Dokument & lagar (1 966 träffar)

Motion 2019/20:2534 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2534 av Kristina Yngwe C Fakturering av styrelseuppdrag i bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverken för att göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2534 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2534 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2533 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2533 av Kristina Yngwe C Tydligare redovisning av skatt på arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur skattesystemet kan bli mer transparent och hur en tydligare redovisning av lönekostnaden kan genomföras och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2533 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2533 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2532 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2532 av Kristina Yngwe C Förmånsbeskattning av lantbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för förmånsbeskattning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under det gångna året har domar i Kammarrätten lett


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2532 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2532 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1799 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1799 av Per Åsling C Rapportering till Skatteverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att plattformsföretag bör åläggas att rapportera in till Skatteverket vilka ersättningar de har betalat ut till uppdragstagare och tillkännager detta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1799 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1799 av Per Åsling (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1793 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1793 av Per Åsling C Förmånsbeskattningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt verka för att en utredning tillsätts om förmånsbeskattning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Skattereglerna för fåmansföretag


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1793 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1793 av Per Åsling (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander båda C Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner och tillkännager detta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Utvidgat ROT-avdrag som omfattar vatten- och avloppsanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta vatten- och avloppsanläggningar


Utskottsberedning: MJU SkU

Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Översyn av reseavdraget för att inte missgynna landsbygdens invånare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över avdraget för resor i deklarationen i syfte att inte missgynna de resenärer


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1740 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1740 av Per Åsling C Beskattning av naturvårdsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ersättning för naturvårdsavtal ska få sättas av till skogskonto och tillkännager detta för regeringen. Motivering Naturvårdsavtalet


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1740 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1740 av Per Åsling (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström båda C Ett nytt stickår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av ett nytt stickår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Innehav av fastigheter är ofta mycket långa.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi båda C Skolverksamheters skyldighet att betala fastighetsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bestämmelsen om fastighetsskatt för skolverksamheter och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:500 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:500 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson båda C ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att möjliggöra ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar som avlägsnas från


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:500 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:500 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:481 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:481 av Anders Åkesson och Magnus Ek båda C Dansbandsmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka den s.k. dansbandsmomsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns olika mervärdesskattenivåer.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:481 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:481 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:480 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:480 av Anders Åkesson och Per Schöldberg båda C Friskvårdsbidrag för alla företagsformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över en anpassning av regelverket för friskvårdsbidrag till att också omfatta ägaren till en näringsverksamhet


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:480 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:480 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:439 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:439 av Rickard Nordin C En mer jämställd sponsring av idrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skattelagstiftningen för att göra sponsringen mer jämställd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är det mindre


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:439 av Rickard Nordin (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:439 av Rickard Nordin (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:432 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:432 av Sofia Nilsson C ROT-avdrag för den ideella sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bredda ROT-avdraget till att omfatta den ideella sektorn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Föreningslivet i Sverige


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:432 av Sofia Nilsson (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:432 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:429 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:429 av Sofia Nilsson C Förbättra trygghetssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattelagstiftningen bör ändras så att styrelseuppdrag som faktureras genom aktiebolag betraktas som näringsverksamhet och inte inkomst av tjänst för


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:429 av Sofia Nilsson (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:429 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:426 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:426 av Annika Qarlsson C RUT en lyckad reform som kan mer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en utveckling av RUT-avdraget till att gälla för hushållens alla köpta tjänster i anslutning till hemmet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:426 av Annika Qarlsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:426 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:244 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:244 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Skyddsnät för egenföretagare genom privat sjukvårdsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra privata sjukvårdsförsäkringar avdragsgilla för egenföretagare


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:244 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:244 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:192 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:192 av Rickard Nordin C Barnrättssäker och jämställd folkbokföring och myndighetskommunikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten för barn att vara skrivna på flera adresser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:192 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:192 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)