Dokument & lagar (4 386 träffar)

Statens offentliga utredningar 2021:50

sou 2021 50 Fri hyressättning vid nyproduktion BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM FRI HYRESSÄTTNING VID NYPRODUKTION SOU 2021:50 Fri hyressättning vid nyproduktion Betänkande av Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion Stockholm 2021 SOU 2021:50 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara

2021-06-04

Statens offentliga utredningar 2021:50 (pdf, 6317 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:48

sou 2021 48 d2 10 Styrmedel för laddinfrastruktur Utredningens förslag och bedömningar: EU Utbyggnad av laddinfrastruktur är och bör fortsatt vara ett prioriterat område i EU:s gröna giv, genom bl.a. kommande skärpningar av det s.k. AFID-direktivet och EU-gemensamma stödsystem. Sverige bör stödja detta arbete och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2021:48 (pdf, 3235 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:48

sou 2021 48 I en värld som ställer om Sverige utan fossila drivmedel 2040 BETÄNKANDE AV UTFASNINGSUTREDNINGEN SOU 2021:48 I en värld som ställer om Sverige utan fossila drivmedel 2040 Betänkande av Utfasningsutredningen Stockholm 2021 SOU 2021:48 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara

2021-06-01

Statens offentliga utredningar 2021:48 (pdf, 4696 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:45

sou 2021 45 En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning Del 1 BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM EN EU-ANPASSAD DJURLÄKEMEDELSLAGSTIFTNING SOU 2021:45 En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning Del 1 Betänkande av Utredningen om en EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning Stockholm 2021 SOU 2021:45 SOU och Ds finns

2021-06-01

Statens offentliga utredningar 2021:45 (pdf, 4494 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:45

sou 2021 45 d2 En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning Del 2 BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM EN EU-ANPASSAD DJURLÄKEMEDELSLAGSTIFTNING SOU 2021:45 En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning Del 2 Betänkande av Utredningen om en EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning Stockholm 2021 SOU 2021:45 SOU och Ds


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2021:45 (pdf, 3323 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:42

sou 2021 42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM STÄRKTA ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM SOU 2021:42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Betänkande av Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och

2021-06-01

Statens offentliga utredningar 2021:42 (pdf, 3495 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:40

sou 2021 40 Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM MERVÄRDESSKATT VID INHYRD PERSONAL FÖR VÅRD OCH SOCIAL OMSORG SOU 2021:40 Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg Betänkande av Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och

2021-06-01

Statens offentliga utredningar 2021:40 (pdf, 2188 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:38

sou 2021 38 En ny lag om ordningsvakter m.m. BETÄNKANDE AV ORDNINGSVAKTSUTREDNINGEN SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m. Betänkande av Ordningsvaktsutredningen Stockholm 2021 SOU 2021:38 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM

2021-05-21

Statens offentliga utredningar 2021:38 (pdf, 1986 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:33

sou 2021 33 En tioårig grundskola Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM EN TIOÅRIG GRUNDSKOLA SOU 2021:33 En tioårig grundskola Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Betänkande av

2021-05-11

Statens offentliga utredningar 2021:33 (pdf, 8396 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:36

sou 2021 36 Gode män och förvaltare en översyn. BETÄNKANDE AV STÄLLFÖRETRÄDARUTREDNINGEN SOU 2021:36 Gode män och förvaltare en översyn. Betänkande av Ställföreträdarutredningen Stockholm 2021 SOU 2021:36 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen,

2021-05-05

Statens offentliga utredningar 2021:36 (pdf, 3090 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:34

sou 2021 34 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM EN SAMMANHÅLLEN GOD OCH SOU 2021:34 NÄRA VÅRD FÖR BARN OCH UNGA Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om en sammanhållen god och nära vård

2021-05-04

Statens offentliga utredningar 2021:34 (pdf, 4056 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:28

Immunitet för utställningsföremål BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM SKYDD MOT PROCESSUELLA ÅTGÄRDER FÖR INLÅNADE KULTURFÖREMÅL SOU 2021:28 Immunitet för utställningsföremål Betänkande av Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål Stockholm 2021 SOU 2021:28 SOU och Ds finns på regeringen.se

2021-04-30

Statens offentliga utredningar 2021:28 (pdf, 3153 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:29

Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM POSTLAGENS TYSTNADSPLIKT SOU 2021:29 Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post Betänkande av Utredningen om postlagens tystnadsplikt Stockholm 2021 SOU 2021:29 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

2021-04-29

Statens offentliga utredningar 2021:29 (pdf, 1647 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:30

sou 2021 30 Kampen om tiden mer tid till lärande BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM MER TID TILL UNDERVISNING SOU 2021:30 Kampen om tiden mer tid till lärande Betänkande av Utredningen om mer tid till undervisning Stockholm 2021 SOU 2021:30 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss

2021-04-27

Statens offentliga utredningar 2021:30 (pdf, 6928 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:24

sou 2021 24 Äga avfall en del av den cirkulära ekonomin BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VERKSAMHETERS KOMMUNALA AVFALL SOU 2021:24 Äga avfall en del av den cirkulära ekonomin Betänkande av Utredningen om verksamheters kommunala avfall Stockholm 2021 SOU 2021:24 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga

2021-04-15

Statens offentliga utredningar 2021:24 (pdf, 8028 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:25

sou 2021 25 Struktur för ökad motståndskraft SLUTBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM CIVILT FÖRSVAR SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft Slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar Stockholm 2021 SOU 2021:25 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen,

2021-04-09

Statens offentliga utredningar 2021:25 (pdf, 3269 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:21

sou 2021 21 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden Delbetänkande av Klimaträttsutredningen Stockholm 2021 SOU 2021:21 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara

2021-03-31

Statens offentliga utredningar 2021:21 (pdf, 2027 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:19

sou 2021 19 d2 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården Del 2 DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS BEREDSKAP SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården Del 2 Delbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Stockholm 2021 SOU 2021:19


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2021:19 (pdf, 7044 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:19

sou 2021 19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården Del 1 DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS BEREDSKAP SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården Del 1 Delbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Stockholm 2021 SOU 2021:19 SOU

2021-03-31

Statens offentliga utredningar 2021:19 (pdf, 6774 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:18

sou 2021 18 Bolags rörlighet över gränserna Volym 1 BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM BOLAGS GRÄNSÖVERSKRIDANDE RÖRLIGHET INOM EU SOU 2021:18 Bolags rörlighet över gränserna Volym 1 Betänkande av Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU Stockholm 2021 SOU 2021:18 SOU och Ds finns på regeringen.se

2021-03-31

Statens offentliga utredningar 2021:18 (pdf, 2905 kB)