Dokument & lagar (1 134 träffar)

Motion 2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. C Rättvis trygghetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en


Utskottsberedning: SfU SkU SoU UbU 2019/20:AU4

Motion 2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. C Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna grundläggande servicefunktioner och tryggheten för såväl privatpersoner som näringsverksamheter


Utskottsberedning: JuU KU NU SkU TU UbU 2019/20:AU4 2019/20:FiU 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:NU4

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. C Integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vända utvecklingen i utanförskapsområdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna


Utskottsberedning: AU CU UbU

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. C Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna kring utstationering och återinföra regelverket såsom det var utformat i den s.k. lex Laval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: AU SoU 2019/20:AU4

Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. C Möjligheternas land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omställning och kompetensutveckling ska underlättas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: NU SfU SkU UbU 2019/20:AU4 2019/20:FiU 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:496 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:496 av Per Lodenius och Daniel Bäckström båda C Rättighet att ta med ledarhund och assistanshund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befästa rättigheten att ta med ledarhund och assistanshund i enlighet med motionens intentioner och tillkännager


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:496 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:496 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:430 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:430 av Solveig Zander C Jämlika löner mellan män och kvinnor genom nya metoder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en översyn av hur vi bäst kan uppnå jämlika löner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lönekartläggning


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:430 av Solveig Zander (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:430 av Solveig Zander (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson båda C Egenanställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Försäkringskassans skyldighet att vara välinformerad om egenanställning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: SfU 2019/20:AU4

Motion 2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:405 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:405 av Solveig Zander C Motverka hedersvåld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge skydd för yrkesgrupper som arbetar med att placera och skydda barn som utsätts för hedersvåld och förtryck och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU JuU KU SoU UbU

Motion 2019/20:405 av Solveig Zander (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:405 av Solveig Zander (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:245 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:245 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av konkurrenskraften inom turistnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: NU TU 2019/20:AU4

Motion 2019/20:245 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:245 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:242 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:242 av Martina Johansson C Samverkan för att minska psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att få våra myndigheter att arbeta gränsöverskridande för att minska den psykiska ohälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:242 av Martina Johansson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:242 av Martina Johansson (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:197 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:197 av Rickard Nordin C Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en helhetsöversyn av trygghetssystemen för att inkludera företagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SfU SkU 2019/20:AU4

Motion 2019/20:197 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:197 av Rickard Nordin (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:167 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:167 av Martina Johansson C Handledning som arbetsmarknadsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över stöden till de som står en bit från arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns många olika stöd


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:167 av Martina Johansson (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:167 av Martina Johansson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:166 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:166 av Martina Johansson C Förenkla för företag inom besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddet ska beslutas lokalt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: AU MJU SoU

Motion 2019/20:166 av Martina Johansson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:166 av Martina Johansson (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin båda C Jämställd ekonomi gender budgeting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet,


Utskottsberedning: AU CU UbU 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. C Liberal feminism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genomföra en genomgripande utredning som behandlar och belyser statens, näringslivets, samhällets och individens totala kostnader


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU8 2018/19:AU9 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:KrU10 2018/19:NU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU14 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 31 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. C Rättvis trygghetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn/utredning av sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU6 2018/19:CU7 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SfU22 2018/19:SkU10 2018/19:SoU13 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) (pdf, 96 kB)

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva att EU tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2547 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2547 av Rickard Nordin C Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en helhetsöversyn av trygghetssystemen för att inkludera företagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2547 av Rickard Nordin (C) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2547 av Rickard Nordin (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. C Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU9 2018/19:FiU25 2018/19:FiU26 2018/19:FiU34 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU35 2018/19:NU13 2018/19:NU7 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:TU4 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 138 kB)