Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet V020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av Siuns Statens


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap V304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår investeringsplanen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. V De frivilliga försvarsorganisationerna V306 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Frivilliga försvarsorganisationer 2 4 Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna 3 4.1 Direktutbildning i Hemvärnet 4 4.2 Hemvärnets


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU2 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. V Freds- och säkerhetspolitik V307 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 EU 5 4.1 Krigsmaterielsamarbetet inom EU 5 4.1.1 Europeiska försvarsbyrån EDA 6 4.2 Kärnvapen 6 5 Nato 6 5.1 Partnerskap för fred, PFP 7 5.2 Natoledda


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:KU1 2013/14:UU11 2013/14:UU15 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 104 kB)

Motion 2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Allmän värnplikt V308 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda hur ett värnpliktsförsvar kan införas och när detta kan ske. 2 Inledning Det svenska


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. V Ansvarsfulla militära övningar V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvarets övningar i Vättern inte ska utökas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Konsumentfrid och skuldsättning V586 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Konsumtionsfrid 4 4.1 Begränsad direktreklam 5 4.2 Telefonförsäljning och marknadsföring 5 5 Överskuldsatta 6 6 Reklam riktad till barn 7 7 Könsdiskriminerande


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU11 2013/14:CU20 2013/14:FöU6 2013/14:JuU15 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 102 kB)