Dokument & lagar (35 549 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:160

Riksdagsskrivelse 2020/21:160 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU7 Yttrandefrihet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-01-20

Riksdagsskrivelse 2020/21:160 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:160 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:161

Riksdagsskrivelse 2020/21:161 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2020/21:TU5 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-01-20

Riksdagsskrivelse 2020/21:161 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:161 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:159

Riksdagsskrivelse 2020/21:159 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 januari 2021 Andreas Norlén Annalena

2021-01-08

Riksdagsskrivelse 2020/21:159 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:159 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:158

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 Regeringen Finansdepartementet Jag får meddela att finansutskottets betänkande 2020/21:FiU10 Statens budget för 2021 denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 18 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:157

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Jag får meddela att socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:156

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:155

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU18 Pandemilag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:149

Riksdagsskrivelse 2020/21:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:149 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:149 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:154

Riksdagsskrivelse 2020/21:154 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:154 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:154 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:153

Riksdagsskrivelse 2020/21:153 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:153 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:153 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:152

Riksdagsskrivelse 2020/21:152 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:152 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:152 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:151

Riksdagsskrivelse 2020/21:151 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:151 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:151 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:150

Riksdagsskrivelse 2020/21:150 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:150 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:150 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:147

Riksdagsskrivelse 2020/21:147 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:147 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:147 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:141

Riksdagsskrivelse 2020/21:141 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:141 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:141 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:148

Riksdagsskrivelse 2020/21:148 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:148 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:148 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:145

Riksdagsskrivelse 2020/21:145 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2020/21:144 till

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:145 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:145 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:144

Riksdagsskrivelse 2020/21:144 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:144 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:144 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:143

Riksdagsskrivelse 2020/21:143 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:143 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:143 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:142

Riksdagsskrivelse 2020/21:142 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:142 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:142 (pdf, 50 kB)