Dokument & lagar (183 träffar)

Motion 2012/13:U334 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:U334 av Karin Nilsson C Ursprungsmärkning av varor C489 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ursprungsmärkning av varor från ockuperad mark enligt internationell rätt. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U334 av Karin Nilsson (C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. KD, FP, MP, C Stärkt nordiskt samarbete KD405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU9 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde KD, C Uigurernas situation KD402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen med Kina bör verka för att de mänskliga fri- och


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. (FP, KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. FP, KD, C Fortsatt demokratiutveckling i Burma FP0002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att det internationella samfundet ska driva på en demokratisk utveckling,


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. (FP, KD, C) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:N379 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2012/13:N379 av Per Åsling C Grundläggande service C302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå ett golv som ger varje


Utskottsberedning: 2012/13:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N379 av Per Åsling (C) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson C Åtgärder med anledning av dvärgbandmaskens etablering i Sverige C419 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om långsiktigt hållbara åtgärder mot dvärgbandmask. Motivering Huvudansvaret


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:MJ467 av Erik A Eriksson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ467 av Erik A Eriksson C En ny livsmedelsstrategi C457 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att koncentrera de politiska målen för jordbruket till hur den totala produktionens minskning ska vändas till en ökning.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ467 av Erik A Eriksson (C) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:K378 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2012/13:K378 av Kerstin Lundgren C Klarlägg finlandssvenskarnas ställning som nationell minoritet C431 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk politik för nationella minoriteter ska formas utifrån deras egna villkor.


Utskottsberedning: 2013/14:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K378 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ju390 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju390 av Lars Gustafsson m.fl. KD, M, FP, C Häkte i Halland KD404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett häkte i Halland. Motivering Halland är i dag det enda län i Sverige


Utskottsberedning: 2012/13:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju390 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:C419 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:C419 av Helena Lindahl och Ola Johansson C Åtgärder med anledning av dvärgbandmaskens etablering i Sverige C419 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om långsiktigt hållbara åtgärder mot dvärgbandmask. Motivering Huvudansvaret


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C419 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T471 av Per Åsling och Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2012/13:T471 av Per Åsling och Helena Lindahl C Inlandsbanan C445 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringslivet rusta upp Inlandsbanan och därmed


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T471 av Per Åsling och Helena Lindahl (C) (doc, 48 kB)

Motion 2012/13:T388 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:T388 av Ulrika Carlsson i Skövde C Europaväg 20 C426 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av utbyggnaden av E20 till fyrfältsväg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:T388 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:So539 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:So539 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde C Utökandet av skyddet mot höga tandvårdskostnader C480 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att med riktade insatser minska tandvårdskostnaderna


Utskottsberedning: 2012/13:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:So539 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:So538 av Johan Hedin och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:So538 av Johan Hedin och Ola Johansson C Förändrad roll för Systembolaget C416 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra Systembolagets roll. Motivering Sverige har en tradition av en strikt och ansvarsfull


Utskottsberedning: 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So538 av Johan Hedin och Ola Johansson (C) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:N314 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:N314 av Ulrika Carlsson i Skövde C Biogas framtidens bränsle C385 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka ytterligare åtgärder för att stimulera produktion av biogas. Motivering Att låta biogas ersätta


Utskottsberedning: 2012/13:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N314 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius C Elöverkänslighet C425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten och förutsättningarna att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner, liksom


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde C Begränsning av Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar C413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa Försvarsmaktens möjlighet


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:C418 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2012/13:C418 av Johan Hedin C Företagarnas problem med bluffakturor C418 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska företagarnas problem med bluffakturor. Motivering Förekomsten av bluffakturor är ett växande problem


Utskottsberedning: 2012/13:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C418 av Johan Hedin (C) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:C339 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C)

Motion till riksdagen 2012/13:C339 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee M, C Fler bostäder genom billigare bostadsproduktion M900 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Södermanland att bli ett frilän för billigare bostadsproduktion.


Utskottsberedning: 2012/13:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C339 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub296 av Karin Nilsson och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub296 av Karin Nilsson och Anders Åkesson C Utredning av inkomsttaket för maxtaxan i barnomsorgen C322 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av nivån på det inkomstrelaterade maxtaket


Utskottsberedning: 2012/13:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub296 av Karin Nilsson och Anders Åkesson (C) (doc, 55 kB)