Dokument & lagar (39 412 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:905 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02895/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:905 av John Weinerhall M om vårdmomsen John Weinerhall har frågat mig om jag avser att agera i enlighet med riksdagens tillkännagivande samt januariavtalet, som fastställer att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och

Svarsdatum: 2019-09-03 Frågeställare: John Weinerhall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:905 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:904 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02495/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:904 av Lotta Finstorp M Granbarkborren Lotta Finstorp har frågat mig vilken myndighet som ytterst har ansvaret för att granbarkborrens spridning förhindras. Enligt skogsvårdslagen är det markägarens ansvar att vidta åtgärder

Svarsdatum: 2019-09-03 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:904 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:900 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02720 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:900 av Markus Wiechel SD Överenskommelser för återsändande av kriminella utlänningar Markus Wiechel har frågat justitie- och migrationsministern om han avser verka för fler internationella överenskommelser för att kunna återsända

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:900 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:898 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02719 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:898 av Alireza Akhondi C Personrån i norra Stockholmsområdet Alireza Akhondi har frågat mig hur jag säkerställer att polisen kan arbeta effektivt för att stoppa personrånen, t.ex. i Stockholmsområdet med betoning på Sollentuna,

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Alireza Akhondi (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:898 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:897 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01549 Kl Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:897 av Martina Johansson C Bidrag till hemladdare för elbilar Martina Johansson har frågat mig vad regeringen och jag avser att göra för att även flerbostadshus ska kunna installera hemladdare

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Martina Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:897 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:896 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02490/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:896 av Thomas Morell SD Postnord och otillåten cabotagetrafik Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att statliga bolag inte ska nyttja olagliga godstransporter. Jag utgår ifrån att bolag med statligt

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:896 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:894 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02713 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:894 av Boriana Åberg M Grannländernas gränskontroller Boriana Åberg har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om vilka åtgärder han tänker vidta för att grannländerna inte ska behöva skärpa gränskontrollerna

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:894 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:889 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02488/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:889 av Boriana Åberg M Angående PostNord Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att PostNords bristfälliga service inte ska drabba vanliga konsumenter. En fungerande postverksamhet i hela landet är viktig

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:889 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:909 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/01473/ A A2019/01474/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:908 av Lars Beckman M om problem med webbtjänsten Jobskills och på fråga 2018/19:909 av Lars Beckman M om Arbetsförmedlingens förvaltning. Lars Beckman har frågat mig vad jag gör för att åtgärda problemen

Svarsdatum: 2019-08-30 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:909 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:908 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/01473/ A A2019/01474/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:908 av Lars Beckman M om problem med webbtjänsten Jobskills och på fråga 2018/19:909 av Lars Beckman M om Arbetsförmedlingens förvaltning. Lars Beckman har frågat mig vad jag gör för att åtgärda problemen

Svarsdatum: 2019-08-30 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:908 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:906 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:899 av Anders Österberg S Avsättningen av borgmästare i Turkiet samt fråga 2018/19:906 av Amineh Kakabaveh V Nya angrepp på demokratin i Turkiet Anders Österberg har frågat mig vad regeringen kan göra för att den turkiska staten ska respektera

Svarsdatum: 2019-08-30 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:906 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:899 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:899 av Anders Österberg S Avsättningen av borgmästare i Turkiet samt fråga 2018/19:906 av Amineh Kakabaveh V Nya angrepp på demokratin i Turkiet Anders Österberg har frågat mig vad regeringen kan göra för att den turkiska staten ska respektera

Svarsdatum: 2019-08-30 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:899 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:36

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36 DATUM 2019-08-29 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet,

2019-08-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:36 (docx, 334 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:907 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:907 av Tobias Andersson SD Palestinska myndigheten och hbtq Tobias Andersson har frågat mig om jag tänker förändra något i nuvarande hållning till den palestinska myndigheten, samt om jag anser att det är förenligt med en feministisk utrikespolitik

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:907 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:903 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:903 av Amineh Kakabaveh V Mänskliga rättigheter i Iran Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag tänker kräva när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och frigivning av bland andra Ahmadreza Djalali, Nasrin Sotoudeh, Soheil Arabi, Esmail

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:903 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:902 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03491/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:902 av Markus Wiechel SD Resebidrag för ansökan om uppehållstillstånd Markus Wiechel har frågat mig och regeringen om den avser att vidta åtgärder för att minska risken för att svenska skattemedel används för att bekosta resor

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:902 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:901 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:901 av Markus Wiechel SD Åtgärder efter händelserna vid Hormuzsundet Markus Wiechel har frågat om jag och regeringen avser sätta press på Iran efter händelser i Hormuzsundet inte minst det iranska beslaget av svenskägda fartyget Stena Impero.

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:901 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:895 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:895 av Boriana Åberg M Förtrycket av kvinnor i Iran Boriana Åberg har frågat mig om jag tänker ta upp frågan om kvinnors rättigheter med Irans utrikesminister. Regeringen är djupt oroad över situationen för mänskliga rättigheter och kvinnors

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:895 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:893 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:893 av Boriana Åberg M Taiwans deltagande i internationella FN-sammanhang Boriana Åberg har frågat mig på vilket sätt jag tänker arbeta för att främja Taiwans deltagande i FN-sammanhang. Sverige och EU har ett intresse av att säkra Taiwans deltagande

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:893 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:890 av Boriana Åberg M Bilstöd vid funktionsnedsättning Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att regelverket för bilstöd ska fungera. Jag delar Boriana Åbergs syn på att det är olyckligt när reglerna för bilstöd inte fullt ut fyller sitt syfte. Bilstödet utgör en betydelsefull

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)