Dokument & lagar (2 177 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM112 : COM(2021) 350

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM112 Uppdatering av industristrategin 2020: 2020/21:FPM112 en starkare inre marknad för EU:s återhämtning Näringsdepartementet 2021-06-07 Dokumentbeteckning COM2021 350 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

2021-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM112 : COM(2021) 350 (doc, 282 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM112 : COM(2021) 350 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM111 : COM(2021) 223

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM111 Förordning om snedvridande utländska 2020/21:FPM111 subventioner Näringsdepartementet 2021-06-03 Dokumentbeteckning COM2021 223 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden Sammanfattning Förslaget

2021-06-03

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM111 : COM(2021) 223 (doc, 359 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM111 : COM(2021) 223 (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM110 : COM(2021) 219

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM110 Meddelande om bättre lagstiftning 2020/21:FPM110 Näringsdepartementet 2021-06-03 Dokumentbeteckning COM2021 219 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Better

2021-06-03

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM110 : COM(2021) 219 (doc, 378 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM110 : COM(2021) 219 (pdf, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM109 : COM(2021) 206

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM109 Förordning om artificiell intelligens 2020/21:FPM109 Infrastrukturdepartementet 2021-05-26 Dokumentbeteckning COM2021 206 Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence artificial intelligence act and amending certain union legislative

2021-05-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM109 : COM(2021) 206 (doc, 378 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM109 : COM(2021) 206 (pdf, 128 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM108 : COM(2021) 189 final

Direktiv om företagens hållbarhetsrapportering konvertering

2021-05-25

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM108 : COM(2021) 189 final (doc, 376 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM108 : COM(2021) 189 final (pdf, 133 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM107 : COM(2021) 120 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM107 Meddelande om självmant återvändande 2020/21:FPM107 och återintegrering Justitiedepartementet 2021-05-24 Dokumentbeteckning COM2021 120 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet EU:s strategi för självmant återvändande och återintagning Sammanfattning

2021-05-24

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM107 : COM(2021) 120 final (doc, 313 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM107 : COM(2021) 120 final (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM106 : COM(2021) 202 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM106 Förordning om maskiner 2020/21:FPM106 Arbetsmarknadsdepartementet 2021-05-24 Dokumentbeteckning COM2021 202 final Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on machinery products Sammanfattning Europeiska kommissionen föreslår en ny

2021-05-24

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM106 : COM(2021) 202 final (doc, 331 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM106 : COM(2021) 202 final (pdf, 111 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM103 : COM(2021) 177

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM103 Rekommendation till rådets beslut om 2020/21:FPM103 bemyndigande att inleda förhandlingar om samarbetsavtal mellan EU och Interpol Justitiedepartementet 2021-05-18 Dokumentbeteckning COM2021 177 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar

2021-05-19

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM103 : COM(2021) 177 (doc, 339 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM103 : COM(2021) 177 (pdf, 104 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM105 : COM(2021) 171

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM105 EU:s strategi mot människohandel 2020/21:FPM105 Arbetsmarknadsdepartementet 2021-05-18 Dokumentbeteckning COM2021 171 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategi mot

2021-05-18

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM105 : COM(2021) 171 (doc, 351 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM105 : COM(2021) 171 (pdf, 108 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM104 : COM(2021) 250

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM104 Strategi för finansiering av EU:s 2020/21:FPM104 återhämtningsinstrument Finansdepartementet 2021-05-18 Dokumentbeteckning COM2021 250 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en ny finansieringsstrategi för att finansiera NextGenerationEU

2021-05-18

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM104 : COM(2021) 250 (doc, 364 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM104 : COM(2021) 250 (pdf, 114 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM102 : COM(2021) 170

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM102 EU:s strategi för att bekämpa 2020/21:FPM102 organiserad brottslighet 2021-2025 Justitiedepartementet 2021-05-18 Dokumentbeteckning COM2021 170 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén

2021-05-18

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM102 : COM(2021) 170 (doc, 358 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM102 : COM(2021) 170 (pdf, 61 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM101 : COM(2021) 137

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM101 Förslag till europeisk barngaranti 2020/21:FPM101 Socialdepartementet 2021-04-29 Dokumentbeteckning COM2021 137 Förslag till Rådsrekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti Sammanfattning Kommissionen har presenterar ett förslag till en europeisk barngaranti

2021-04-29

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM101 : COM(2021) 137 (doc, 282 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM101 : COM(2021) 137 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM100 : COM(2021) 138

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM100 Beslut om förhandlingar med Angola 2020/21:FPM100 om underlättande av investeringar Utrikesdepartementet 2021-04-26 Dokumentbeteckning COM2021 138 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande om att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och

2021-04-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM100 : COM(2021) 138 (doc, 328 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM100 : COM(2021) 138 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM99 : COM(2021) 141

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM99 Kommissionens handlingsplan för 2020/21:FPM99 ekologisk produktion Näringsdepartementet 2021-04-26 Dokumentbeteckning COM2021 141 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en handlingsplan

2021-04-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM99 : COM(2021) 141 (doc, 361 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM99 : COM(2021) 141 (pdf, 102 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM98 : COM (2021) 142

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM98 EU:s strategi för barnets rättigheter 2020/21:FPM98 Arbetsmarknadsdepartementet 2021-04-23 Dokumentbeteckning COM 2021 142 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén EU:s strategi för

2021-04-23

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM98 : COM (2021) 142 (doc, 371 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM98 : COM (2021) 142 (pdf, 116 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM97 : COM (2021) 130, COM (2021) 140

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM97 Förordning om Digitala Gröna Intyg 2020/21:FPM97 Socialdepartementet 2021-04-21 Dokumentbeteckning COM 2021 130 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och

2021-04-21

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM97 : COM (2021) 130, COM (2021) 140 (doc, 345 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM97 : COM (2021) 130, COM (2021) 140 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM96 : COM (2021) 129

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM96 En gemensam väg till ett tryggt och 2020/21:FPM96 hållbart återöppnande Socialdepartementet 2021-04-16 Dokumentbeteckning COM 2021 129 Meddelande från kommissionen: En gemensam väg till ett tryggt och hållbart öppnande Sammanfattning Meddelandet, som presenterades

2021-04-16

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM96 : COM (2021) 129 (doc, 351 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM96 : COM (2021) 129 (pdf, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM95 : COM(2021) 110

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM95 Humanitära insatser: Nya utsikter för 2020/21:FPM95 EU:s globala bistånd mot bakgrund av covid-19 Utrikesdepartementet 2021-04-14 Dokumentbeteckning COM2021 110 Humanitära insatser: Nya utsikter för EU:s globala bistånd mot bakgrund av covid-19 Sammanfattning Meddelandet

2021-04-14

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM95 : COM(2021) 110 (doc, 372 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM95 : COM(2021) 110 (pdf, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM94 : COM(2021) 118

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM94 Meddelande om digital kompass 2030 2020/21:FPM94 Infrastrukturdepartementet 2021-04-13 Dokumentbeteckning COM2021 118 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Committee and the Committee of the Regions. 2030

2021-04-13

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM94 : COM(2021) 118 (doc, 358 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM94 : COM(2021) 118 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM93 : COM(2021) 105

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM93 Ett år efter utbrottet av covid-19: 2020/21:FPM93 finanspolitiska insatser Finansdepartementet 2021-04-06 Dokumentbeteckning COM2021 105 Meddelande från kommissionen till rådet: Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser Sammanfattning I det aktuella

2021-04-07

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM93 : COM(2021) 105 (doc, 281 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM93 : COM(2021) 105 (pdf, 95 kB)