Dokument & lagar (321 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:19

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 2 1 0 5 2 7 D N R 3 1 1 2 0 1 9 3 2 0 R I R 2 0 2 1 1 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Försäkringskassans arbete med

2021-06-10

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:19 (pdf, 780 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:18

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 5 2 0 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 1 2 1 R I R 2 0 2 1 1 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: AP-fondernas hållbarhetsarbete

2021-06-03

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:18 (pdf, 554 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:17

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 2 1 0 5 0 5 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 0 8 1 R I R 2 0 2 1 1 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Öppna jämförelser i socialtjänsten

2021-05-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:17 (pdf, 424 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:16

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 4 2 9 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 7 2 1 R I R 2 0 2 1 1 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Skatteverkets arbete med att

2021-05-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:16 (pdf, 339 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:15

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 4 2 9 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 3 5 2 R I R 2 0 2 1 1 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Statlig medfinansiering av regional

2021-05-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:15 (pdf, 1455 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:14

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 4 2 0 D N R 3 1 1 2 0 1 9 1 4 4 1 R I R 2 0 2 1 1 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

2021-05-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:14 (pdf, 488 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:13

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 4 1 9 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 0 4 9 R I R 2 0 2 1 1 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Yrkeshögskolan ambitioner, styrning

2021-05-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:13 (pdf, 843 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:12

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 2 1 0 4 1 5 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 9 8 4 R I R 2 0 2 1 1 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Pisa-undersökningen 2018

2021-04-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:12 (pdf, 447 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:11

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 4 0 7 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 7 4 5 R I R 2 0 2 1 1 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Omregleringen av besiktningsmarknaden

2021-04-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:11 (pdf, 1092 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:10

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 4 0 7 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 3 9 3 R I R 2 0 2 1 1 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Hållbart företagande regeringens

2021-04-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:10 (pdf, 321 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:9

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 4 0 6 D N R 3 1 1 2 0 1 9 0 4 1 3 R I R 2 0 2 1 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Att komma till Sverige som anhörig

2021-04-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:9 (pdf, 446 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:8

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 3 2 4 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 2 4 5 R I R 2 0 2 1 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Var god dröj, myndigheterna digitaliserar

2021-04-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:8 (pdf, 421 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:7

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 3 1 8 D N R 3 1 1 2 0 1 9 1 0 5 5 R I R 2 0 2 1 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Projektbidrag från anslag 2:4 krisberedskap

2021-04-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:7 (pdf, 377 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:6

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 3 1 6 D N R 3 1 1 2 0 1 9 0 4 6 5 R I R 2 0 2 1 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Arbetssökande över 55 år regeringens

2021-03-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:6 (pdf, 434 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:5

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 2 1 0 3 0 9 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 3 3 7 R I R 2 0 2 1 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Statliga myndigheters FoU-verksamhet

2021-03-25

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:5 (pdf, 448 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:4

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 3 0 4 D N R 3 1 1 2 0 2 0 0 2 7 0 R I R 2 0 2 1 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Statens ansvar för veterinär service

2021-03-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:4 (pdf, 788 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:3

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 3 0 2 D N R 3 1 1 2 0 1 9 1 1 4 4 R I R 2 0 2 1 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Administrationen i statliga myndigheter

2021-03-16

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:3 (pdf, 429 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:2

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 2 1 0 2 1 1 D N R 3 1 1 2 0 1 9 1 3 4 2 R I R 2 0 2 1 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Transportbidraget bristande

2021-02-25

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:2 (pdf, 1075 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 1 0 2 0 8 D N R 3 1 1 2 0 1 9 1 4 9 1 R I R 2 0 2 1 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Riktade utbyggnadsuppdrag till

2021-02-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2021:1 (pdf, 415 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:30

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D 2 0 2 0 1 2 0 8 D N R 3 1 1 2 0 1 9 0 2 8 9 R I R 2 0 2 0 3 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Effektutvärderingar av näringspolitiken

2020-12-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:30 (pdf, 352 kB)