Dokument & lagar (990 träffar)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU FöU MJU NU SkU TU UbU 2019/20:FiU22 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygghetsberedning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nämndemannasystem utan partipolitiskt


Utskottsberedning: AU CU KU SfU SkU SoU UbU 2019/20:JuU1 2019/20:JuU7

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3111 av Linda Ylivainio C Effektivare bekämpning av drograttfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare drogbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under perioden 2009-2018 har de anmälda rattfylleribrotten


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2535 av Kristina Yngwe C Djurrättsrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen bör införa och begagna sig av en särskild brottskod för brott som bedöms ha koppling till djurrättsrelaterad brottslighet, och detta


Utskottsberedning: CU JuU

Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1755 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: FiU NU TU 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. C Ökade befogenheter för tullen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller utökade befogenheter för tullen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Skärpta åtgärder mot djurrättsaktivism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att skärpa åtgärderna mot brott begångna av djurrättsaktivister och därmed


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Polisen ska finnas i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen till Polismyndigheten bör påtala samt följer upp vikten av att prioritera säkerhet i hela landet och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort gränskontrollerna mellan Danmark och Skåne och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1954


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1608 av Alireza Akhondi C Flaggning av adresser för ambulans Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller flaggning av adresser för ambulans och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1607 av Alireza Akhondi C Straffrabatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mängdrabatten vid upprepade brott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I vårt svenska rättssystem styrs utdömandet av påföljder av lag och praxis. En


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1605 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1605 av Alireza Akhondi C Ett tryggt Sverige fritt från brott och extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller ett tryggare Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:1605 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1605 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1602 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1602 av Alireza Akhondi C Avskaffa politiskt tillsatta nämndemän i våra domstolar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör se över möjligheten att avskaffa systemet med politiskt tillsatta nämndemän i våra domstolar och tillkännager


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:1602 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1602 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1599 av Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1599 av Daniel Bäckström C Slopad mängdrabatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa mängdrabatten för brott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utreda ett nytt system i stället


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:1599 av Daniel Bäckström (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1599 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1594 av Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1594 av Daniel Bäckström C Ordningsvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ordningsvakters möjlighet att använda spotthuva och benfängsel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisen har i sin dagliga tjänsteutövning tillgång


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:1594 av Daniel Bäckström (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1594 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson båda C Delgivning vid inskränkning av äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om delgivning vid inskränkning av äganderätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering När staten


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:508 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:508 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson båda C Telefonbedrägerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om system mot telefonbedrägerier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är allvarligt när människor får sina livsbesparingar


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:508 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:508 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:498 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:498 av Peter Helander och Daniel Bäckström båda C Stoppa högt spelande fordon på allmän plats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa hög musik från fordon som störande buller och om att fordonet som orsakar bullret ska kunna förverkas


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:498 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:498 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:483 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:483 av Anders Åkesson och Per Schöldberg båda C Vilt och övervakningskameror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagändring när det gäller krav på tillstånd vid användning av övervakningskameror i syfte att motverka skadegörelse,


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:483 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:483 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:440 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:440 av Rickard Nordin C Våld mot djur i samhällets tjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om våld mot tjänsteman alternativt skadegörelsebrottet för att inkludera djur som används av blåljuspersonal och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU8

Motion 2019/20:440 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:440 av Rickard Nordin (C) (pdf, 68 kB)