Dokument & lagar (259 träffar)

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. m, c, fp En könsneutral äktenskapslagstiftning väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt m930 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor i


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp) (doc, 221 kB)

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. s, v, kd, c, m, fp, mp Undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan fp1605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undervisning om säkerhet på Internet bör införas i grundskolan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, mp, v, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. kd, mp, v, m, c, fp Stärkt barnkompetens hos yrkesgrupper som möter barn fp1604 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra barnkompetensen hos yrkesgrupper som möter barn. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, mp, v, m, c, fp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, kd, v, fp, s, m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. mp, c, kd, v, fp, s, m Trygg barnomsorg för alla barn fp1602 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur barnomsorg för föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid kan underlättas.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, kd, v, fp, s, m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. kd, m, fp, c Forskning vid Linköpings universitet kd408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Linköpings universitet. Aktuell probleminventering för Linköpings universitet Det allvarligaste


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:U355 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2008/09:U355 av Sven Bergström m.fl. c Folkviljan och nya EU-fördrag c526 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett godkännande av ett nytt EU-fördrag bör ske i den ordning som gäller för stiftande av grundlag, dvs. två


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U355 av Sven Bergström m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:So538 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, m, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:So538 av Marianne Berg m.fl. v, mp, c, m, fp Ökade insatser mot hiv och aids v260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser mot hiv och aids. Motivering Sverige har genom en framgångsrik hivprevention under


Utskottsberedning: 2008/09:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So538 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, m, fp) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. (kd, mp, fp, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. kd, mp, fp, c Palmolja kd407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om import av palmolja. Motivering Oljepalmer odlas i dag framför allt i Malaysia och Indonesien som tillsammans står för


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. (kd, mp, fp, c) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Sk481 av Maria Kornevik Jakobsson och Eva Selin Lindgren (c)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk481 av Maria Kornevik Jakobsson och Eva Selin Lindgren c Införande av tonnageskattelagstiftning c525 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tonnageskattelagstiftning. Motivering Sjöfartsnäringen är en viktig näring


Utskottsberedning: 2008/09:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk481 av Maria Kornevik Jakobsson och Eva Selin Lindgren (c) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Sk480 av Per Åsling (c)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk480 av Per Åsling c Utveckling av regionala och lokala skattebaser c444 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtida utveckling av regionala och lokala skattebaser. Motivering Ett verkligt självstyre kännetecknas


Utskottsberedning: 2008/09:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk480 av Per Åsling (c) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:N414 av Per Åsling (c)

Motion till riksdagen 2008/09:N414 av Per Åsling c Exportmöjligheter för små och medelstora företag c443 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om exportsatsningar för små och medelstora företag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:NU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:N414 av Per Åsling (c) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:MJ495 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ495 av Sven Bergström c Nedgrävning av fiskrens c527 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör vara tillåtet att gräva ned även slaktbiprodukter som fiskrens i det geografiska område som är undantaget från


Utskottsberedning: 2009/10:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ495 av Sven Bergström (c) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, c, v, m, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. fp, c, v, m, kd Insatser mot barnsexturism fp1609 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnsexturism ska skrivas in som ett prioriterat brott i svenska polisens sambandsmäns uppdragsbeskrivning.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, c, v, m, kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. (v, fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. v, fp, m, kd, c Insatser för att förhindra sexualbrott mot barn fp1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra forskning när det gäller sexualbrott mot barn.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:SoU14 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. (v, fp, m, kd, c) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Myndighetssamverkan vid misstanke om brott mot barn fp1600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i hela landet ska finnas en samverkan mellan myndigheter


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ju455 av Annika Qarlsson (c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju455 av Annika Qarlsson c Hatbrottsjourer c519 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hatbrottsjourer bör inrättas vid samtliga landets polismyndigheter. Motivering Hatbrotten i Sverige fortsätter att öka. Hatbrott


Utskottsberedning: 2008/09:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju455 av Annika Qarlsson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C464 av Annika Qarlsson (c)

Motion till riksdagen 2008/09:C464 av Annika Qarlsson c Könsneutral äktenskapslagstiftning c518 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Motivering Kärlek känner inga gränser, ej heller för hudfärg eller kön.


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C464 av Annika Qarlsson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C452 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, c, fp, kd, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C452 av Krister Hammarbergh m.fl. m, c, fp, kd, mp, v Gode män för ensamkommande flyktingbarn fp1601 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gode mäns uppdrag för ensamkommande flyktingbarn. Motivering De senaste åren


Utskottsberedning: 2008/09:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C452 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, c, fp, kd, mp, v) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub554 av Eva Selin Lindgren (c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub554 av Eva Selin Lindgren c Stimulering av kritiskt tänkande i den unga generationen c439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stärka och komplettera grundskolans, gymnasieskolans och högskolans utbildningar


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub554 av Eva Selin Lindgren (c) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub553 av Eva Selin Lindgren m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub553 av Eva Selin Lindgren m.fl. c, m, fp, kd Utbildning av sjömän, sjökaptener och sjöingenjörer i Sverige c438 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbilda fler sjömän och sjöbefäl i Sverige genom att öka kapaciteten


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub553 av Eva Selin Lindgren m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 48 kB)