Dokument & lagar (44 346 träffar)

Motion 2001/02:Kr291 av Laila Bjurling och Reynoldh Furustrand (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr291 av Laila Bjurling och Reynoldh Furustrand s Studioglasmuseum i Torshälla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av statligt stöd för förverkligandet av ett studioglasmuseum i Torshälla. Bakgrund Åsa Brandt


Utskottsberedning: 2001/02:KrU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr290 av Eva Johansson och Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr290 av Eva Johansson och Kenth Högström s Nyckelharpan som ett svenskt nationalinstrument Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra nyckelharpan till ett svenskt nationalinstrument. Motivering Nyckelharpan är en


Utskottsberedning: 2001/02:KrU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr289 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr289 av Kenneth Johansson c Det nationella kulturhistoriska industriarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det nationella ansvaret för de världsunika kulturhistoriska industriarven i Avesta utreds. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:KrU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K338 av Märta Johansson och Lisbet Calner (s)

Motion till riksdagen 2001/02:K338 av Märta Johansson och Lisbet Calner s Nordiska TV-kanaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheter till ökat radio- och TV-utbyte med de nordiska grannländerna. Motivering Det är påfallande hur mycket

Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K223 av Kenneth Johansson och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K223 av Kenneth Johansson och Eskil Erlandsson c Äganderätten och ekonomisk utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en kommission med uppgift att belysa den privata äganderättens betydelse för ekonomisk utveckling. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fö231 av Karl-Göran Biörsmark (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö231 av Karl-Göran Biörsmark fp Flygskolan i Malmen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förläggning av flygskolan till Malmen. Motivering Stor osäkerhet råder för närvarande om var försvarets flygskola skall förläggas.


Utskottsberedning: 2001/02:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A278 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:A278 av Mikael Odenberg m.fl. m Arbetshandikappade 1 Sammanfattning Arbetslösheten för personer med arbetshandikapp har minskat med 14 400 mellan december 1999 och december 2000. Samtidigt har emellertid antalet individer med arbetshandikapp som fått förtidspension och sjukbidrag ökat med


Utskottsberedning: 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:A264 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A264 av Lennart Axelsson m.fl. s Osäkra anställningsformer och otillräckliga tjänstgöringsgrader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anställda med osäkra anställningsformer och otillräckliga tjänstgöringsgrader. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A260 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A260 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Jämställda arbetsverktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information och utveckling av mer jämställda arbetsverktyg. Motivering Jämställdhet mellan kvinnor


Utskottsberedning: 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A259 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:A259 av Agne Hansson m.fl. c Arbetsmarknadspolitiken 1 Sammanfattning I Tage Danielssons berättelse om Karl-Bertil Jonsson säger Karl-Bertil till sin mor: Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar.Att känna sig behövd ger en inre tillfredsställelse,


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:AU3 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:A258 av Barbro Feltzing (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:A258 av Barbro Feltzing mp Gröna arbeten och övergångsarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att införa övergångsarbeten enligt motionens intention. Motivering Gröna jobb är ett sätt att integrera miljöfrågorna i arbetsmarknadspolitiken,


Utskottsberedning: 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A257 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:A257 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin mp Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidragets koppling till prisbasbeloppet. Inledning Lönenivån för personer med arbetshandikapp är för närvarande för


Utskottsberedning: 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A255 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A255 av Hillevi Larsson s Samordnad arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en förändring bör genomföras i arbetstidslagen så att ett samordningsansvar av arbetstiden mellan arbetsgivare införs i de fall då en arbetstagare har mer än


Utskottsberedning: 2001/02:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A254 av Helena Zakariasén och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A254 av Helena Zakariasén och Ann-Kristine Johansson s Försäljning av folköl och cider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försäljning av folköl och cider. Motivering Fortfarande visar flera rapporter hur lätt det är


Utskottsberedning: 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A253 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A253 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Semesterlönegrundande frånvaro vid studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förändring av semesterlönegrundande frånvaro. Motivering Då riksdagen antog den nya studiestödslagen


Utskottsberedning: 2001/02:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A224 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:A224 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin mp Yttrandefrihet och medbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att departementspromemorian 2001:9 om yttrandefrihet läggs till grund för en proposition för att


Utskottsberedning: 2001/02:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:A223 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:A223 av Mikael Odenberg m.fl. m En individuell utbildningsinvestering 1 Sammanfattning Det är alldeles för få människor i Sverige som kontinuerligt vidareutbildar sig i syfte att förbättra sina kunskaper. För att fler människor skall kunna utbilda sig kontinuerligt krävs att den övergripande


Utskottsberedning: 2001/02:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:L303 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L303 av Rindborg, Stig m Förmånsrättsordningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om sådan ändring i konkurslagen 1987:672 som föreslås i SOU 1999:1. 2. Riksdagen beslutar om sådan ändring i förmånsrättslagen 1970:979 som föreslås i SOU 1999:1. 3. Riksdagen beslutar om sådan


Utskottsberedning: -2001/02:LU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K10 av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:K10 av Lennmarker, Göran m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2000/01:100 avsnitt 3:1 Förslag till lag om ändring av riksdagsordningen vad avser att flytta utrikesförvaltningen


Utskottsberedning: -2000/01:KU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub41 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub41 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de fristående vårdhögskolorna, i jämförelse med de offentligt


Utskottsberedning: -2000/01:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation