Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 1996/97:Jo750 av Carina Hägg och Martin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo750 av Carina Hägg och Martin Nilsson s Våtmarksskydd i Jönköpings län För den biologiska mångfalden är våtmarkerna av grundläggande betydelse. Detta är en naturtyp som måste ägnas särskild uppmärksamhet i säkerställandearbetet. Våtmarkerna har sedan länge kunnat skyddas som naturreservat


Utskottsberedning: -1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation