Dokument & lagar (9 träffar)

Motion 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, mp, m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. kd, c, v, fp, mp, m Frivillig behandling inom ramen för kriminalvård kd640 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den frivilliga behandling som genomförs inom ramen för kriminalvård


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, mp, m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c)

1 Sammanfattning Trygghet i samhället är en förutsättning för demokrati, det är rädsla och otrygghet som omvandlat i handlingar och ord blir rasism, fördomar och en utbredd passivitet inför brottsliga handlingar. Centerpartiet strävar efter ett samhälle där vi vågar säga ifrån när vi ser att ett brott begås, där vi känner


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU26 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 101 kB)

Motion 2004/05:Ju330 av Johan Linander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju330 av Johan Linander m.fl. c Brott och straff 1 Sammanfattning Brottsligheten har inom flera kategorier ökat, vilket ställer vårt demokratiska samhälle inför stora utmaningar. Det formella regelverket är en del uppföljningen och beivrandet av brott en annan. Denna motion behandlar det


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU16 2004/05:JuU18 2004/05:SoU23 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU25 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2004/05:Ju281 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju281 av Maud Olofsson m.fl. c En fungerande och säker kriminalvård 1 Sammanfattning Kriminalvårdens övergripande mål måste vara att minska återfallsbrottsligheten och öka människors trygghet i samhället. Kriminalvården skall verka för att intagna ges förutsättningar att efter verkställighetsperioden


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU33
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2004/05:MJ262 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (c)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ262 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson c Industrihampa klassad som energigröda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att industrihampa godkänns för energiproduktion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:So206 av Sofia Larsen (c)

Motion till riksdagen 2004/05:So206 av Sofia Larsen c Nationellt projekt mot narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nationellt projekt mot narkotika med utgångspunkt från Kumlamodellen. Motivering Under de senaste åren har det presenterats


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:So343 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:So343 av Maud Olofsson m.fl. c Politik för ett hälsosamt Sverige folkhälsa, hälso- och sjukvård 1 Sammanfattning Centerpartiets politik för ett hälsosamt Sverige tar sin utgångspunkt i individens egen kraft och förmåga till ansvarstagande samt i de sociala gemenskapernas betydelse för människors


Utskottsberedning: 2003/04:FiU3 2003/04:SoU1 2003/04:SoU4 2003/04:SoU7 2004/05:FiU9 2004/05:SoU1 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11 2004/05:SoU4 2004/05:SoU9 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU8
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 49 avslag

Motion 2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. c Hälso- och sjukvård 1 Sammanfattning Vården och omsorgen ska utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patientens önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd ska vara vägledande


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1 2002/03:SoU11 2002/03:SoU17 2002/03:SoU3 2002/03:SoU4 2002/03:SoU5 2002/03:SoU6 2002/03:SoU7 2003/04:SoU7 2004/05:FiU9 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag