Dokument & lagar (6 446 träffar)

Motion 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. S Ett fritt Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en marockansk vägran att acceptera en folkomröstning skulle aktualisera frågan om ett diplomatiskt erkännande av ett fritt Västsahara och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1778 av Hanna Westerén S Fler insatser för att främja fred och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till fler insatser för att värna fred och säkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Försvarsmakten, klimat och miljö 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Försvarets roll i omställningen 4 Internt miljö- och klimatarbete 4.1 En självständig kontrollfunktion 4.2 Begränsa undantaget för miljökonsekvensbeskrivningar


Utskottsberedning: 2018/19:FöU9 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 122 kB)

Motion 2018/19:1658 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1658 av Marta Obminska M Medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett framtida medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har haft fred i närområdet i drygt 200 år. År 1814 invaderade Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1658 av Marta Obminska (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1658 av Marta Obminska (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Värmlands framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utvecklat nordiskt samarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nordisk transportplan


Utskottsberedning: 2018/19:TU5 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1530 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1530 av Lars Hjälmered M Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering En grundläggande uppgift för svenska staten är att värna vår


Utskottsberedning: 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1530 av Lars Hjälmered (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1530 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1463 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1463 av Per Lodenius C Sveriges roll som garantstat för Ålandsöverenskommelsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att se över hur Sverige kan leva upp till sitt ansvar som garantstat för Ålandsöverenskommelsens


Utskottsberedning: 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1463 av Per Lodenius (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1463 av Per Lodenius (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1448 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1448 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin båda M Svenskt Natomedlemskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Fred och säkerhet byggs


Utskottsberedning: 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1448 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1448 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. SD Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att ytterligare skärpa EU:s sanktioner mot Ryssland om inte situationen för utsatta grupper förbättras avsevärt och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. SD Seyfo folkmordet 1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna folkmordet på olika minoriteter i Osmanska riket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkmordet på olika minoriteter


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. SD Somalia och Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som självständig stat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU28 2018/19:NU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 2 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. SD Sveriges arbete i Europarådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. SD Kurdistan och Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna ett självständigt Kurdistan i norra Irak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UU 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. SD Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:UU10 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad ska prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna och


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. SD Nepal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de diplomatiska förbindelserna med Nepal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på mikroföretagande


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. SD Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydligare regional strategi för Syrienkrisen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: UU 2018/19:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. SD Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare redovisa i vilken grad genomförande parter efterlever Sveriges strategi och


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. SD Utvecklat samarbete med utvecklingsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finna moderna, effektiva och ömsesidiga samarbetsformer med Afrika och andra tillväxtregioner och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1372 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1372 av Markus Wiechel m.fl. SD Avräkningar för flyktingmottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en förändring av OECD:s biståndskommittés regler för att inte tillåta avräkningar från biståndet för mottagande av asylsökande


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1372 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1372 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)