Dokument & lagar (518 träffar)

Motion 2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. C Rättvis trygghetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en


Utskottsberedning: SfU UbU 2019/20:AU4 2019/20:SfU13 2019/20:SkU20 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 1 avslag, 23 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur man kan styra om så att skyddsbehövande människor i första hand kommer till Europa på säkra och lagliga vägar och tillkännager detta


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:1790 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1790 av Per Åsling C Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar för beräkning av SGI utifrån deklarerat resultat på vilket


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1790 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1790 av Per Åsling (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1787 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1787 av Per Åsling C Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utarbeta ett system för regionalt differentierade arbetsgivaravgifter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1787 av Per Åsling (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1787 av Per Åsling (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1786 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1786 av Per Åsling C Växa-stöd även för enkla bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett utvidgat växa-stöd så att det även omfattar enkla bolag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 1 januari 2017 infördes


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1786 av Per Åsling (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1786 av Per Åsling (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. C Utökad rätt att bevilja reflektionsperiod gällande offer för människohandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler funktioner måste ges mandat att identifiera brottsoffer för människohandel och ansöka


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1754 av Martin Ådahl (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1754 av Martin Ådahl C Delad föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur föräldraförsäkringen kan delas i tre lika delar, där en tredjedel var av den ersatta föräldraledigheten är knuten till den ena föräldern och


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1754 av Martin Ådahl (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1754 av Martin Ådahl (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren C Rätt att återfå medborgarskap även efter 22 års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag om ändring av medborgarskapslagen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:SfU16

Motion 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1597 av Solveig Zander C En väl fungerande ersättning vid arbetsskada Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående presentera en arbetsskadeförsäkring med hög trovärdighet och ett lagförslag för ekonomisk trygghet till dem som har rätt


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:497 av Magnus Ek och Jonny Cato (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:497 av Magnus Ek och Jonny Cato båda C Behovsprövning av barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en behovsprövning av barnbidraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett av de bästa måtten på hur upplyst


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:497 av Magnus Ek och Jonny Cato (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:497 av Magnus Ek och Jonny Cato (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:435 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:435 av Sofia Nilsson C Ändring av lagen om finansiell samordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser lag 2003:1210 bör ändras så att samordningsförbunden får behandla personuppgifter


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:435 av Sofia Nilsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:435 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:431 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:431 av Sofia Nilsson C Låt logopeder vara intygsskrivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta logopeder vara intygsskrivare till Försäkringskassan för barn som fyllt tolv år och som behöver vårdnadshavare med sig vid sjukvårdande


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:431 av Sofia Nilsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:431 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:416 av Niels Paarup-Petersen (C)

Motion till riksdagen 2019/20:416 av Niels Paarup-Petersen C Gör avsättningar till en periodiseringsfond SGI-grundande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta inkomster som förs till en periodiseringsfond ingå i SGI och tillkännager detta


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:416 av Niels Paarup-Petersen (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:416 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson båda C Egenanställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Försäkringskassans skyldighet att vara välinformerad om egenanställning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:AU4 2019/20:SfU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:201 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:201 av Rickard Nordin C En start i livet med båda föräldrarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom det befintliga systemet för föräldrapenningen utöka den tillfälliga föräldrapenningen från 10 till 30 dagar och tillkännager detta


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:201 av Rickard Nordin (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:201 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:197 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:197 av Rickard Nordin C Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en helhetsöversyn av trygghetssystemen för att inkludera företagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SfU 2019/20:AU4 2019/20:SkU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:197 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:197 av Rickard Nordin (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:188 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:188 av Rickard Nordin C En föräldrapenning för båda föräldrarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ändra föräldrapenningens regler för att ge föräldrar samma möjligheter att tillbringa tid med sitt barn utan


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:188 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:188 av Rickard Nordin (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:180 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:180 av Ola Johansson C Underlätta för långtidssjukskrivna att återgå i arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utveckling av det särskilda högriskskyddet bör utredas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:180 av Ola Johansson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:180 av Ola Johansson (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:178 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:178 av Martina Johansson C Människohandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet mot människohandel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetskraftsinvandring är något som är positivt för människor, företag och Sverige.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:178 av Martina Johansson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:178 av Martina Johansson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:155 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:155 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson båda C Fruimport och våld mot anknytningskvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett avskaffande av den s.k. tvåårsregeln och därmed underlätta för kvinnor som lämnat sin make att


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:155 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:155 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C) (pdf, 77 kB)