Dokument & lagar (24 träffar)

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Miljö och hälsa går hand i hand 3 4.1 Hälsa 3 4.2 Solidaritet 3 5 Gör det lättare för konsumenten att välja eller välja bort 4 5.1 Ursprung 4 5.2 Tydlighet och kvalitet 5 5.3 Bättre märkning i restaurangbranschen 6


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 81 kB)

Motion 2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning Det är dags att fullt ut erkänna alla personers lika rätt och värde oavsett vem man älskar. Samhällsgemenskapen är till för alla Familjen är viktig och lika mycket värd oavsett om den består av ensamstående med barn, två kvinnor med barn, två män med barn, en kvinna och en man med barn, eller bara två människor


Utskottsberedning: 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU17 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU22 2005/06:SfU4 2005/06:SoU16 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 103 kB)

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c)

1 Sammanfattning Trygghet i samhället är en förutsättning för demokrati, det är rädsla och otrygghet som omvandlat i handlingar och ord blir rasism, fördomar och en utbredd passivitet inför brottsliga handlingar. Centerpartiet strävar efter ett samhälle där vi vågar säga ifrån när vi ser att ett brott begås, där vi känner


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU26 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att bryta kvinnors underordning så att män och kvinnor får samma möjligheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka kvinnors ekonomiska situation.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU6 2005/06:FiU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:LU19 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c) (doc, 129 kB)

Motion 2004/05:L28 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:L28 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det måste finnas tillräcklig beredskap för att ensamkommande barn omedelbart


Utskottsberedning: 2004/05:LU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:L24 av Johan Linander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:L24 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:L19 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:L19 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över aktiebolagslagen såväl som reglerna för enskild näringsverksamhet och handelsbolag med


Utskottsberedning: 2004/05:LU23
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2004/05:L10 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:L10 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:68 och begär att regeringen i anslutning till avgivande av kommande aktiebolagsproposition till riksdagen återkommer med förslag


Utskottsberedning: 2004/05:LU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:So604 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:So604 av Kenneth Johansson m.fl. c Samhällsgemenskap för alla motion om HBT-frågor 1 Sammanfattning Det är dags att fullt ut erkänna alla personers lika rätt och värde oavsett vem man älskar. Samhällsgemenskapen är till för alla Familjen är viktig och lika mycket värd oavsett om den består


Utskottsberedning: 2004/05:AU5 2004/05:FöU5 2004/05:JuU1 2004/05:KU27 2004/05:LU10 2004/05:LU14 2004/05:SfU10 2004/05:UbU10 2004/05:UbU12 2004/05:UU9 2005/06:KU23 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2004/05:L3 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:L3 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Kort om rättsläget 2 5 Bakgrund 3 6 Nyheter i regeringens förslag 3 6.1 Utförande 3 6.2 Informationsplikt 3


Utskottsberedning: 2004/05:LU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:L20 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:L20 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av lagstiftningen avseende de offentligrättsligt reglerade tjänsteområdena bör


Utskottsberedning: 2003/04:LU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L5 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:L5 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet


Utskottsberedning: 2003/04:LU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2003/04:T474 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:T474 av Sven Bergström m.fl. c IT-politiken 1 Sammanfattning Det finns en uttalad vilja hos EU, Centerpartiet liksom den svenska regeringen att utöka det digitala användandet. Skillnaden ligger i inriktningen på viljan att göra det digitala användandet möjligt för alla. Vad gäller detta


Utskottsberedning: 2003/04:KU11 2003/04:KU14 2003/04:KU19 2003/04:LU17 2003/04:TU8 2003/04:UbU1 2003/04:UbU11 2004/05:KU22 2004/05:SoU10 2004/05:TU9 2005/06:FöU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 22 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:L350 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:L350 av Kenneth Johansson m.fl. c Homo-bi- och transsexuellas situation 1 Sammanfattning Det är dags att fullt ut erkänna alla personers lika rätt och värde oavsett vem man älskar. Samhällsgemenskapen är till för alla. Familjer är lika mycket värda oavsett om de består av ensamstående med


Utskottsberedning: 2003/04:FöU3 2003/04:JuU1 2003/04:JuU16 2003/04:KU1 2003/04:LU11 2003/04:LU22 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UbU3 2003/04:UbU9 2003/04:UU11 2003/04:UU9 2004/05:SoU11 2004/05:SoU3
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2003/04:Kr326 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:Kr326 av Birgitta Sellén m.fl. c Kulturpolitik 1 Sammanfattning Det svenska samhället har förändrats inom ett flertal områden under de senaste årtiondena. Kulturområdet, och på vilka sätt kulturen yttrar sig, är inte något undantag. Den yngre generationen bidrar med moderna idéer och nya


Utskottsberedning: 2003/04:KrU1 2003/04:KrU5 2003/04:KrU6 2003/04:KrU8 2003/04:KU24 2003/04:LU17 2003/04:NU10 2003/04:SfU1 2003/04:SkU21 2003/04:SkU23 2003/04:SoU1 2004/05:KrU1 2004/05:KrU4 2004/05:KrU7 2004/05:KrU8 2005/06:KrU2
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2002/03:U298 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U298 av Agne Hansson m.fl. c Internationell handel 1 Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och för vår gemensamma värld. För att nå


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:LU18 2003/04:UU3
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2002/03:Kr336 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:Kr336 av Birgitta Sellén m.fl. c Kultur 1 Sammanfattning Om vi ska kunna möta morgondagens kulturrörelse måste vi också ge förutsättningar för detta och tänka nytt. Centerpartiet tar några nya steg i den riktningen i vår kulturmotion genom att ge utrymme till att förnya kulturrörelser,


Utskottsberedning: 2002/03:KrU1 2002/03:KrU2 2002/03:KrU3 2002/03:KrU5 2002/03:KrU6 2002/03:KU33 2002/03:LU16 2002/03:NU7 2002/03:SfU1 2003/04:KrU5 2003/04:KrU6
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 29 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:Ju249 av Johan Linander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:Ju249 av Johan Linander m.fl. c Rättstrygghet 1 Sammanfattning För att uppleva livskvalitet måste individen känna trygghet. För att alla skall känna trygghet måste brottsligheten minska och det brottsförebyggande arbetet öka, och i detta arbete har den enskilde individen såväl som staten


Utskottsberedning: 2002/03:AU3 2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU11 2002/03:JuU17 2002/03:JuU7 2002/03:JuU8 2002/03:JuU9 2002/03:SfU8 2002/03:SoU5 2003/04:LU19
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2001/02:L33 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:L33 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka inom EU för att ursprungsmärkning


Utskottsberedning: 2001/02:LU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Paginering