Dokument & lagar (109 träffar)

Motion 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm MP Barns rätt till skydd mot strålning från elektronisk teknik under skoltid MP2641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda barns rätt till skolgång utan att utsättas för skador från


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm (MP) (doc, 90 kB)

Motion 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm MP Forskning om strålning räddar barn MP2632 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson SD Överföring av icke operativa flygplan till museum SD439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för Försvarets materielverk att skänka två stycken 32 Lansen,


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång SD Svensk självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktion SD436 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anta en målsättning för den svenska självförsörjningsgraden inom svensk


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång SD Datum för tillåtet fyrverkeri SD433 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fyrverkeri endast ska vara tillåtet vid vissa svenska högtider, nyårsafton och valborgsmässoafton


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. MP Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap MP1026 1 Sammanfattning Europa upplever idag den fredligaste perioden på vår kontinent någonsin. Samtidigt är andra delar av världen drabbade av krig och konflikter. I enlighet med FN-stadgans principer


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 103 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-03 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utskottet medgav att Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. Statsrådet Karin Enström åtföljd av politiskt

2013-10-03

Motion 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. FP Stärkt Östersjösamarbete för att rädda vårt innanhav FP811 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordnade internationella åtgärder för att rädda Östersjön. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:FöU7 2013/14:UU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck FP Hörselnedsättning en folksjukdom som kan mötas med åtgärder FP817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det arbete som bedrivs av de hörselskadades intresseorganisation.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11 2013/14:KrU7 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap S27001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår i


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S27002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska försvarets främsta uppgift är försvaret av Sverige, dess suveränitet och integritet.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 105 kB)

Motion 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarsmotion MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till Försvarsmakten att anpassa försvaret efter den hotbild och den efterfrågan på internationella åtaganden


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 110 kB)

Motion 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. S Försäljning av skärgårdsmark S6116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fortifikationsverkets uppdrag bör justeras på så sätt att även andra hänsyn än de rent marknadsekonomiska


Utskottsberedning: 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö240 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö240 av Edward Riedl M Förbud mot grön laser M1219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att förbjuda försäljning och innehav av starka laserpekare för privat bruk. Motivering Under


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö240 av Edward Riedl (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap V304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår investeringsplanen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Fö230 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö230 av Elin Lundgren S Förbud för privatpersoner mot att avfyra fyrverkerier S6046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud för privatpersoner mot att köpa och avfyra fyrverkerier. Motivering Det är sedan


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö230 av Elin Lundgren (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson S Elsäkerheten i Sverige S25116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 4 6 och 15 i elinstallatörsförordningen 1990:806 bör få den lydelse som framgår av motionen. Motivering Ansvaret för elsäkerheten i Sverige är


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:U220 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:U220 av Eva Flyborg FP Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor FP526 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att alla FN:s medlemsländer ska anta och uppfylla resolution


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2 2013/14:SfU6 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:U220 av Eva Flyborg (FP) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. MP Digitala rättigheter MP2103 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 8 4 Fritt tillträde för alla 8 4.1 De statliga fibernäten 9 4.2 Wifi roaming 9 4.3 LAN-spel 9 4.4 Nätneutralitet 10 5 Medborgerliga rättigheter och integritet 11


Utskottsberedning: 2013/14:CU20 2013/14:FöU5 2013/14:JuU14 2013/14:JuU15 2013/14:KrU4 2013/14:KrU6 2013/14:KU23 2013/14:KU25 2013/14:KU26 2013/14:NU15 2013/14:SkU18 2013/14:TU7 2013/14:UbU14 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 46 avslag

Motion 2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 148 kB)

Motion 2013/14:N334 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N334 av Lise Nordin m.fl. MP Avskaffa kärnkraftens subventioner MP2908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt utreda vad en kärnkraftssubvention innebär. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:CU14 2013/14:FöU6 2013/14:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:N334 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 72 kB)