Dokument & lagar (32 684 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1303 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2021/00128 S2021/00267 S2021/00274 S2021/00526 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1199 av Björn Söder SD Efterlevnad av regeringens egna uppmaningar till folket, 2020/21:1200 Efterlevnad av regeringens egna uppmaningar till folket inför julen av Björn Söder SDfråga 2020/21:1202

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1303 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2021/00156 S2021/00218 S2021/00278 S2021/00279 S2021/00325 S2021/00403 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1207 Takten i vaccineringen mot covid-19 av Viktor Wärnyck M2020/21:1218 Takten i vaccineringen mot covid-19 av Alexandra Anstrell M2020/21:1226 Åtgärder för snabbare

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1259 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1259 av Pål Jonson M Attentat av främmande makt på svensk mark Pål Jonson har mot bakgrund av angreppet mot den tjetjenska regimkritikern Tumso Abdurakhmanov frågat huruvida jag avser vidta politiska åtgärder i förhållande till stater som kan

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1259 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 50 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1258 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2021/ 00152 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1258 av Alexander Christiansson SD Offentlig upphandling Alexander Christiansson har frågat mig vad jag och regeringen vill göra för att underlätta för mindre företag att medverka vid offentlig upphandling. Det är viktigt att så många

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Alexander Christiansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1258 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1257 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2020/2021:1257 av Alexandra Anstrell M Hedersförtryck under coronapandemin Alexandra Anstrell har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits och om jag avser att vidta några nya åtgärder för att garantera varje ung flickas och kvinnas frihet från hedersrelaterat våld och förtryck. Utbrottet av coronaviruset

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1257 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1256 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2021/00098 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1256 av Angelika Bengtsson SD Techbolagens monopolställning Angelika Bengtsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta för att trenden med nedstängning av vissa konton

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Angelika Bengtsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1256 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1255 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2020/21:1255 av Saila Quicklund M Den ökande arbetslösheten Saila Quicklund har frågat mig om vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta i närtid för att sänka arbetslösheten. I enlighet med budgetpropositionen som gäller från årsskiftet har över 100 miljarder kronor 2021 tillförts för ett kraftfullt grönt

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1255 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1254 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1254 av Boriana Åberg M Situationen i Venezuela Boriana Åberg har frågat mig vilka konkreta initiativ jag avser att ta för att Sverige och EU ska sätta hård press på Maduros regim. Jag vill inleda med att jag delar Boriana Åbergs oro över den

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1254 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1253 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi202 1 00140 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1253 av Boriana Åberg M Gränspendlare i Öresundsregionen Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en dispens som ger gränspendlarna rätt till att fortsätta betala skatt i arbetslandet under tiden som pandemin

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1253 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1252 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2021/00341 Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1252 av Linda Lindberg SD Den ekonomiska situationen vid växelvis boende Linda Lindberg har frågat mig vad jag avser göra för att stärka situationen för särlevande föräldrar som i och med reformen får en försämrad ekonomisk

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1252 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1251 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2021/ 00340 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1251 av Pia Steensland KD Huvudmannaskapet för personlig assistans Pia Steensland har frågat mig om jag och regeringen avser att följa januariöverenskommelsen och utreda om det är stat eller kommun som ska ha ett samlat huvudmannaskap

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1251 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1250 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2021/00339 Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1250 av Linda Lindberg SD Regelkrånglet i föräldraförsäkringen Linda Lindberg har frågat mig om jag avser att göra en översyn av de komplicerade regler som snarare skapar begränsningar än förutsättningar i föräldraförsäkringen,

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1250 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1249 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/00106 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1249 av Jimmy Ståhl SD Prioritering av statens infrastrukturmedel Jimmy Ståhl har frågat mig hur statens infrastrukturmedel bör prioriteras. Regeringen har höga ambitioner när det gäller den svenska transportinfrastrukturen.

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1249 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1247 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/ 00083 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1247 av Magnus Persson SD Inskränkningar i jakt- och viltvårdsuppdraget Magnus Persson har frågat mig på vilka grunder jag och regeringen beslutat att jakt- och viltvårdsuppdraget i vissa delar ska upphandlas och om jag anser

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1247 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1246 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:1246 av Cecilie Tenfjord Toftby M Ersättning enligt pandemilagen Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig om jag avser att använda den nya pandemilagstiftningen för att stänga ned och ersätta de verksamheter som redan nu är särskilt drabbade av effekterna av pandemin, och genom detta rädda viktiga delar

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1246 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1245 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/00097 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1245 av Cecilie Tenfjord Toftby M Konkurrerande riksintressen i Bråt Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig hur jag avser att agera för att Götalandsbanans etapp BoråsGöteborg inte ska försenas ytterligare på grund av

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1245 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1244 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1244 av Björn Söder SD Erkännande av Taiwan som ett självständigt land Björn Söder har frågat mig om regeringen är beredd att erkänna Taiwan som ett självständigt land, och om inte, varför. Som jag tidigare meddelat riksdagen har samtliga EU-länder

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1244 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1243 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2021/00156 S2021/00218 S2021/00278 S2021/00279 S2021/00325 S2021/00403 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1207 Takten i vaccineringen mot covid-19 av Viktor Wärnyck M2020/21:1218 Takten i vaccineringen mot covid-19 av Alexandra Anstrell M2020/21:1226 Åtgärder för snabbare

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Kristina Axén Olin (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1243 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1242 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/00082 N2021/00090 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2020/21:1241 Kollektivt straffansvar för ägare av slakterier och 2020/21:1242 Videoövervakning av slakterier, båda av Markus Wiechel SD Markus Wiechel har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om han

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1242 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1241 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/00082 N2021/00090 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2020/21:1241 Kollektivt straffansvar för ägare av slakterier och 2020/21:1242 Videoövervakning av slakterier, båda av Markus Wiechel SD Markus Wiechel har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om han

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1241 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)