Dokument & lagar (781 träffar)

Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. C Ledarskap för klimat och grön omställning Sammanfattning Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Effekterna av klimatförändringarna drabbar hela mänskligheten med fler extrema väderhändelser och naturkatastrofer. Torka, översvämningar och hunger tvingar människor


Utskottsberedning: MJU 2019/20:CU10 2019/20:FiU34 2019/20:NU10 2019/20:NU12 2019/20:NU14 2019/20:NU15 2019/20:SkU20 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU15 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU8,2019/20:TU12

Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 142 kB)

Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. C Den svenska basindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga och möta de hinder som finns i vägen för Sveriges basindustrier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU UbU 2019/20:NU12 2019/20:NU15 2019/20:TU7

Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3112 av Per Åsling C Utveckling av Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för människor och företag att växa och utvecklas i Jämtlands län och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson båda C Stärkt äganderätt i minerallagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka markägarperspektivet i minerallagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:NU11

Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Säkra elnätsinfrastrukturen genom Södermanland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur elnätsinfrastrukturen ska säkras genom Södermanland och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:NU10

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. C Vatten, va och fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla vattenförvaltningen för att kunna förena äganderätt och kulturmiljöhänsyn genom effektiva miljöåtgärder samt skydd av värdefull natur och


Utskottsberedning: 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:MJU1 2019/20:MJU10 2019/20:MJU11 2019/20:NU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 1 avslag, 31 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 118 kB)

Motion 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. C Cirkulär ekonomi och kemikalier Sammanfattning En bättre miljö går hand i hand med ekonomisk utveckling och tillväxt. Med gröna jobb och företag skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder. Då krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar


Utskottsberedning: MJU 2019/20:CU14 2019/20:FiU34 2019/20:MJU10 2019/20:NU12 2019/20:NU15 2019/20:SkU22 2019/20:TU8

Motion 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 123 kB)

Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. C En hållbar jakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna  att inrätta en viltmyndighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: JuU 2019/20:JuU25 2019/20:MJU1 2019/20:MJU6 2019/20:NU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 1 avslag, 19 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. C Ansvar och resultat för klimat och miljö Sammanfattning Världens utsläpp måste minska. Men trots att nästan alla världens länder står bakom Parisavtalets klimatmål så ökar utsläppen, i Sverige, i Europa och i världen. Runt om i världen samlas unga människor för


Utskottsberedning: MJU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU34 2019/20:MJU10 2019/20:NU10 2019/20:NU12 2019/20:NU14 2019/20:NU15 2019/20:SkU20 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU15 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU8,2019/20:TU12

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 152 kB)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU MJU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:MJU6 2019/20:MJU7 2019/20:MJU9 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 1 avslag, 33 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. C Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna grundläggande servicefunktioner och tryggheten för såväl privatpersoner som näringsverksamheter


Utskottsberedning: KU UbU 2019/20:AU4 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:JuU25 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:NU15 2019/20:NU4 2019/20:SkU20 2019/20:SkU24 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, 46 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. C Möjligheternas land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omställning och kompetensutveckling ska underlättas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: SfU UbU 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:AU9 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:NU12 2019/20:SkU21 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 2 avslag, 22 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C)

Motion till riksdagen 2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson S, C Utveckla Sveaskogs ekoparker med mer naturturism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förvaltningen av Sveaskogs ekoparker med syftet att öka de ekonomiska mervärdena för Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander båda C Garanterad samhällsservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som ger varje medborgare i Sverige en fungerande


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander båda C Lokalisering av statliga myndigeter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen har vid ett flertal tillfällen


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Konkurrenskraftsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett konkurrenskraftsmål och ett konkurrenskraftsindex som mäter konkurrenskraften på alla relevanta områden och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:NU12

Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Låt berörda kommuner och regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda kommuner och regioner ska få behålla en rättmätig del av vind- och


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander båda C Panoramafrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera digital publicering av avbildningar av konstverk som finns i det offentliga rummet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Ekonomiska frizoner för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att under en provperiod inrätta ekonomiska frizoner för företag i ett visst antal utpekade områden


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1755 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18 2019/20:JuU1 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 2 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)