Dokument & lagar (176 träffar)

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2009-03-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigade för kommissionen att inleda och föra förhandlingar med Internationella vinorganisationen OIV


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p. 1

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2009-03-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Bryssel den 18 och 19 februari 2009 4. Förberedelse


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2009-03-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2009-03-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft inre marknad, industri och forskning Datum: 2009-03-05 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan INRE MARKNADEN, INDUSTRI 3. Uppföljning av översynen av den inre marknaden Diskussion Antagande av rådets slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2009-03-02 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Bidrag till Europeiska rådets vårmöte 1920 mars 2009Vidareutveckling av EU:s ståndpunkt om en övergripande klimatöverenskommelse för tiden efter 2012 Antagande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2009-02-26 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till förordning om inrättandet av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor Föredragning av kommissionen och inledande debatt 4. ev.Utkast


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2009-02-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Strasbourg den 12-15 januari 2009 Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi Datum: 2009-02-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Energitrygghet 4. Olja och Gas Riktlinjedebatt 5. Övriga frågor Energitoppmötet i Sofia Naturgas för Europa: trygghet och partnerskap Sofia den 24-25 april 2009 Information från den bulgariska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur Datum: 2009-02-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan UNGDOMSFRÅGOR 3. Centrala budskap till Europeiska rådets vårmöte om den europeiska ungdomspakten och det europeiska samarbetet på ungdomsrådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2009-02-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 1920 mars 2009 4. ev.Avtal med Liechtenstein om bedrägeribekämpning 5. Europeiska unionens allmänna budget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2009-01-26 Preliminär dagordning 1. Presentation av ordförandeskapets prioriteringar offentlig debatt 2. Godkännande av den preliminära dagordningen 3. Antagande av A-punktslistan 4. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p. 1

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2009-01-20 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning 4. Uppföljning av Europeiska rådets möte i december: konsekvenser för rådets arbete Diskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2009-01-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Presentation 4. Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen att inleda och föra förhandlingar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-12-18 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet: produktnormer, produktionskrav och kvalitetsordningar Riktlinjedebatt 4. Förslag till rådets förordning om tillämpningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2008-12-04 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Lagstiftningspaketet för klimat och energi 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-12-02 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelse inför Europeiska rådet 1112 december 2008 4. Finansiella tjänster 5. Beskattning 6. Presentation av revisionsrätten av årsrapporten för 2007 7. Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft inre marknad, industri och forskning Datum: 2008-12-01 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan INRE MARKNADEN 3. Reaktion på den ekonomiska krisen Kommissionens föredragning av sitt meddelande om Lissabonstrategin:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p. 4

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-11-28 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna EG nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och EG 1234/2007 om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Ministerrådsmöte Till p. 3

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi telekommunikation Datum: 2008-11-27 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Översyn av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 4. Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information