Dokument & lagar (599 träffar)

Motion 2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. C Utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökat fokus på elevernas kunskapsutveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:UbU10 2019/20:UbU13 2019/20:UbU8 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): 4 avslag, 48 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 155 kB)

Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. C En skola att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökat fokus på elevernas kunskapsutveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:UbU10 2019/20:UbU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 3 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 137 kB)

Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. C En hållbar infrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament till en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn


Utskottsberedning: MJU 2019/20:CU13 2019/20:JuU27 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU11,2019/20:TU12,2019/20:TU8 2019/20:TU12 2019/20:TU14 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU8,2019/20:TU12 2019/20:TU9

Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 185 kB)

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. C Hälsa, sjukvård och omsorg Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kortade köer genom stärkt patientinflytande Förbättrad information om väntetider inför behandling En nationell informationsportal för stärkt patientmakt Digitala


Utskottsberedning: 2019/20:JuU29 2019/20:KU1 2019/20:SoU10 2019/20:SoU11 2019/20:SoU12 2019/20:SoU4 2019/20:SoU5 2019/20:SoU6 2019/20:SoU7 2019/20:SoU8 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, 46 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. C Hållbara gröna näringar Sammanfattning Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och arbetstillfällen. Jordbruket spelar också en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Svenskt jordbruk är bäst i världen


Utskottsberedning: MJU UbU 2019/20:AU8 2019/20:CU13 2019/20:CU14 2019/20:CU15 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:MJU2 2019/20:MJU8 2019/20:MJU9 2019/20:SfU17 2019/20:SfU22 2019/20:UbU13
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 2 avslag, 43 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 92 kB) Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 135 kB)

Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. C En hållbar jakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna  att inrätta en viltmyndighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: JuU 2019/20:JuU25 2019/20:MJU1 2019/20:MJU6 2019/20:NU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 1 avslag, 19 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU MJU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:MJU6 2019/20:MJU7 2019/20:MJU9 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 1 avslag, 33 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygghetsberedning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nämndemannasystem utan partipolitiskt


Utskottsberedning: KU UbU 2019/20:AU10 2019/20:CU10 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU30 2019/20:JuU32 2019/20:JuU7 2019/20:SfU20 2019/20:SfU22 2019/20:SkU7 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall, 55 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3111 av Linda Ylivainio C Effektivare bekämpning av drograttfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare drogbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under perioden 2009-2018 har de anmälda rattfylleribrotten


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2535 av Kristina Yngwe C Djurrättsrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen bör införa och begagna sig av en särskild brottskod för brott som bedöms ha koppling till djurrättsrelaterad brottslighet, och detta


Utskottsberedning: 2019/20:CU11 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. C Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna grundläggande servicefunktioner och tryggheten för såväl privatpersoner som näringsverksamheter


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU4 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:JuU25 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:NU15 2019/20:NU4 2019/20:SkU20 2019/20:SkU24 2019/20:TU7 2019/20:UbU13
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, 46 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Motion 2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson båda C Ökad trygghet i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för upprepade olovliga körningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:TU11 2019/20:TU14

Motion 2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. C Regelförenkling inom besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och minimera företagens uppgiftslämnande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: NU 2019/20:FiU26 2019/20:JuU25 2019/20:SkU24 2019/20:SoU7

Motion 2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1755 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18 2019/20:JuU1 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 2 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. C Ökade befogenheter för tullen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller utökade befogenheter för tullen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Skärpta åtgärder mot djurrättsaktivism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att skärpa åtgärderna mot brott begångna av djurrättsaktivister och därmed


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Polisen ska finnas i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen till Polismyndigheten bör påtala samt följa upp vikten av att prioritera säkerhet i hela landet och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort gränskontrollerna mellan Danmark och Skåne och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1954


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1608 av Alireza Akhondi C Flaggning av adresser för ambulans Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller flaggning av adresser för ambulans och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1607 av Alireza Akhondi C Straffrabatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mängdrabatten vid upprepade brott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I vårt svenska rättssystem styrs utdömandet av påföljder av lag och praxis. En


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 68 kB)