/10:TU18 2009/10:TU21 2009/10:TU24 2009/10:TU7 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (136 yrkanden): 136 avslag

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 483 kB)

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v028 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:U5 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U5 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2008/09:11 Frihet från förtryck skrivelse om Sveriges demokratibistånd v010 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 FN:s konvention om mänskliga rättigheter 4 4.1 Snävt perspektiv på mänskliga rättigheter 4


Utskottsberedning: 2008/09:UU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:U5 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2008/09:U2 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U2 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget v009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den irländska folkomröstningens resultat ska respekteras, att den svenska ratificeringsprocessen


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:U2 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. v Den svenska miljöpolitiken i EU v275 1 Sammanfattning I den här motionen föreslår Vänsterpartiet åtgärder som gör skillnad för bättre klimat och ett renare och rikare hav som vi anser att Sverige ska driva i EU. Vi yrkar bl.a. att regeringen agerar för att EU:s


Utskottsberedning: 2008/09:FiU29 2008/09:MJU12 2008/09:MJU13 2008/09:MJU18 2008/09:MJU22 2008/09:MJU24 2008/09:MJU28 2008/09:MJU29 2008/09:NU25 2008/09:NU3 2008/09:SkU26 2008/09:TU12 2008/09:TU2 2008/09:UU10 2009/10:NU13 2009/10:NU9
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 176 kB)

Motion 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. (v, mp, kd, s, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. v, mp, kd, s, fp Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker v408 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier,


Utskottsberedning: 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. (v, mp, kd, s, fp) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:U255 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U255 av Lars Ohly m.fl. v Millenniemålen v405 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Ändamålsenligt och ökat bistånd 5 4.1 Uppfyll målet öka biståndet 5 4.2 Sverige trixar med biståndspengar 6 4.3 Förändring av DAC-regler behövs 7 4.4 Bistånd på mottagarnas


Utskottsberedning: 2008/09:UU14 2008/09:UU2 2008/09:UU6 2009/10:NU13 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2008/09:U255 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 119 kB)

Motion 2008/09:U285 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U285 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U285 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:N210 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:N210 av Hans Linde m.fl. v En handelspolitik för jämställdhet v404 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Motivering 3 4 Handel och könsmaktsordningen 3 5 Jämställdhetsperspektiv på handel 4 5.1 WTO och jämställdhet 4 5.2 EU:s associationsavtal och jämställdhet 5


Utskottsberedning: 2008/09:KU1 2008/09:UU10 2009/10:NU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:N210 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2008/09:U206 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U206 av Hans Linde m.fl. v Israels ockupation av Palestina v406 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Annapolis en fredskonferens dömd att misslyckas 4 5 Israels övergrepp på folkrätten och de mänskliga rättigheterna 5 5.1 Illegala


Utskottsberedning: 2008/09:UU11 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2008/09:U206 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 86 kB)

Motion 2008/09:Fö204 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö204 av Lars Ohly m.fl. v Sveriges säkerhets- och försvarspolitik v476 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska avbryta allt samarbete som bidrar till militariseringen av EU.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10 2008/09:UU10 2008/09:UU11 2008/09:UU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2008/09:Fö204 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 69 kB)

Motion 2008/09:U203 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U203 av Hans Linde m.fl. v Kina v400 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Demokratiska fri- och rättigheter 4 4.1 Yttrandefrihet 4 4.2 Tortyr och dödsstraff 5 4.3 Minoriteters rättigheter 5 5 Fackliga rättigheter och arbetsvillkor 6 5.1 Facket och


Utskottsberedning: 2008/09:UU15 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U203 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 71 kB)

Motion 2008/09:U221 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U221 av Lars Ohly m.fl. v Ordförandeskap för rättvisa, jämställdhet och miljö v700 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Vänsterpartiets syn på hur ordförandeskapet ska bedrivas 4 4.1 Vad blir rollen för svenska ordförandeskapet 4 4.2 Ett feministiskt


Utskottsberedning: 2008/09:UU10 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:U221 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 100 kB)

Motion 2008/09:U256 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U256 av Gunilla Wahlén m.fl. v Kvinnors säkerhet v480 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram en ny svensk handlingsplan för att implementera FN:s resolution 1325. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10 2008/09:UU11 2008/09:UU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:U256 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:U254 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U254 av Gunilla Wahlén m.fl. v Kärnvapen v478 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att kärnvapen och kemiska och biologiska massförstörelsevapen ska förbjudas folkrättsligt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:U254 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 47 kB)