Dokument & lagar (583 träffar)

Motion 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: UU 2019/20:KU13 2019/20:UU10 2019/20:UU15 2019/20:UU2 2019/20:UU4 2019/20:UU9
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 3 avslag, 18 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. C Hälsa, sjukvård och omsorg Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kortade köer genom stärkt patientinflytande Förbättrad information om väntetider inför behandling En nationell informationsportal för stärkt patientmakt Digitala


Utskottsberedning: 2019/20:JuU29 2019/20:KU1 2019/20:SoU10 2019/20:SoU11 2019/20:SoU12 2019/20:SoU4 2019/20:SoU5 2019/20:SoU6 2019/20:SoU7 2019/20:SoU8 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 6 avslag, 41 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S)

Motion till riksdagen 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, S Låt Skaraborg bli namnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:KU12

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. C Demokrati, friheter och rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skydd av demokratin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka domstolarnas


Utskottsberedning: 2019/20:KrU10 2019/20:KrU9 2019/20:KU12 2019/20:KU15 2019/20:KU16 2019/20:MJU15

Motion 2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (pdf, 136 kB)

Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2552 av Per Åsling C Etablera en sanningskommission om relationen mellan den svenska staten och det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över den diskriminering som samer utsatts för och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2550 av Per Åsling C Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek båda C Rösträtt under året man fyller 18 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtten vid allmänna val ska gälla alla som fyller 18 år under det kalenderår ett val inträffar, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:KU12

Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2538 av Kristina Yngwe C Äganderätt och proportionalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en genomlysning av hur äganderätten och brukanderätten beaktas i politiska beslut och hur hänsyn till äganderätten och tillämpningen av


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. S, C, L, MP, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2019/20:KU16

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygghetsberedning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nämndemannasystem utan partipolitiskt


Utskottsberedning: 2019/20:AU10 2019/20:CU10 2019/20:JuU1 2019/20:JuU23 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU30 2019/20:JuU32 2019/20:JuU7 2019/20:KU13 2019/20:KU15 2019/20:SfU20 2019/20:SfU22 2019/20:SkU7 2019/20:SoU9 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall, 54 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. C Människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:CU14 2019/20:CU17 2019/20:KU13 2019/20:SfU18 2019/20:SoU9 2019/20:TU11

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling båda C Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av snabbare hantering hos myndigheter och domstolar av tillståndsärenden och


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren C 16-årsgräns för kommunval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begära en ändring av vallagen så att en 16-årsgräns införs för kommunval inför valåret 2022 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan


Utskottsberedning: 2019/20:KU12

Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren C Riksdagens ledamöters utövande av kontrollmakten vid en övergångsregering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagens ledamöter måste kunna utöva sin granskande roll gentemot en övergångsregering och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:KU16

Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie båda C Offentlig information på lättläst svenska Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelverk kring lättläst text och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgänglighet är ett viktigt politiskt


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:915 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:915 av Per Schöldberg och Anders Åkesson båda C Åtgärder och policy för bättre myndighets- och bolagsdialog med allmänheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre dialog med allmänheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:915 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:915 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:487 av Anders Åkesson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:487 av Anders Åkesson och Fredrik Christensson båda C Likabehandlingsprincip vid statligt stöd för lokal dagspress Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att alla dagstidningar som innefattas av legaldefinitionen


Utskottsberedning: 2019/20:KU14

Motion 2019/20:487 av Anders Åkesson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:487 av Anders Åkesson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:241 av Martina Johansson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:241 av Martina Johansson och Peter Helander båda C Turistöversiktsplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommunerna ska göra en s.k. TÖP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2019/20:KU15 2019/20:TU7

Motion 2019/20:241 av Martina Johansson och Peter Helander (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:241 av Martina Johansson och Peter Helander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:199 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:199 av Rickard Nordin C Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett system med utskrivbara valsedlar i vallokalerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inför varje


Utskottsberedning: 2019/20:KU12

Motion 2019/20:199 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:199 av Rickard Nordin (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:194 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:194 av Rickard Nordin C Teknik slår politik alla dagar i veckan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att genomlysa svensk lagstiftning och göra den teknikneutral och målstyrd i stället för teknikstyrd och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:KU18

Motion 2019/20:194 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:194 av Rickard Nordin (C) (pdf, 72 kB)