Dokument & lagar (1 118 träffar)

Motion 2017/18:1712 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1712 av Jan Lindholm MP Revision i kommunsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svagheterna med den kommunala revisionens självständighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:KU33
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1712 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1712 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:1710 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1710 av Jan Lindholm MP Fred måste byggas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omfördela resurser för att möjliggöra ett mer proaktivt fredsbyggande arbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en värld fylld av militärakademier,


Utskottsberedning: 2017/18:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1710 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1710 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1700 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1700 av Jan Lindholm MP Från monarki till republik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se på vilket sätt Sverige kan ta ett slutgiltigt steg från monarki till republik och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Successionsrätt till


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1700 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1700 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:1684 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1684 av Jan Lindholm MP Vagabonderande strömmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Begreppet vagabonderande strömmar


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1684 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1684 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1683 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1683 av Jan Lindholm MP Lagstiftning kring LED-belysning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att LED-lampor inte får ha större modulation än 5 procent och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att människor påverkas negativt av blinkande


Utskottsberedning: 2017/18:NU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1683 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1683 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:1711 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1711 av Jan Lindholm MP Vikten av lokal banknärvaro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens ansvar för lokal banknärvaro och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund När de stora affärsbankerna drar in sina kontor i mindre samhällen


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1711 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1711 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1718 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1718 av Jan Lindholm MP Om tredje stycket i MB eller hur 25 miljoner kronor årligen slösas på onödigt processande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fördelen med att stryka tredje stycket i miljöbalkens fjärde kapitels sjätte paragraf, och


Utskottsberedning: 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1718 av Jan Lindholm (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1718 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 86 kB)

Motion 2017/18:1701 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1701 av Jan Lindholm MP Konsumtionshets Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att marknadsföringslagen bör ändras så att reklam endast får delas ut till hushåll som uttryckligen ger sitt samtycke och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:CU10 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:1701 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1701 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:286 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:286 av Jan Lindholm MP Förbud mot tunga oljor i Arktis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot tunga oljor i Arktis och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Albedoeffekten är en av de stora faktorerna som påverkan takten med


Utskottsberedning: 2017/18:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:286 av Jan Lindholm (MP) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:286 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:284 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:284 av Jan Lindholm MP Dubbelspåret mellan Falun och Borlänge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att det planerade dubbelspåret mellan Falun och Borlänge ges en hög prioritet och tillkännager detta för regeringen. Tidigare behandling


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:284 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:284 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:282 av Jan Lindholm MP One Health Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Sverige fortsätter arbetet med att i internationella forum sprida tänkesättet One Health och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:SoU15 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:290 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:290 av Jan Lindholm MP Tillgång till litteratur för synskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att arbeta för ett snabbt genomförande av Marrakechavtalet inom EU, inklusive ett svenskt godkännande, och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:290 av Jan Lindholm (MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:290 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:287 av Jan Lindholm MP Vätgassamhället kommer med stora kliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till vätgasteknik och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Rapporter om nya lösningar för effektivare elektrolys av vatten för att


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:283 av Jan Lindholm MP Biokolmetoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att minska mängden klimatpåverkande gaser i atmosfären och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 138 kB)

Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:280 av Jan Lindholm MP Luleälvens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Luleälvens framtid och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Luleälven är en av landets mest tuktade älvar. Älven kan därför betraktas som död. Det finns


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:289 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:289 av Jan Lindholm MP Lagstiftning om penningenhet i grundlag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta formuleringen om penningenheten från riksbankslagen till grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brexit är


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:289 av Jan Lindholm (MP) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:289 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:288 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:288 av Jan Lindholm MP Fri motionsrätt i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med lagförslag som innebär att den allmänna motionstiden upphävs och att det i stället införs en generell initiativrätt för samtliga riksdagens


Utskottsberedning: 2017/18:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:288 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:288 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:285 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:285 av Jan Lindholm MP Solenergi på riksdagens tak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagens fastigheter bör signalera framåtskridande genom att förses med modern solenergiteknik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:KU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:285 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:285 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:281 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:281 av Jan Lindholm MP Rökförbud i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa ett totalt rökförbud i riksdagens lokaler. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett totalt rökförbud i riksdagens lokaler och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.


Utskottsberedning: 2017/18:KU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:281 av Jan Lindholm (MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:281 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:106 av Jan Lindholm MP Barnkonventionen till lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att fortsätta arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den nuvarande regeringen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 62 kB)