Dokument & lagar (1 508 träffar)

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. C Kultur, idrott och civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja ett brett kulturliv där nya digitala kulturella uttryck och mångkultur frodas sida vid sida med traditionella kulturformer


Utskottsberedning: CU KrU MJU SkU UbU 2019/20:KrU3 2019/20:TU5

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3113 av Per Åsling C Vinter-OS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige 2030 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åre arrangerade alpina


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1

Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander båda C Nationellt meänkieli-centrum till Övertorneå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett nationellt språkcentrum för meänkieli i Övertorneå och att se över


Utskottsberedning: KrU KU

Motion 2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander (båda C) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:903 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2019/20:903 av Per Lodenius C Tillgång till svensk public service på Åland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att garantera tillgång till svensk public service på Åland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgången


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:903 av Per Lodenius (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:903 av Per Lodenius (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Idrottspolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om avgiftsfri idrottsskola för alla barn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1

Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:492 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:492 av Peter Helander och Anders Åkesson båda C Dalhalla en nationell sommarscen för Kungliga Operan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla Dalhalla till en nationell sommarscen för Kungliga Operan för att därmed stimulera spridning


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:492 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:492 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:491 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:491 av Peter Helander och Anders Åkesson båda C Rester av kolmilor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mängden kolbottnar med framtida bevarandevärde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rester av kolmilor är vanligt förekommande


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:491 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:491 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg båda C Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Glasriket är en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kultur och industrihistoria måste synliggöras i hela


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:436 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:436 av Rickard Nordin C Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa e-sport med övrig sport och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: KrU SfU UbU

Motion 2019/20:436 av Rickard Nordin (C) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:436 av Rickard Nordin (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:414 av Solveig Zander och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:414 av Solveig Zander och Per Lodenius båda C Satsa på parasport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör tillsätta en utredning vars syfte ska vara att undanröja praktiska hinder för personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:414 av Solveig Zander och Per Lodenius (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:414 av Solveig Zander och Per Lodenius (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:409 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:409 av Solveig Zander C Ta våra frivilligas insatser på allvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ekonomiskt bidrag till civilsamhället och volontärarbete i Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:409 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:409 av Solveig Zander (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2019/20:401 av Per Lodenius C Konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ansvar för konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:169 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:169 av Martina Johansson C Bidrag till riksföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur medel till riksföreningar kan omfördelas till att bli mer årsbaserade föreningsstöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:169 av Martina Johansson (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:169 av Martina Johansson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:161 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:161 av Ola Johansson C Fler språk än svenska vid myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar och villkor för att tillåta andra språk än svenska vid myndighetsutövning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:161 av Ola Johansson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:161 av Ola Johansson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Minnesmärke för kirunasvenskarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör resas ett minnesmärke över sovjetmigranternas öde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 1920- och 1930-talen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Vissa kulturpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en stopplag mot att lägga ut folkbiblioteken på entreprenad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:103 av Mikael Larsson C Stöd till samlingslokalshållarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för bättre stöd till samlingslokalshållarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering De tre stora samlingslokalshållarna


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:44 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2019/20:44 av Per Lodenius C med anledning av prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken Villkor 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förhandsprövningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:KrU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:44 av Per Lodenius (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:44 av Per Lodenius (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken Villkor 20202025 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den del som avser förslaget om att andra bör få anmäla tjänster till förhandsprövning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:KrU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 99 kB)