Dokument & lagar (9 203 träffar)

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Eget boende EBO Hälsoundersökningar Arbete och sysselsättning


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:CU11 2018/19:JuU1 2018/19:JuU14 2018/19:KU1 2018/19:SfU16 2018/19:SoU1 2018/19:SoU8 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 22 avslag, 7 bifall,

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 164 kB)

Motion 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 9 1 Sjukvårdsreformer för en mer jämlik vård 1.1 Statligt ansvar för att säkra en god, effektiv


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU7 2018/19:FiU3 2018/19:JuU10 2018/19:JuU14 2018/19:SfU20 2018/19:SoU1 2018/19:SoU10 2018/19:SoU11 2018/19:SoU12 2018/19:SoU13 2018/19:SoU15 2018/19:SoU7 2018/19:SoU7,2018/19:SoU7 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU1 2018/19:UbU13 2018/19:UbU14 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (120 yrkanden): 100 avslag, 21 bifall,

Motion 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (docx, 427 kB) Motion 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (pdf, 689 kB)

Motion 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. M Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. SD Registerkontroll vid arbete med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla jobbsökande till samtliga yrken inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras för tidigare


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2929 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2929 av Cecilia Widegren m.fl. M Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Sammanfattning Moderaterna vill förstärka Tullverket och det svenska gränsskyddet. Det är helt nödvändigt för att stoppa smugglingen av narkotika och vapen till de kriminella gängen. Att motverka skatteflykt och


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:2929 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2929 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen C Inför lex Ahmed för polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en lex Ahmed kan införas för polisen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ahmed Obaid sköts i januari 2017 till döds


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson båda C Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort gränskontrollerna mellan Danmark och Skåne och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad


Utskottsberedning: 2018/19:CU1 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:CU6 2018/19:CU7 2018/19:CU8 2018/19:FiU22 2018/19:FöU8 2018/19:JuU10 2018/19:KrU7 2018/19:MJU9 2018/19:NU14 2018/19:SfU3 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14 2018/19:SoU1 2018/19:SoU11 2018/19:TU13 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 60 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 137 kB) Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 284 kB)

Motion 2018/19:2569 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2569 av Ida Drougge M Trygghet i kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra tunnelbanepolis samt klotterutbildad polis i Stockholms län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vår gemensamma kollektivtrafik


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2569 av Ida Drougge (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2569 av Ida Drougge (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson C Lex Lotta-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en lex Lotta-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Våld i nära relation är inte ett problem


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström båda C Hårdare straff för de som förstör för och terroriserar lantbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hårdare straff för de som förstör för och terroriserar lantbrukare och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2744 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2744 av Jonas Eriksson MP Översyn av hetslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändrad lagstiftning för att freda våra gemensamma demokratiska rum och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2744 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2744 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2650 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2650 av Saila Quicklund M Inför tidsbestämda krav för polisiär utryckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till tidsatta krav för polisiär utryckning vid allvarliga brott och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2650 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2650 av Saila Quicklund (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2487 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26 2018/19:JuU10 2018/19:NU4 2018/19:NU8 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2638 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2638 av Ellen Juntti M Nationellt förbud mot tiggeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns uppskattningsvis ca 5 000 tiggare, och


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2638 av Ellen Juntti (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2638 av Ellen Juntti (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2640 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2640 av Ellen Juntti M Höj straffet betydligt för brott mot griftefriden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffet betydligt för brott mot griftefriden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många mord begås i Sverige,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2640 av Ellen Juntti (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2640 av Ellen Juntti (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. KD Förstärkt antidopningsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Sveriges antidopningsorganisation blir helt fristående och organisatoriskt oberoende från Riksidrottsförbundet och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:KrU10 2018/19:MJU12 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 104 kB)

Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensutveckling inom polisen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1 2018/19:JuU10 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU15 2018/19:JuU29
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 141 kB)

Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson båda C Förenkling av licenshantering vid vapenbyte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att införa ägarbyte när det gäller vapen där vapenlicensen förs över


Utskottsberedning: 2018/19:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. L Insatser för unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidiga förebyggande insatser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om socialtjänstens


Utskottsberedning: 2018/19:JuU15 2018/19:JuU20 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 105 kB)