Dokument & lagar (13 träffar)

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006 Socialförsäkringsutskottet beslutar årligen en plan för sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Eftersom riksdagen under hösten tillsätter utskott för en ny valperioden får denna plan ses som en rekommendation

2006-06-01

Offentlig utfrågning om styrmedel för att motverka klimatförändringar Ordföranden Godmorgon, mina vänner God morgon säger jag även till er som hemifrån kan följa den här dagen i riksdagens första kammare via kanal 2 eller SVT 24. Också ni är hjärtligt välkomna. I dag ska vi diskutera klimat. Det är många som har diskuterat

2006-03-14

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR8

Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-82-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2005/06:RFR8 Förord När utrikesutskottet hösten 2002 fastlade inriktningen för sitt arbete under mandatperioden 2002/032005/06 beslöts att särskild uppmärksamhet bl.a. skulle ägnas

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR8 (pdf, 463 kB)

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR6

Utrikesutskottets uppföljning av det multilaterala utvecklingssamarbetet ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-76-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2005/06:RFR6 Förord Inom ramen för sitt uppföljnings- och utvärderingsarbete inventerade utrikesutskottet i februari 2005, med stöd av riksdagens utredningstjänst, tänkbara

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR6 (pdf, 515 kB)

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR7 En uppföljning av genomförandet av systemet för skydd mot grova våldsbrott gentemot sjöfarten

Sjöfartsskydd En uppföljning av genomförandet av systemet för skydd mot grova våldsbrott gentemot sjöfarten ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-96-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2005/06:RFR7 Förord Trafikutskottet beslöt vid sammanträde den 31 maj 2005 att genomföra en uppföljning av den nya lagstiftning om sjöfartsskydd,

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR7 En uppföljning av genomförandet av systemet för skydd mot grova våldsbrott gentemot sjöfarten (pdf, 426 kB)

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR9

Näringsutskottets offentliga utfrågning om elmarknaden den 18 maj 2006 ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-84-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2005/06:RFR9 RIKSDAGENS NÄRINGSUTSKOTT Näringsutskottet anordnade den 18 maj 2006 en offentlig utfrågning om elmarknaden. Utfrågningen skall ses som ett led i utskottets uppföljning

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR9 (pdf, 3090 kB)

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR3

Förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion en uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-62-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005 2005/06:RFR3 Förord Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att inom politikområdet Livsmedelspolitik genomföra en fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion.

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR3 (pdf, 1996 kB)

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR5 En uppföljning av pris- och löneomräkningens konsekvenser

Statsbidrag till teater och dans En uppföljning av pris- och löneomräkningens konsekvenser ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-66-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005 2005/06:RFR5 Förord Kulturutskottet har vid olika tillfällen berett motioner som berör frågor kring den årliga omräkningen av anslag inom politikområde

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR5 En uppföljning av pris- och löneomräkningens konsekvenser (pdf, 448 kB)

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR4 Offentligt seminarium tisdagen den 15 november 2005 anordnat av konstitutionsutskottet

Regeringsmakt och kontrollmakt Offentligt seminarium tisdagen den 15 november 2005 anordnat av konstitutionsutskottet 2005/06:RFR4 Förord Konstitutionsutskottet anordnade den 15 november 2005 ett offentligt seminarium om konstitutionella kontrollfrågor. Inledare var regeringsrådet Göran Schäder, fil. dr Stefan Olsson,

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR4 Offentligt seminarium tisdagen den 15 november 2005 anordnat av konstitutionsutskottet (pdf, 587 kB)

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR2 Uppföljning om tillämpningen av lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn Uppföljning om tillämpningen av lagen 1999:997 om särskild företrädare för barn ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-58-X Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005 2005/06:RFR2 Förord Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering av en särskild arbetsrupp uppföljningsgruppenGruppen

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR2 Uppföljning om tillämpningen av lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn (pdf, 217 kB)

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR1 Undersökning av skillnader mellan beslutad brottsskadeersättning och av domstol sakprövat skadestånd

Brottskadeersättning och skadestånd på grund av brott Undersökning av skillnader mellan beslutad brottsskadeersättning och av domstol sakprövat skadestånd ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-56-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005 2005/06:RFR1 Förord Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR1 Undersökning av skillnader mellan beslutad brottsskadeersättning och av domstol sakprövat skadestånd (pdf, 4479 kB)

Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdet Livsmedelspolitik Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att följa upp och analysera regeringens redovisning av resultat för politikområdet Livsmedelspolitik i budgetpropositionerna för 2005 och 2006. Utskottet har anfört att resultatet av utskottets

2005-12-15

Miljömålsseminarium Miljömålen för barnens skull Tid: Torsdagen den 17 november 2005, kl. 09.00-12.00 Plats: Förstakammarsalen, Riksgatan 2, Stockholm Program: Inledning Kl. 09.00-09.05 Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Miljömålsrådets årliga rapport 2005 Kl. 09.05-09.20 Bengt

2005-11-17