Dokument & lagar (263 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:132 av Carlsson, Birgitta (c)

den 29 oktober Fråga 2001/02:132 av Birgitta Carlsson c till socialminister Lars Engqvist om akutsjukvård Det regelverk som i dag styr sjukvården för människor som söker asyl i Sverige är otydligt och motsägelsefullt. Människor som söker asyl i Sverige har rätt till sjukvård för akuta sjukdomstillstånd, denna vård

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:124 av Artin, Murad (v)

den 29 oktober Fråga 2001/02:124 av Murad Artin v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om livsmedelssituationen i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet I mer än 20 år har Västsaharas befolkning kämpat för sin nationella frigörelse och mot Marockos ockupation av landet. Denna långa kamp har medfört att många människor

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:115 av Artin, Murad (v)

den 26 oktober Fråga 2001/02:115 av Murad Artin v till utrikesminister Anna Lindh om afghanska flyktingar vid Pakistans gräns Vi bombar inga civilaförklarar USA och Storbritannien som nu bombar i Afghanistan. Man kan starkt betvivla detta. Men även om det vore sant har påståendet ringa betydelse. Hur få civila mål

Inlämnad: 2001-10-26 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:114 av Artin, Murad (v)

den 26 oktober Fråga 2001/02:114 av Murad Artin v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om flyktingsituationen i Afghanistan Vi bombar inga civilaförklarar USA och Storbritannien som nu bombar i Afghanistan. Man kan starkt betvivla detta. Men även om det vore sant har påståendet ringa betydelse. Hur få civila mål man

Inlämnad: 2001-10-26 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:106 av Tolgfors, Sten (m)

den 24 oktober Fråga 2001/02:106 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om hjälp till Afghanistans flyktingar Afghanistans befolkning har under många år lidit av förtryck och inbördeskrig. Under åren har antalet flyktingar därför ökat till flera miljoner. De flesta av dessa finns i flyktingläger i Pakistan.

Inlämnad: 2001-10-24 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:67 av Söderdahl, Willy (v)

den 15 oktober Fråga 2001/02:67 av Willy Söderdahl v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om barnet i asylprocessen Barnombudsmannen genomförde år 2000 en studie av alla tillgängliga asylbeslut i region Stockholm i Solna gällande perioden den 1 juli30 november 1999. Syftet var att undersöka hur de förändringar, som

Inlämnad: 2001-10-15 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:62 av Hoffmann, Ulla (v)

den 12 oktober Fråga 2001/02:62 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om avvisning av asylsökande i Ghana Torsdagen den 4 oktober sände Sveriges Television i programmet Dokument inifrån ett inslag om dumpningen i Ghana av den ugandiske medborgaren Peter Ekwiri. Ghana fastställdes som Ekwiris troliga

Inlämnad: 2001-10-12 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:61 av Hoffmann, Ulla (v)

den 12 oktober Fråga 2001/02:61 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om afghaners familjeåterförening i Sverige Svenska ambassaden i Teheran har meddelat att man inte längre tar emot ansökningar om familjeåterförening i Sverige från afghanska medborgare. Den svenska ambassaden i Islamabad svarar,

Inlämnad: 2001-10-12 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:56 av Cederfelt, Margareta (m)

den 11 oktober Fråga 2001/02:56 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Maj-Inger Klingvall om utvisning av homosexuella personer Sverige har åtagit sig att följa bl.a. FN:konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Samtidigt utvisar Utlänningsnämnden homosexuella personer vilka riskerar dödsstraff i sina hemländer

Inlämnad: 2001-10-11 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:53 av Ringman, Agneta (s)

den 8 oktober Fråga 2001/02:53 av Agneta Ringman s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om terrordådens effekter för de fattigaste länderna Världsbanken bedömer att terrordåden i USA kommer att få mycket allvarliga följder för de fattigaste länderna. Fattigdomen kommer att breda ut sig än mer när vi i västvärlden handlar

Inlämnad: 2001-10-08 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:51 av Hoffmann, Ulla (v)

den 5 oktober Fråga 2001/02:51 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om avvisningar av flyktingar till norra Irak Den svenska regeringen planerar att ändra praxis när det gäller flyktingar från norra Irak då man menar att läget där är stabilt. Det är dock en stabilitet som endast gäller så länge USA

Inlämnad: 2001-10-05 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:49 av Runegrund, Rosita (kd)

den 5 oktober Fråga 2001/02:49 av Rosita Runegrund kd till utrikesminister Anna Lindh om fattigdomen efter terrorattackerna i USA Utvecklingen i världens fattigaste regioner är ojämn. Längst ned på listan hamnar Afrika söder om Sahara. Läget för utvecklingsländerna förvärras nu enligt uppgifter från Världsbanken och

Inlämnad: 2001-10-05 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:42 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 oktober Fråga 2001/02:42 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om splittring av familjer i Sverige då en av parterna avvisas Statsrådet Maj-Inger Klingvall har nyligen gått ut i ett pressmeddelande att det är en grundläggande rättighet att leva med sin familj. Jag delar statsrådets mening

Inlämnad: 2001-10-02 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1688 av Andersson, Marianne (c)

den 14 september Fråga 2000/01:1688 av Marianne Andersson c till statsrådet Maj-Inger Klingvall om stöd till behandling efter hungerstrejk Ett stort antal mer än 1 000 fångar i Turkiet har hungerstrejkat sedan den 20 oktober förra året i protest mot nuvarande och planerade förhållanden i fängelserna. Detta har blivit

Inlämnad: 2001-09-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1680 av Larsson, Maria (kd)

den 11 september Fråga 2000/01:1680 av Maria Larsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om de svältdrabbade i Guatemala Livsmedelsförråden för hundratusentals människor som drabbats av torkan i Guatemala håller på att ta slut. FN varnar för att förråden är tomma om fyra veckor. Ca 366 000 människor bor i de områden

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1668 av Stafilidis, Tasso (v)

den 7 september Fråga 2000/01:1668 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om att stoppa avvisningar av asylsökande på grund av homosexualitet Nu har det hänt igen Utlänningsnämnden har åter fattat ett beslut där en homosexuell iranier, Amir Sangarnegar, ska avvisas till Iran. Beslutsskälet är bl.a.

Inlämnad: 2001-09-07 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1667 av Bargholtz, Helena (fp)

den 7 september Fråga 2000/01:1667 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om utlovad översyn av utlänningslagen För att asyl eller uppehållstillstånd ska kunna beviljas krävs enligt utlänningslagen att någon känner välgrundad fruktan för fortsatt förföljelse bl.a. på grund av homosexualitet. Enligt

Inlämnad: 2001-09-07 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1656 av Pehrson, Johan (fp)

den 6 september Fråga 2000/01:1656 av Johan Pehrson fp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om besöksvisum Människor som lever i Sverige med permanent uppehållstillstånd och kanske rentav svenskt medborgarskap borde ha rätt att kunna få besök av sina närmaste anhöriga i sitt nya hemland. I dag tvingas många nya svenskar

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1654 av Hoffmann, Ulla (v)

den 5 september Fråga 2000/01:1654 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om nedläggning av Utlänningsnämnden Pekka Johansson vid Utrikesdepartementet redogjorde i DN den 30 augusti för en proposition angående nedläggning av Utlänningsnämnden som regeringen nu arbetar med och avser att lämna till riksdagen

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1653 av Pehrson, Johan (fp)

den 5 september Fråga 2000/01:1653 av Johan Pehrson fp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asylprocessen Bristerna i den rättsprocessen för asylsökande är väl dokumenterade genom ett flertal utredningar och remissvar. Obalansen mellan den sökande och staten är betydande. Den främsta myndigheten på området, Migrationsverket,

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)