Dokument & lagar (1 184 träffar)

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. S Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för hivpreventivt arbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2686 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2686 av Hillevi Larsson m.fl. S Vårdskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdskadades möjlighet till en oberoende granskning av medicinska intyg i vissa fall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man skadas inom vården


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2686 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2686 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. S Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga 1524 år för 280 positiva budskap


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2017/18:2203 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2203 av Paula Holmqvist m.fl. S Avgiftssystem inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att avgiftssystemet inom äldreomsorgen ses över för att skapa mer jämställdhet, rättvisa och transparens, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2203 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2203 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. S Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet särskilt riktade mot personer


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V)

Motion till riksdagen 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. L, MP, S, C, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. S Säkerhet i rättssalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att överväga ytterligare åtgärder för att öka säkerheten i domstolarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kameraövervakning


Utskottsberedning: 2017/18:JuU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. S Nationellt krislager Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett nationellt krislager och tillkännager detta för regeringen. Motivering På senare tid har flera experter och forskare,


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson båda S Ideella föreningars bankavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot kreditinstitutens orimliga avgifter för ideella föreningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:2631 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2631 av Hillevi Larsson S Hyvling av arbetstimmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvling av arbetstimmar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hösten 2016 kom en dom i Arbetsdomstolen som gav arbetsgivare rätt att med omedelbar


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2631 av Hillevi Larsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2631 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. S Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:UU18 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. S Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer och erbjuder


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. S Inför ett tredje juridiskt kön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tredje kön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk lagstiftning bygger i dag på en så kallad binär könsuppfattning. Det


Utskottsberedning: 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Översyn av lagen om hets mot folkgrupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagen om hets mot folkgrupp för att motverka våldsbejakande extremism i syfte att begränsa möjligheter att kränka


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. S EBO-avräkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avräkning av personer som hittar boende med stöd av lagen om eget boende i en kommun från den årliga kvoten i enlighet med bosättningslagen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,


Utskottsberedning: 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. S Infrastrukturen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen  studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Uppräkning av sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av gällande regelverk för uppräkningen av sjukersättningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hel inkomstrelaterad


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. S Besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (pdf, 80 kB)