Dokument & lagar (1 111 träffar)

Motion 2013/14:Ub546 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub546 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Utbildningsväsendet och hbt-frågor S2195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetensutveckling för lärare i frågor om homo- och bisexuella och transpersoner. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ub546 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:Ub499 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub499 av Kerstin Engle m.fl. S Genuspedagogik i förskola och skola S2212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skola där genuspedagogik får ett större utrymme. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub499 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Ub488 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub488 av Lena Sommestad m.fl. S Kunskapslyft för kvinnor mitt i livet S2185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler studieplatser inom den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolorna. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub488 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:Ub484 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub484 av Lena Sommestad m.fl. S Vända trenden mot större barngrupper i förskolor och fritidshem S2125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vända trenden mot större barngrupper i förskolor och fritidshem. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub484 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub483 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub483 av Lena Sommestad m.fl. S En skola som främjar jämställdhet och likvärdiga livschanser S2183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skola som främjar jämställdhet och likvärdiga livschanser. Motivering Resultaten


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub483 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:T413 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T413 av Peter Persson m.fl. S Utbyggnaden av Götalandsbanan S4107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett principbeslut om att bygga hela Götalandsbanan.


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T413 av Peter Persson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:So651 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So651 av Carina Ohlsson m.fl. S Översyn av nuvarande äldreomsorgslagstiftning S19137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetskrav i samband med att äldreomsorgslagen ses över. Motivering Mer behöver göras för


Utskottsberedning: 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So651 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:So650 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So650 av Carina Ohlsson m.fl. S Gratis mammografi och likvärdig fullgod bröstcancerbehandling i hela landet S19202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gratis mammografi och likvärdig fullgod bröstcancerbehandling


Utskottsberedning: 2013/14:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So650 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:So545 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So545 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Äldre hbt-personer S19138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att äldre homo- och bisexuella samt transpersoner uppmärksammas inom samhällets serviceutbud. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:So545 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. S Kärnkraft S6051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förebyggande arbete gällande kärnkraften. Motivering Efter att ha upplevt de stora olyckorna som hänt kärnkraften i Tjernobyl,


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. S Skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid S2120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommuners skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förskolans


Utskottsberedning: 2013/14:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C456 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C456 av Monica Green m.fl. S Om barnets rättigheter till vårdnad, boende och umgänge utan våld S18176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en lagstiftning som ökar barns trygghet i förhållande till en våldsbenägen


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C456 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C436 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C436 av Thomas Strand m.fl. S Diskriminering gällande möjligheten att teckna personförsäkring S18135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontraheringsplikten och möjligheten att teckna personförsäkring. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C436 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:C421 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C421 av Thomas Strand m.fl. S Miljömärkning av kläder S18137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljömärkning av kläder. Motivering När vi hade omfattande textilindustri i Sverige kunde vi se hur våra vattendrag


Utskottsberedning: 2013/14:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C421 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S Överskuldsättning S4104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överskuldsättning. Motivering I dag finns det enligt Insolvens Riksförbundet för överskuldsatta över 100 000


Utskottsberedning: 2013/14:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. S Arbetstider och kvinnors hälsa S18172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för en ökad satsning på forskning om kvinnor och arbetsmiljö utreda sambandet mellan arbetstider


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Ub247 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub247 av Peter Persson m.fl. S Högskolan i Jönköping S2082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behoven vid Högskolan i Jönköping. Motivering Vårt land står inför stora utmaningar att i konkurrens med andra kunna


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub247 av Peter Persson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. (FP, S)

Motion till riksdagen 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. FP, S Namnändring av Arlanda till Raoul Wallenberg Airport FP002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arlanda flygplats bör döpas om till Raoul Wallenbergs flygplats AirportMotivering


Utskottsberedning: 2013/14:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. (FP, S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Sk408 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk408 av Thomas Strand m.fl. S Ideella föreningar ska vara momsbefriade S4194 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt ska verka för att svenska ideella föreningar ska vara momsbefriade och att den


Utskottsberedning: 2013/14:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk408 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. S ROT-avdraget S4124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ROT-avdraget. Motivering Skatteavdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad ROT-avdrag har funnits även när Socialdemokraterna


Utskottsberedning: 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)