Dokument & lagar (41 träffar)

Motion 2005/06:L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barn som registrerats hos kronofogden. Motivering Idag finns ca 7 000 barn registrerade hos kronofogden. Den vanligaste skulden till staten är skatteskulder. En skuldsatt start på vuxenlivet kan innebära stora problem.


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L382 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se till barnets bästa i utredningar som gäller vårdnad, boende och umgänge. Motivering I nuvarande lagstiftning som rör vårdnad, boende och umgänge som är utformad efter 1998 års vårdnadsreform ges små möjligheter


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L382 av Carina Ohlsson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:L235 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förrättning av vigsel och registrerat partnerskap. Motivering Det finns ingen skyldighet för den som blir vigselförrättare att också förrätta registrerat partnerskap. Jag anser att lagen bör ändras så att förrättarna


Utskottsberedning: 2005/06:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L235 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L233 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de lagar som behandlar bankböcker. Motivering För att man ska kunna få ut de pengar som finns på en förkommen bankbok krävs en spärrtid på sex månader. Detta beror på att man inte kan uppvisa själva boken. Därutöver


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L233 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L234 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättningen till förrättare av vigsel och registrerat partnerskap. Motivering Ersättningen till förrättare av vigsel och registrerat partnerskap är 110 kr för den första förrättningen under en dag och därefter 30


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L234 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s) (doc, 53 kB)

Motion 2004/05:L270 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2004/05:L270 av Carina Hägg s Hantering av förkommen bankbok Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av de lagar som behandlar bankböcker. Motivering Att förvara sin bankbok på ett säkert sätt så att den inte


Utskottsberedning: 2004/05:LU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L259 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2004/05:L259 av Carina Hägg s Ersättning för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ersättningsnivåerna till förrättare av vigsel och registrerat partnerskap justeras. Motivering Enligt gällande förordning,


Utskottsberedning: 2004/05:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L241 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2004/05:L241 av Carina Hägg s Vigsel- och registreringsförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldigheten att förrätta vigsel och partnerskap. Motivering Det är länsstyrelsen som förordnar såväl vigsel- som registreringsförrättare.


Utskottsberedning: 2004/05:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L216 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:L216 av Carina Hägg s Ett barnperspektiv på Haag-konventionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se på Haagkonventionen utifrån barnets perspektiv. Motivering Sverige är anslutet till den så kallade Haagkonventionen


Utskottsberedning: 2003/04:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L212 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:L212 av Carina Hägg s Vigsel- och registreringsförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att länsstyrelsens uppdrag att förordna vigselförrättare och registreringsförrättare sammanförs till ett gemensamt uppdrag.


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:L211 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 2003/04:L211 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist s Religiösa bröllopsceremonier för unga under 18 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av lagstiftningen sker i syfte att den religiösa ledare som förrättar en


Utskottsberedning: 2003/04:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:L210 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:L210 av Carina Hägg s Ersättning för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ersättningsnivåerna till förrättare av vigsel och registrerat partnerskap justeras. Motivering Enligt gällande förordning,


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:L257 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:L257 av Carina Hägg s Vårdnad av barn och Haagkonventionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se på Haagkonventionen utifrån barnets perspektiv. Motivering Sverige är sedan lång tid tillbaka ansluten


Utskottsberedning: 2002/03:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:L256 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:L256 av Carina Hägg s Polygama äktenskap i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att åklagare blir skyldig att föra talan om äktenskapsskillnad vid tvegifte eller månggifte då någon av makarna är bosatt


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:L255 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 2002/03:L255 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist s Kvinnorepresentation i vårdbolags styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning för att förbättra jämställdheten i vårdbolags styrelser. Motivering Man kan konstatera


Utskottsberedning: 2002/03:LU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:L218 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:L218 av Carina Hägg s Registrerat partnerskap inom EU:s institutioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att verka för att registrerat partnerskap likställs med äktenskap även inom EU:s institutioner. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:L216 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:L216 av Carina Hägg s Regler för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av regelverket för vigselförrättare som är lagfaren domare i tingsrätt eller av länsstyrelsen förordnats som


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:L358 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2001/02:L358 av Carina Hägg s Kvinnor i vårdbolags styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den bristfälliga jämställdheten i vårdbolags styrelser. Motivering Ett av regeringens delmål i jämställdhetspolitiken är att det


Utskottsberedning: 2001/02:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L347 av Carina Hägg och Agneta Brendt (s)

Motion till riksdagen 2001/02:L347 av Carina Hägg och Agneta Brendt s Polygama äktenskap i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att åklagare blir skyldig att föra talan om äktenskapsskillnad vid tve- eller månggifte, då någon av


Utskottsberedning: 2001/02:LU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L336 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2001/02:L336 av Carina Hägg s Haagkonventionen och barnperspektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av Haagkonventionen. Motivering Haagkonventionen för nationell privaträtt som antogs 1980 innehöll en konvention


Utskottsberedning: 2001/02:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Paginering