Dokument & lagar (137 träffar)

Motion 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m, fp, v, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m, c, fp, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Etisk bedömning av djurförsök Vid regeringssammanträdet den 6 mars 1997 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en inventering


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo521 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v, mp, c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo521 av Maggi Mikaelsson m.fl. v, c, mp Samlad information om enskilda djurförsök Det finns i dag ett mycket stort intresse från allmänheten i frågor som rör vårt förhållningssätt till djuren. Detta gäller inte minst djurförsöksfrågorna. För att allmänheten skall kunna skaffa sig en uppfattning


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L708 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c, C)

Motion till riksdagen 1996/97:L708 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Konsumentfrågor Matkvalitet Maten är en produkt av den miljö den tas fram ifrån. Därför måste såväl jord som djur hanteras med omsorg. Det gäller allt från foder, tillsatsmedel, avelsarbete och uppfödning till hantering av djur rent allmänt samt vid


Utskottsberedning: ------------1996/97:BoU10 1996/97:FiU1 1996/97:JoU10 1996/97:JoU11 1996/97:JoU14 1996/97:LU13 1996/97:TU5 1997/98:JoU4
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Kr238 av Dan Ericsson m.fl. (kd, fp, s, c)

Motion till riksdagen 1996/97:Kr238 av Dan Ericsson m.fl. kd, s, c, fp Kolmårdens Djurpark Vid Kolmårdens Djurpark sker nu en målmedveten satsning på forskning och information syftande att bevara djurarter som är utrotningshotade. För att öka den biologiska kunskapen i samhället, och därigenom på sikt medverka till


Utskottsberedning: ---1996/97:JoU2 1996/97:KrU1 1996/97:KrU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo928 av Sivert Carlsson m.fl. (c, s)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo928 av Sivert Carlsson m.fl. c, s Mellanskarvens utbredning I Sverige utrotades skarven som häckande fågel under 1800- talet. Den återkom under 1940-talet och ökade mycket kraftigt i antal från 1980-talet. Störst har ökningen varit i Kalmar län, men den geografiska expansionen har ökat


Utskottsberedning: --1996/97:JoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo253 av Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo253 av Birgitta Carlsson c Arealersättning och LFA-ersättning Många gånger uppfattas Skaraborgs län som bestående av enbart en stor slätt med bördiga jordar. Denna uppfattning är inte den rätta. I den nordöstra delen gränsar länet till Värmland till områden som jämförs med Norrland.


Utskottsberedning: -1996/97:JoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo669 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo669 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c, fp, v, mp Kadmium Kadmium är en giftig tungmetall, som inte har någon känd positiv funktion för något levande. Kadmium ansamlas i hög grad i växter, djur och människor. Kadmiumbelastningen på människan håller nu på att bli ett stort miljömedicinskt problem.


Utskottsberedning: --1995/96:JoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo258 av Krister Örnfjäder (s) och Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo258 av Krister Örnfjäder och Agne Hansson s, c Fördelning av mjölkkvoter I samband med Sveriges medlemskap i EU har förhandlingar genomförts. Dessa förhandlingar har bl.a. resulterat i att lantbruket i Sverige skall producera högst 3 303 000 ton mjölk. De mjölkkvoter som nu kommer att


Utskottsberedning: -1994/95:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo13 av Ivar Virgin m.fl. (m, c, kds, fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo13 av Ivar Virgin m.fl. m, c, fp, kds med anledning av prop. 1994/95:43 Lageravgift på socker och ris Regeringens proposition 1994/95:43 om lageravgifter på ris och socker väcker en hel del obesvarade frågor. Uppenbarligen ser regeringen bara en sida av de priseffekter som följer av


Utskottsberedning: -1994/95:JoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo12 av Marianne Andersson (c) och Stig Bertilsson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo12 av Marianne Andersson och Stig Bertilsson c, m med anledning av prop. 1994/95:43 Lageravgift på socker och ris Eftersom prisnivån och gränsskyddet för socker och ris är betydligt högre i EU än i Sverige befarar regeringen att svenska importörer kan komma att bygga upp lager i spekulationssyfte


Utskottsberedning: -1994/95:JoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo4 av Elving Andersson (c) och Erling Bager (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo4 Elving Andersson och Erling Bager c, fp med anledning av prop. 1994/95:101 Frivillig miljöstyrning och miljörevision EU:s femte miljöprogram innebär i många avseenden en kursändring jämfört med tidigare miljöprogram bl a genom att andra styrmedel än lagstiftning ges en mer framträdande


Utskottsberedning: -1994/95:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo3 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c, fp, m, kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo3 av Per-Ola Eriksson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av skr. 1994/95:30 Återkallelse av vissa propositioner Regeringen har genom rubricerade skrivelse återkallat bl.a. proposition 1994/95:10 Miljöbalk. De förslag som har framförts i propositionen är enligt vår mening angelägna. Riksdagen


Utskottsberedning: ---1994/95:JoU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo2 av Lars Tobisson m.fl. (m, c, fp, kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo2 av Lars Tobisson m.fl. m, c, fp, kds med anledning av skr. 1994/95:30 Återkallelse av vissa propositioner Regeringen har genom rubricerade skrivelse återkallat bl.a. proposition 1994/95:5 Ombildning av Statens maskinprovningar till aktiebolag. De förslag som har framförts i propositionen


Utskottsberedning: ----1995/96:JoU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1993/94:157 att utbildning i hippologi skall ges på högskolenivå och att SLU bör vara huvudman för den nya utbildningen.


Utskottsberedning: -1993/94:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. (m, fp, v, s, c, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd, v Forskning om älgsjukan Under 1985 upptäcktes i södra delen av Älvsborgs län ett antal älgar som dött av ditintills okänd sjukdom. Djuren hade dött en kvalfull död med svåra infektioner över hela kroppen, hårlöshet, blindhet och diarréer.


Utskottsberedning: --1993/94:JoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo626 av Göthe Knutson (m) och Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo626 av Göthe Knutson och Kjell Ericsson m, c Allemansrätten och turismen Den svenska naturen är en enorm tillgång, bl.a. för turismen. Detta leder bl.a. till att utländska aktörer på turismmarknaden marknadsför vildmarksresor till SverigeFlertalet av dessa researrangemang i den svenska


Utskottsberedning: -1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo527 av Stefan Attefall m.fl. (kds, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo527 av Stefan Attefall m.fl. kds, m, fp, c Byggande av skogsbilvägar Från och med 1 juli 1992 avskaffades skogsvårdsavgiften. Den har bland annat finansierat bidrag att bygga skogsbilvägar. Skogsbilvägar är nödvändiga för att utföra avverkning och skogsvård till rimliga kostnader, om


Utskottsberedning: --1993/94:JoU13 1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo412 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo412 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, kds Skydd för lax i Norrlandsälvarna Ett hårt laxfiske i södra Östersjön har givit som resultat en överfiskning under de senaste 30 åren. De senaste åren har detta förlopp accentuerats. Många förslag har väckts för att komma tillrätta med problemet


Utskottsberedning: -1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo225 av Marianne Jönsson m.fl. (c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo225 av Marianne Jönsson m.fl. c, fp Jordbruk och miljö på Öland Öland är ett unikt och omistligt naturområde i Europa. Landskapet har utformats genom flera tusen års bete och slåtter. Öland är ett av de artrikaste landskapen i Sverige och samtidigt ett landskap som hyser flest hotade


Utskottsberedning: --1993/94:JoU15 1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo210 av Ingbritt Irhammar och Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo210 av Ingbritt Irhammar och Lennart Brunander c Den yrkesmässiga trädgårdsodlingen Om Sverige kommer med i EU kommer detta att utgöra en väsentlig påfrestning på den yrkesmässiga trädgårdsodlingens situation. Under en följd av år under slutet av 80-talet och in på 90-talet har lönsamhetsutvecklingen


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU22 1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation