Dokument & lagar (585 träffar)

KU-anmälan 2020/21:41 (2118-2020/21) av Kristina Axén Olin (M)

Kristina Axén Olin Riksdagsledamot M 2021-06-01 Dnr 2118-2020/21 Granskning av utbildningsministerns statssekreterares kontakter med Skolverkets generaldirektör I samband med Ekots undersökningar har det de senaste dagarna framkommit att utbildningsminister Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson bad Skolverkets

2021-06-01

KU-anmälan 2020/21:41 (2118-2020/21) av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 833 kB)

KU-anmälan 2020/21:40 (1853-2020/21) av JOHAN FORSSELL (M)

JOHAN FORSSELL Riksdagsledamot M 2021-04-26 Dnr 1853-2020/21 Granskning av inrikesministerns uttalande i Agenda angående mäns våld mot kvinnor De senaste dagarna har det förts en intensiv debatt om mäns våld mot kvinnor. Bara de senaste tre veckorna har fem kvinnor mördats av män de haft en pågående eller tidigare relation

2021-04-26

KU-anmälan 2020/21:23 (911-2020/21) av

Dokumentet saknas. Läs i pdf:en.

2021-04-09

KU-anmälan 2020/21:39 (1624-2020/21) av IDA GABRIELSSON (V)

IDA GABRIELSSON Riksdagsledamot V 2021-03-31 Dnr 1624-2020/21 Begäran av granskning av statsrådet Ardalan Shekarabis styrning av Försäkringskassan Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF har 30/3 2021 avlagt en rapport om stora brister i Försäkringskassans handläggning och utredning av ärenden gällande sjukpenningen

2021-03-31

KU-anmälan 2020/21:38 (1403-2020/21) av FREDRIK SCHULTE (M)

FREDRIK SCHULTE Riksdagsledamot M 2021-02-26 Dnr 1403-2020/21 Begäran om granskning av socialminister Lena Hallengrens uttalande angående munskydd Covid-19-pandemin har nu varit närvarande i samhället i lite drygt ett års tid. Hittills har pandemin lett till att nära 13 000 människor mist livet. Därtill har över 600 000

2021-02-26

KU-anmälan 2020/21:38 (1403-2020/21) av FREDRIK SCHULTE (M) (pdf, 773 kB)

KU-anmälan 2020/21:37 (1333-2020/21) av ALLAN WIDMAN (L)

ALLAN WIDMAN Riksdagsledamot L 2021-02-18 Dnr 1333-2020/21 Statsrådet Per Bolunds uttalanden om ansökan till Energimyndigheten Blykalla AB, Uniper och Kungliga Tekniska Högskolan har gemensamt ansökt om medfinansiering för utveckling av fjärde generationen kärnkraft hos Energimyndigheten. Det handlar om mycket små,

2021-02-18

KU-anmälan 2020/21:37 (1333-2020/21) av ALLAN WIDMAN (L) (pdf, 299 kB)

KU-anmälan 2020/21:36 (1177-2020/21) av PÅL JONSON (M)

PÅL JONSON Riksdagsledamot M 2021-01-29 Dnr 1177-2020/21 Försvarsminister Peter Hultqvists agerande i samband med försvarsförhandlingarna inför totalförsvarsbeslutet Förhandlingarna inför riksdagens försvarsbeslut den 15 december 2020 kantades av betydande problem. Den 19 maj 2019 presenterade försvarsberedningen sin

2021-01-29

KU-anmälan 2020/21:35 (1176-2020/21) av LARS HJÄLMERED (M)

LARS HJÄLMERED Riksdagsledamot M 2021-01-29 Dnr 1176-2020/21 Hemställan om granskning av Näringsministerns hantering av stöd till företag som drabbats särskilt hårt av coronapandemin Bakgrund Under det senaste året har besked getts och beslut tagits om olika stöd till såväl medarbetare som företag och företagare, som

2021-01-29

KU-anmälan 2020/21:35 (1176-2020/21) av LARS HJÄLMERED (M) (pdf, 728 kB)

KU-anmälan 2020/21:34 (1175-2020/21) av KERSTIN LUNDGREN (C)

KERSTIN LUNDGREN Riksdagsledamot C 2021-01-29 Dnr 1175-2020/21 Regeringens information och samråd med utrikesnämnden i fråga om ett tillståndsärende hos PTS Bakgrund I oktober 2020 fattade Post- och telestyrelsen PTS ett beslut om tillståndsauktionsförfarande för användning av radiosändare i det s.k. 5G-nätet. Beslutet

2021-01-29

KU-anmälan 2020/21:34 (1175-2020/21) av KERSTIN LUNDGREN (C) (pdf, 1059 kB)

KU-anmälan 2020/21:33 (1171-2020/21) av JOHAN FORSSELL (M)

JOHAN FORSSELL Riksdagsledamot M 2021-01-29 Dnr 1171-2020/21 Granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson uttalande om antalet frihetsberövade misstänka brottslingar Läget i Sverige är mycket allvarligt. Vi ser hur kriminella gäng kopplar ett allt fastare grepp om delar av samhället. Skjutningar,

2021-01-29

KU-anmälan 2020/21:33 (1171-2020/21) av JOHAN FORSSELL (M) (pdf, 903 kB)

KU-anmälan 2020/21:32 (1170-2020/21) av JOHAN HULTBERG (M)

JOHAN HULTBERG Riksdagsledamot M 2021-01-29 Dnr 1170-2020/21 Granskning av statsrådet Isabella Lövins MP uteblivna svar på interpellationer En av riksdagens mest grundläggande uppgifter är att kontrollera hur regeringen och dess myndigheter sköter sitt arbete. För att utöva denna kontrollmakt har riksdagen olika verktyg

2021-01-29

KU-anmälan 2020/21:32 (1170-2020/21) av JOHAN HULTBERG (M) (pdf, 517 kB)

KU-anmälan 2020/21:31 (1165-2020/21) av TOBIAS BILLSTRÖM (M)

TOBIAS BILLSTRÖM Riksdagsledamot M 2021-01-29 Dnr 1165-2020/21 Begäran om granskning av regeringens agerande avseende den svenska Coronastrategin Hittills har covid-19-pandemin skördat drygt 2 178 000 människoliv runt om i världen. I Sverige har 11 520 människor hittills avlidit av bekräftad covid-19. Därtill har drygt

2021-01-29

KU-anmälan 2020/21:31 (1165-2020/21) av TOBIAS BILLSTRÖM (M) (pdf, 1829 kB)

KU-anmälan 2020/21:30 (1060-2020/21) av ALEXANDRA ANSTRELL (M)

ALEXANDRA ANSTRELL Riksdagsledamot M 2021-01-28 Dnr 1060-2020/21 Statsministern Stefan Löfvens och statsrådets Isabella Lövins ansvar för besvarande av interpellationer Inför sin aviserade avgång beslöt statsrådet Isabella Lövin att inte besvara en interpellation ställd av mig rörande skydd av skog. Detta framgår av

2021-01-28

KU-anmälan 2020/21:30 (1060-2020/21) av ALEXANDRA ANSTRELL (M) (pdf, 434 kB)

KU-anmälan 2020/21:29 (1141-2020/21) av MIKAEL OSCARSSON (KD)

MIKAEL OSCARSSON Riksdagsledamot KD 2021-01-26 Dnr 1141-2020/21 Granskning av miljö- och klimatminister Isabella Lövins agerande i samband med SMHI:s försäljning av viss verksamhet Sommaren 2020 avslöjade DN i en rad artiklar att SMHI sålt ut SMHI Sjöfart, den del av myndighetens verksamhet som säljer prognoser till

2021-01-26

KU-anmälan 2020/21:29 (1141-2020/21) av MIKAEL OSCARSSON (KD) (pdf, 112 kB)

KU-anmälan 2020/21:26 (1088-2020/21) av MARIA MALMER STENERGARD (M)

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot M 2021-01-19 Dnr 1088-2020/21 Migrationsministerns hantering av ett regeringsärende om migration Bakgrund Asylinvandringen till Sverige har varit oproportionerligt hög även efter åtstramningarna år 2015. Antalet asylansökningar i Sverige uppgick under 2019 till knappt 22 000.

2021-01-19

KU-anmälan 2020/21:26 (1088-2020/21) av MARIA MALMER STENERGARD (M) (pdf, 989 kB)

KU-anmälan 2020/21:22 (900-2020/21) av ANDREAS CARLSON (KD)

ANDREAS CARLSON Riksdagsledamot KD 2020-12-21 Dnr 900-2020/21 Begäran om granskning av socialminister Lena Hallengrens agerande och hur regeringen förhållit sig till Coronakommissionens självständighet Den 15 december 2020 klockan 15.10 presenterade den så kallade Coronakommissionen Dir. 2020:74 sitt första delbetänkande

2020-12-21

KU-anmälan 2020/21:22 (900-2020/21) av ANDREAS CARLSON (KD) (pdf, 306 kB)

KU-anmälan 2020/21:20 (870-2020/21) av CHRISTINA HÖJ LARSEN (V)

CHRISTINA HÖJ LARSEN Riksdagsledamot V 2020-12-16 Dnr 870-2020/21 Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons försenade svar på skriftlig fråga Den 9 september 2020 tvingades närmare 13 000 asylsökande fly undan lågorna när flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos brann ned. Dagen

2020-12-16

KU-anmälan 2020/21:20 (870-2020/21) av CHRISTINA HÖJ LARSEN (V) (pdf, 376 kB)

KU-anmälan 2020/21:18 (860-2020/21) av TOBIAS ANDERSSON (SD)

TOBIAS ANDERSSON Riksdagsledamot SD 2020-12-15 Dnr 860-2020/21 Begäran om granskning av statsrådet Anna Ekströms uttalanden på sociala medier angående finansutskottets betänkande 2017/18:FiU43. Den 10 november 2020 publicerade statsrådet Anna Ekström följande inlägg på både Facebook och Twitter. Se bilaga. Att islamister

2020-12-15

KU-anmälan 2020/21:18 (860-2020/21) av TOBIAS ANDERSSON (SD) (pdf, 1292 kB)

KU-anmälan 2020/21:15 (781-2020/21) av MARIA MALMER STENERGARD (M)

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot M 2020-12-07 Dnr 781-2020/21 Migrationsministerns hantering av två regeringsärenden om migration Bakgrund Asylinvandringen till Sverige har varit oproportioneligt hög även efter åtstramningarna år 2015. Antalet asylansökningar i Sverige uppgick under 2019 till knappt 22 000.

2020-12-07

KU-anmälan 2020/21:15 (781-2020/21) av MARIA MALMER STENERGARD (M) (pdf, 939 kB)

KU-anmälan 2020/21:14 (764-2020/21) av PETER HELANDER (C)

PETER HELANDER Riksdagsledamot C 2020-12-02 Dnr 764-2020/21 Begäran om granskning om regeringens, inklusive landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Isabella Lövins, styrning av ansvariga myndigheter har brustit Den s.k. skogsutredningen lämnade nyligen sitt betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer

2020-12-02

KU-anmälan 2020/21:14 (764-2020/21) av PETER HELANDER (C) (pdf, 614 kB)