Dokument & lagar (1 059 träffar)

Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. C Vatten, va och fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla vattenförvaltningen för att kunna förena äganderätt och kulturmiljöhänsyn genom effektiva miljöåtgärder samt skydd av värdefull natur och


Utskottsberedning: CU MJU NU 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 118 kB)

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. C Hållbara gröna näringar Sammanfattning Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och arbetstillfällen. Jordbruket spelar också en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Svenskt jordbruk är bäst i världen


Utskottsberedning: AU CU JuU MJU SfU UbU 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 92 kB) Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 135 kB)

Motion 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. C Cirkulär ekonomi och kemikalier Sammanfattning En bättre miljö går hand i hand med ekonomisk utveckling och tillväxt. Med gröna jobb och företag skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder. Då krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU 2019/20:FiU

Motion 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 123 kB)

Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. C En hållbar jakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna  att inrätta en viltmyndighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: JuU NU 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. C Skog och bioekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till en nationell krisfond som exempelvis kan användas till att ersätta drabbade skogsägare bör ses över och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU FöU MJU SkU

Motion 2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. C Ansvar och resultat för klimat och miljö Sammanfattning Världens utsläpp måste minska. Men trots att nästan alla världens länder står bakom Parisavtalets klimatmål så ökar utsläppen, i Sverige, i Europa och i världen. Runt om i världen samlas unga människor för


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU 2019/20:FiU

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 152 kB)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU FöU MJU NU SkU TU UbU 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2551 av Per Åsling C Rennäringens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ersättningen för rivna renar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en toleransnivå på 10 procent


Utskottsberedning: MJU SkU TU

Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C Cirkulära livsmedelssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av strukturella åtgärder för cirkulär livsmedelsproduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1838 av Rickard Nordin C Förenklad process för att skrota bilar där ägaren inte är kontaktbar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla processen för skrotning av bilar utan kontaktbar ägare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin båda C Marint skräp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på en översyn av ansvaret och kostnaderna för städning av stränder på grund av marint skräp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström båda C Biobaserad samhällsekonomi utan råvara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör styra sin förvaltning mot insatser inom den nuvarande skogspolitiken som stimulerar en


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling båda C Värna ett levande fäbodbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samlad handlingsplan för att värna ett levande fäbodbruk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. C Strandskyddet och utvecklingen i skärgården och på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändring av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är idag ett stort


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Undantag från regeln som kräver att nötdjur ska ha sällskap av artfrände Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att komplettera befintlig djurlagstiftning


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. C Östersjöns miljö- och fiskepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta och samordna åtgärder vad gäller Östersjöns miljö och fiske enligt motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Fjällnära skog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avverkning i fjällnära skog ska anses som pågående markanvändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1761 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1761 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av regleringsbreven för de myndigheter som hanterar tillståndsärenden, med större


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1761 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1761 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1757 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1757 av Linda Ylivainio C Laxdöden i Torne älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att utreda orsakerna till laxdöden i Torne älv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Torne älv är Sveriges största vildlaxälv med vissa


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1757 av Linda Ylivainio (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1757 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen båda C Transport av avfall och återvinning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att professionella ombud, inklusive sådana som marknadsför sig på digitala plattformar, ska ha samma rätt och möjligheter


Utskottsberedning: MJU NU

Motion 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C) (pdf, 80 kB)