Dokument & lagar (1 260 träffar)

Register 1970

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1970 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1970 Protokoll Första kammarens protokoll h. 146. Andra kammarens protokoll h. 146. Bihang Sami. Avd. i 1 2 3 4 5 1 5 2 5 3 6 7 8

1970-07-01

Register 1970 (pdf, 18946 kB)

Register 1970

Statsutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag höstsessionen A Akademiker, motioner om förbättrad yrkesvägledning för 176 Akademiska sjukhuset i Uppsala, utrustning 212:5 Alkoholskadade, motioner om terapin inom den institutionsbundna

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 686 kB)

Register 1970

Statsutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag vårsessionen A Abort förebyggande åtgärder, anslag till.5:77 Administrativ databehandling, daiamaskincentralen för, anslag till m. in.7:5 Adoptionsccntrum, Föreningen, motioner

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 3072 kB)

Register 1970

Tredje lagutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag höstsessionen A Allmänna ordningsstadgan kungörelse om ändring i allmänna ordningsstadgan 1956:617 90 Allmänna vägar se Vägar 72 se Naturvård 76 Allmänningsskogar lag om ändring i

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 649 kB)

Register 1970

Tredje lagutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag vårsessionen A Affärstidslagen om upphävande av affärstidslagen.Aga se D jurskydd 14 Allmänna vägar se Uppskjutna ärenden 57 i se Uppskjutna ärenden 57 q Ansvarig arbetsledare

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 934 kB)

Register 1970

Andra lagutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag höstsessionen A Allmän arbetsgivaravgift: förslag till förordning om ändring i förordningen 1968:419 om all män arbetsgivaravgift, m. m.66 Anställningsvillkor: se Kollektivavtal 89 och

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 625 kB)

Register 1970

Andra lagutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag vårsessionen A Abortförebgggande åtgärder: se Barnbidrag 7 Adoption: se Sjukförsäkring 24 Alkohol: se Tobak 35 Ambulerande skrivbyråer: se Arbetsförmedling 19 Anställningsvillkor

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 940 kB)

Register 1970

Första lagutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag höstsessionen A A bortlagstiftning: se Sterilisering 60Nordiska rådet 63 Ackordslag 6 Administrativt rättsskydd: se Förvaltningsrätt 54 Adoptionslagstiftning: se Föräldrabalken

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 603 kB)

Register 1970

Första lagutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag vårsessionen A Administrativt frihetsberövande: se Offentligt biträde 21 Aga: se Brottsbalken 32 4 ktiebolagslagen: lag om ändring i lagen 1944:705 om aktiebolag 17 ökat

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 884 kB)

Register 1970

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdags höstsession E Ersättningsstadga, ändring i, se Riksdagen 2 49 H Handikappade, sysselsättning för, se Kommunala frågor 1 44 I indelning, ändring i kommunal och ecklesiastik,

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 174 kB)

Register 1970

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdags vårsession A Allmänna handlingars offentlighet, se Sekretesslagen 36 Se även Val 3 11 och Lagsökning 17 B Beriktigande, se Nordiska rådet 33 Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 473 kB)

Register 1970

Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag höstsessionen A Autajaures reglering se Stora Sjöfallets nationalpark D Danmark, förhandlingar med, angående vattenföroreningen i Öresund se Miljövård 12 E Ekologiska verkningar

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 351 kB)

Register 1970

Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapsstat se Beredskapsstat Alnarpsinstitutet: 1. förvaltningskostnader m. m.1:30 4 2. huvudmannaskap, se Mellanskolan Anläggningsstöd se Idrotten

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 822 kB)

Register 1970

Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Arbetarskyddslagen, riksdagens organ enligt 60 90 Bankoutskottets instruktion, upphävande av.90 Besvärsstadga för riksdagen och dess verk.82

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 418 kB)

Register 1970

Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet bankofullmäktige.riksgäldsfullmäktige styrelsen för riksdagsbiblioteket.styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.Berättelser

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 682 kB)

Register 1970

Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bevillningsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdag liöstsessionen I. Direkt beskattning Ackumulerad inkomst, anpassning av bestämmelserna till 1970 års skat tereform 65 Aktiebolag, skärpt beskattning.55 Aktievinstbeskattning

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 449 kB)

Register 1970

Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bevillningsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdag vårsessionen I. Direkt beskattning Ackumulerad inkomst, likvid för skog.24 Affärslokaler, investeringsavgift 37 Aktiebolag avveckling av dubbelbeskattning.11 den statliga inkomstskatten

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 799 kB)

Register 1970

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag höstsessionen I Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag höstsessionen A Abortförebyggande åtgärder 70 B Barnfilm, utredning angående.64 Bilar, skrotningsavgift på, se Exportförbudet etc. Bostadstillägget för pensionärer, m.

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 390 kB)

Register 1970

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag vårsessionen A Arbetare och tjänstemän, se Jämlikhet etc. Arbetsplatsmiljön m. m.forskning om och inventering av.32 Arkivmaterial, tillvaratagande vid företagsnedläggningar

1970-01-01

Register 1970 (pdf, 557 kB)

Register 1969

Statsutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen A Akademiska sjukhuset i Uppsala, tilläggsstatsanslag till utrustning m. m.181:2 Alkoholsjuka, föreningen Kontakt med, tilläggsstatsanslag till lån till 181:3 Allmänflyget,

1969-01-01

Register 1969 (pdf, 516 kB)