Dokument & lagar (202 träffar)

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Miljö och hälsa går hand i hand 3 4.1 Hälsa 3 4.2 Solidaritet 3 5 Gör det lättare för konsumenten att välja eller välja bort 4 5.1 Ursprung 4 5.2 Tydlighet och kvalitet 5 5.3 Bättre märkning i restaurangbranschen 6


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 81 kB)

Motion 2005/06:L10 av Inger René m.fl. (m, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gränsen för balansomslutning skall bestämmas till 40 miljoner kronor vid bestämmande om ett företag skall bedömas som mindre eller större. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L10 av Inger René m.fl. (m, c) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L7 av Inger René m.fl. (m, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om egenförsök till skuldsanering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tvingande skuldsaneringsärenden även fortsättningsvis skall handläggas i domstol. Bakgrund I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L7 av Inger René m.fl. (m, c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår i sin helhet regeringens förslag till lag om franchisegivares informationsskyldighet. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning med uppgift att lägga fram förslag


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning Det är dags att fullt ut erkänna alla personers lika rätt och värde oavsett vem man älskar. Samhällsgemenskapen är till för alla Familjen är viktig och lika mycket värd oavsett om den består av ensamstående med barn, två kvinnor med barn, två män med barn, en kvinna och en man med barn, eller bara två människor


Utskottsberedning: 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU17 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU22 2005/06:SfU4 2005/06:SoU16 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 103 kB)

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c)

1 Sammanfattning Trygghet i samhället är en förutsättning för demokrati, det är rädsla och otrygghet som omvandlat i handlingar och ord blir rasism, fördomar och en utbredd passivitet inför brottsliga handlingar. Centerpartiet strävar efter ett samhälle där vi vågar säga ifrån när vi ser att ett brott begås, där vi känner


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU26 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att bryta kvinnors underordning så att män och kvinnor får samma möjligheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka kvinnors ekonomiska situation.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU6 2005/06:FiU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:LU19 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c) (doc, 129 kB)

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. På grund av illa förd socialdemokratisk politik går över en miljon människor i arbetsför ålder inte till jobbet en vanlig arbetsdag. Detta måste förändras. Därför tar


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU2 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:KU25 2005/06:LU12 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU12 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU5 2005/06:UbU14 2005/06:UbU15 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 165 kB)

Motion 2005/06:L354 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetsgivares regressrätt vid personskada. Motivering Personskadekommittén överlämnade redan i januari 2002 sitt betänkande Samordning och regress Ersättning vid personskada SOU 2002:1 och nu har det snart gått en


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L354 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:L311 av Viviann Gerdin (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunens skyldighet att alltid upplysa blivande godeman, förvaltare eller förmyndare att uppdraget är på livstid. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förändra reglerna


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L311 av Viviann Gerdin (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L294 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över föräldrabalken så det inte är straffbart att låta ungdomar ingå i en styrelse utan godkännande av vårdnadshavare. Föräldrabalken behöver ses över Om ungdomar som inte är myndiga väljs till ett styrelseuppdrag


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L294 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:L312 av Rigmor Stenmark och Viviann Gerdin (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att behålla tvättmärkning/skötselråd i kläder. Motivering Tvättmärkning i våra kläder hotas att försvinna eftersom det anses som ett handelshinder i EU I en undersökning som Konsumentverket låtit göra uppger


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L312 av Rigmor Stenmark och Viviann Gerdin (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:L305 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att en sådan ändring i föräldrabalken görs att nära anhöriga, som mor- och farföräldrar, får rätt att föra talan om umgänge. Motivering Barn har behov av umgänge med fler personer än endast sina föräldrar. Även andra personer som står dem nära som till exempel mor- och farföräldrar.


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L305 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:L285 av Håkan Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska namnlagen bör ändras så att rätten att välja namn enligt ursprungslandets namnregler skall gälla även finländska, norska och danska medborgare. Motivering En finländsk, norsk eller dansk medborgare,


Utskottsberedning: 2005/06:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L285 av Håkan Larsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:L284 av Håkan Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska namnlagen bör ändras så att en person med dubbelt medborgarskap, däribland svenskt, och som fötts utanför Sverige och i födelselandet först tilldelats ett namn enligt detta lands lagar, ges möjlighet


Utskottsberedning: 2005/06:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L284 av Håkan Larsson (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L280 av Viviann Gerdin och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning om ny fastighetsmäklarlag som aviserats kommer i gång och att direktiven utformas i linje med vad som anförs i motionen. Motivering Nuvarande fastighetsmäklarlag är i behov av en översyn för att anpassas


Utskottsberedning: 2005/06:LU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L280 av Viviann Gerdin och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Kr410 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Konstnärlig frihet 3 5 Konstnärernas arbetsmarknad 3 6 Pensioner 4 7 Konstnärer inom teater, dans och musik 4 7.1 Fria grupper och Teateralliansen 4 7.2 Dansare och sångare 5 8 Bild och form-konstnärer 5 8.1 Konstnärsstöd


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:KrU1 2005/06:KrU18 2005/06:KrU27 2005/06:KrU31 2005/06:LU13 2005/06:SkU17 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Kr410 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:L371 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av rättsläget och praxis rörande talerätt vid fastställande av faderskap. Motivering Lagstiftningen kring faderskap och arv måste ske med barnens bästa för ögonen, samtidigt som rättssäkerheten måste garanteras.


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L371 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, mp) (doc, 37 kB)