Dokument & lagar (13 träffar)

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 4 Könsneutral äktenskapsbalk 4 Könsroller i kärleken 5 Hatbrott 5 Skyddat boende 6 HBT i utrikespolitiken 7 HBT-personer i asylärenden 8 Examensordning 8 Idrottsvärlden 9 Hälsa och vård 10 Transsexuell 10 Intersexuell 11 Att byta kön 11 Identitetshandlingar 12


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:KrU8 2005/06:KU1 2005/06:LU11 2005/06:SfU10 2005/06:SfU4 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:UbU11 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 109 kB)

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 6 Kulturen och jämställdheten 7 Folkbildning 7 Museer 8 Länsmuseerna 8 Genusaspekter på museiverksamheten 9 Teater, dans och musik 9 Barn- och ungdomsverksamhet 10 Fria grupper 10 Dans 11 Musik 11 Länsmusiken 11 Arrangörsstödet 11 Fonogramstödet 12 Folkmusik 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU19 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU20 2005/06:KrU23 2005/06:KrU24 2005/06:KrU26 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU9 2005/06:KU14 2005/06:KU28 2005/06:KU30 2005/06:LU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 179 kB)

Motion 2005/06:L309 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa äktenskapsbalken. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag på ny samlevnadsbalk som reglerar samlevnadsförhållanden där såväl kön som sexualitet är ovidkommande och där parternas skyldigheter


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L309 av Gudrun Schyman (-) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L261 av Ulf Holm m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om författningsförslag för att befria barn från skulder som uppkommit genom att förmyndare låtit registrera fordon på dem. Skälen till förslaget Omyndiga skuldsätts på många olika sätt. Ibland på grund av deras eget


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L261 av Ulf Holm m.fl. (mp, -) (doc, 43 kB)

Motion 2001/02:L280 av Siw Persson (-)

Motion till riksdagen 2001/02:L280 av Siw Persson Skadestånd vid försvunna akter/journaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadestånd vid försvunna akter och journaler. Motivering Det är alldeles för ofta förekommande att akter/journaler försvinner


Utskottsberedning: 2001/02:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 1993/94:L424 av Charlotte Cederschiöld (m) och Anne Rhenman (-)

Motion till riksdagen 1993/94:L424 av Charlotte Cederschiöld och Anne Rhenman m, Ekonomisk rätt vid skilsmässa Familjeinsatser tillmäts mycket lågt värde vid skilsmässa i Sverige. Inte ens den som tagit hand om sin gamla svärmor och därmed missat pensionspoäng kan vara säker på att insatsen tillmäts något värde vid


Utskottsberedning: -1993/94:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L416 av Anne Rhenman (-)

Motion till riksdagen 1993/94:L416 av Anne Rhenman Familjens rättsliga ställning Våra lagar är tyvärr inte alltid anpassade till den verklighet vi lever i. Detta gäller till viss del civilrätten och äktenskapsbalken i synnerhet. Redan när denna togs i bruk 1988 grundade den sig på en jämställdhet som varken fanns


Utskottsberedning: --1993/94:LU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L421 av Kent Carlsson m.fl. (s, v, -, nyd, c, fp)

Motion till riksdagen 1992/93:L421 av Kent Carlsson m.fl. s, fp, c, nyd, v, Partnerskap för homosexuella Skäl för partnerskap En av de allra viktigaste frågorna för homosexuella, för att bli likställda med den heterosexuella majoriteten, är kravet om möjlighet att lagreglera sin samlevnad partnerskap. Man menar att


Utskottsberedning: -1992/93:LU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L316 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:L316 av Sten Söderberg Konkurslagstiftningen Konkurserna ökar i en lavinartad takt, varvid det kan antagas att missbruken, både rättsligt och ekonomiskt, ökar i samma takt. Denna utveckling måste hejdas, särskilt med hänsyn till att finansieringen av systemet bekostas av skattebetalarna.


Utskottsberedning: -1992/93:LU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L315 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:L315 av Sten Söderberg Skuldsaneringslag Under senaste tiden har framkommit, att även vanligt folkhamnat i skuldfällanVissa saknar möjligheter att under hela sin livstid kunna bli kvitt sina låneåtaganden. Många tog lån under den tid, då bankerna med kraftfull och förförisk reklam påhejade


Utskottsberedning: -1992/93:LU49
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L14 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:L14 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:139 Olovligt bortförande och andra övergrepp mot barn I propositionen behandlas två frågor. Den ena frågan rör olovligt bortförda barn i internationella förhållanden. Det föreslås att det i lagen 1989:14 om erkännande och verkställighet


Utskottsberedning: -1992/93:LU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L12 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:L12 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:144 Medlemsantalet i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar Motionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det minsta antal medlemmar som enligt lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar skall ingå i en sådan förening


Utskottsberedning: -1992/93:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L11 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:L11 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:119 Ändringar i livsmedelslagen 1971:511 m.fl. lagar i anledning av EES- avtalet Hävda konsumentkraven Livsmedelsområdet är en viktig del i EES-avtalet. 130 rättsakter direktiv och förordningar berörs. Ur konsumentperspektiv är regler


Utskottsberedning: ------1992/93:LU11
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation