Dokument & lagar (240 402 träffar)

Motion 2020/21:4088 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4088 av Eric Westroth m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:200. Motivering I propositionen föreslås att det


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:4088 av Eric Westroth m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4088 av Eric Westroth m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:4087 av Tony Haddou m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4087 av Tony Haddou m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:4087 av Tony Haddou m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4087 av Tony Haddou m.fl. (V) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:4092 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4092 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med en


Utskottsberedning: 2021/22:MJU4

Motion 2020/21:4092 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:4092 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2020/21:4090 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4090 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska omarbeta beräkningsgrunderna för avgifter till producenterna så att


Utskottsberedning: 2021/22:MJU4

Motion 2020/21:4090 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4090 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:4089 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4089 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2021/22:MJU4

Motion 2020/21:4089 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:4089 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:4091 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:4091 av Arman Teimouri m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden med den ändringen att det bör klargöras att larm om


Utskottsberedning: 2020/21:AU13

Motion 2020/21:4091 av Arman Teimouri m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4091 av Arman Teimouri m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:4086 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4086 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att, i samråd med partsorganisationerna på arbetsmarknaden,


Utskottsberedning: 2020/21:AU13

Motion 2020/21:4086 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:4086 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2020/21:4085 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4085 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:204 Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att det högsta straffet för aggressionsbrottet ska vara 18 års fängelse. 2  Inledning Regeringen

2021-06-09

Motion 2020/21:4085 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:4085 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:4084 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4084 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny modell för fordonsbeskattning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2020/21:SkU37

Motion 2020/21:4084 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4084 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:4083 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4083 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare sänkning av skatten på bensin och diesel och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:SkU37

Motion 2020/21:4083 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4083 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:4082 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4082 av Eric Westroth m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanent avskaffa BNP-indexeringen av bensin och diesel och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:SkU37

Motion 2020/21:4082 av Eric Westroth m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4082 av Eric Westroth m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:4081 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4081 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag om en ny och


Utskottsberedning: 2020/21:JuU37

Motion 2020/21:4081 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4081 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:4080 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:4080 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en tulltjänstemans befogenhet att ingripa mot brott inte ska vara begränsad


Utskottsberedning: 2020/21:JuU37

Motion 2020/21:4080 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:4080 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:4079 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4079 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade möjligheter att ingripa mot brott och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:JuU37

Motion 2020/21:4079 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:4079 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:4078 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4078 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tulltjänstemäns skyldighet att ingripa mot brott och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:JuU37

Motion 2020/21:4078 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4078 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:4077 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4077 av Magnus Oscarsson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jordbruksverket och Livsmedelsverket ska få i uppdrag att ta fram riktlinjer


Utskottsberedning: 2021/22:MJU3

Motion 2020/21:4077 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:4077 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:4076 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4076 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge Livsmedelsverket och Jordbruksverket i uppdrag att ta fram


Utskottsberedning: 2021/22:MJU3

Motion 2020/21:4076 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4076 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:4075 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4075 av Hans Eklind m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om innebörden av en långsiktigt hållbar migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2020/21:SfU28

Motion 2020/21:4075 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2020/21:4075 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 120 kB)

Motion 2020/21:4073 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4073 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Övergripande principer för migrationslagstiftningen Grundpremissen för svensk migrationspolitik Avskaffandet


Utskottsberedning: 2020/21:SfU28

Motion 2020/21:4073 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 191 kB) Motion 2020/21:4073 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 386 kB)

Motion 2020/21:4074 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4074 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med uppföljande förslag i syfte att förkorta projekttiden


Utskottsberedning: 2020/21:NU22

Motion 2020/21:4074 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4074 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)