Dokument & lagar (21 träffar)

Motion 2017/18:3933 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3933 av Kerstin Lundgren m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast den sista mars, sista juni och sista


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2017/18:3933 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3933 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. L, M, C, KD Försvar och krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av landstingens beredskap och behovet av katastrofmedicin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:AU7 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU6 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:UFöU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 13 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 109 kB)

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast i september 2017 bör återkomma och fastställa


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa att kommande förslag om fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fastställa nationella mål för att kunna utvärdera


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C)

Motion till riksdagen 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. M, C med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inför kommande förslag om fredsfrämjande insatser


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en folkrättslig grund för insatsen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:3056 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3056 av Allan Widman m.fl. FP, M, C, KD med anledning av prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta de initiativ


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3056 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3056 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. FP, M, C, KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:FöU1 2014/15:FöU11 2014/15:FöU6 2014/15:FöU7 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 4 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 124 kB)

Motion 2004/05:U267 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:U267 av Agne Hansson m.fl. c Fredsfrämjande verksamhet 1 Sammanfattning FN är och ska vara garant för säkerheten i världen. För att även fortsättningsvis vara denna garant måste FN och särskilt FN:s säkerhetsråd reformeras. Till sin hjälp har FN, förutom medlemsländerna, även de regionala


Utskottsberedning: 2004/05:UFöU2 2004/05:UU10 2004/05:UU9 2005/06:UU15 2005/06:UU8
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2004/05:U219 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:U219 av Maud Olofsson m.fl. c Säkerhetspolitik för en förändrad hotbild 1 Sammanfattning Världen står inför en förändrad hotbild idag. Den militära upptrappningen mellan öst och väst finns inte längre. Idag finns en bred uppfattning om att hot förekommer i andra former. Mänskligheten möts


Utskottsberedning: 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2 2004/05:UU9 2005/06:UU17 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2003/04:U278 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2003/04:U278 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, c, kd Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall arbeta för att alla FN:s medlemsländer skall anta och uppfylla resolution


Utskottsberedning: 2003/04:FöU3 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2003/04:U274 av Annika Qarlsson (c)

Motion till riksdagen 2003/04:U274 av Annika Qarlsson c Sverige som fredsbyggare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör ta en ledande roll i nedrustningsarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2003/04:UU13 2004/05:UFöU2 2004/05:UU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2003/04:U203 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:U203 av Maud Olofsson m.fl. c Konfliktförebyggande arbete och konfliktlösning 1 Sammanfattning Världen har under de senaste åren sett en helt annan typ av hot riktade mot sina samhällen. De traditionella konflikterna länder emellan har minskat och istället har vi sett en ökning av inomstatliga


Utskottsberedning: 2003/04:KU1 2003/04:UU10 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2002/03:U313 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U313 av Agne Hansson m.fl. c Internationellt bistånd 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 18 2 Innehållsförteckning 18 3 Förslag till riksdagsbeslut 19 4 Situationen i dag 21 4.1 Livsmedelssäkerhet 22 4.2 Jordbruksutveckling 23 4.3 Kvinnors roll 23 5 Miljö 24 6 Hinder på vägen 25


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU4 2002/03:UU8 2003/04:UU11 2003/04:UU12 2003/04:UU3 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2002/03:U212 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U212 av Maud Olofsson m.fl. c FN och internationell säkerhet 1 Sammanfattning Vår politik på området strävar efter att stärka FN:s roll i det globala krisförebyggande och krishanterande arbetet. Som ett led i detta är det viktigt att slå vakt om de verktyg som FN-systemet givit upphov till,


Utskottsberedning: 2002/03:UU8 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2001/02:U268 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U268 av Marianne Andersson m.fl. c Den nordliga dimensionen 1 Sammanfattning Begreppet den nordliga dimensionen har, och skall ha, en stark betoning på förhållandena i de nordvästra delarna av Ryssland. Det är viktigt att prioriteringar och åtgärder balanseras mot de behov som finns i olika


Utskottsberedning: ------2001/02:JuU13 2001/02:NU17 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U209 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U209 av Marianne Andersson m.fl. c Mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv Sammanfattning Den grundläggande utgångspunkten för Centerpartiets politik är, liksom inledningen i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, varje människas lika värde och rättigheter. Vi tror


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU8 2002/03:UU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 5 avslag, ,

Motion 2000/01:U404 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:U404 av Daléus, Lennart c Internationell fred och säkerhet Sammanfattning Den grundläggande utgångspunkten för Centerpartiet är varje människas lika värde och rättigheter, och tron på människans förmåga att själv förvalta sina möjligheter. Det yttersta målet för Centerpartiets politik


Utskottsberedning: -------------------------------------------------2000/01:FiU25 2000/01:UU10 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2000/01:UU7 2001/02:UFöU1 2001/02:UU15
Riksdagsbeslut (76 yrkanden): , , 49 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U402 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:U402 av Daléus, Lennart c Internationell säkerhet och konflikthantering 1 Sammanfattning Världen måste gå ifrån att reparera i efterhand till att förebygga konflikter. Tidig varning måste följas av tidig handling. Alltför ofta har omvärlden reagerat på en konflikt alldeles för sent


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:UU10 1999/2000:UU6 2000/01:UU4 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, , 23 saknar beslutsinformation

Paginering