Dokument & lagar (177 träffar)

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. M, FP, C, KD med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse M9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan och


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U309 av Fredrick Federley (C)

Motion till riksdagen 2011/12:U309 av Fredrick Federley C Försvarssamarbete C437 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av försvarssamarbete i EU, Norden och Nato och om att frågan om ett Natomedlemskap bör vara en del av


Utskottsberedning: 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U309 av Fredrick Federley (C) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:T450 av Per Åsling och Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T450 av Per Åsling och Helena Lindahl C Inlandsbanan C471 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringslivet rusta upp Inlandsbanan och därmed skapa förutsättningar


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T450 av Per Åsling och Helena Lindahl (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T434 av Per Åsling och Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T434 av Per Åsling och Emil Källström C En mittnordisk transportkorridor C431 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påtala för den norska regeringen att den bör vidta praktiska åtgärder för att elektrifiera och


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T434 av Per Åsling och Emil Källström (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T433 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T433 av Emil Källström C Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele C429 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en upprustning av Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele. Motivering Den norrländska


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T433 av Emil Källström (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T432 av Emil Källström och Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T432 av Emil Källström och Helena Lindahl C It-infrastruktur C428 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en it-infrastruktur som ger hela Sverige möjlighet att växa. Motivering För att hela Sverige ska kunna växa krävs


Utskottsberedning: 2011/12:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T432 av Emil Källström och Helena Lindahl (C) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:So659 av Karin Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2011/12:So659 av Karin Nilsson m.fl. C Ökad alkoholsmuggling och landets ungdomar C478 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda effekterna av ökad organiserad alkoholsmuggling i förhållande till de mest utsatta i vårt


Utskottsberedning: 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So659 av Karin Nilsson m.fl. (C) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:So653 av Fredrick Federley (C)

Motion till riksdagen 2011/12:So653 av Fredrick Federley C En modern hiv-prevention C436 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat anslag till hiv-prevention, om att den hiv-prevention som bedrivs i Sverige i högre utsträckning än nu bör inriktas


Utskottsberedning: 2011/12:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So653 av Fredrick Federley (C) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:So575 av Fredrick Federley (C)

Motion till riksdagen 2011/12:So575 av Fredrick Federley C Relationsneutral lagstiftning när det gäller assisterad befruktning C435 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom en översyn av och ändringar i lagen 2006:351 om genetisk integritet


Utskottsberedning: 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So575 av Fredrick Federley (C) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So532 av Eva Flyborg m.fl. (FP, MP, C)

Motion till riksdagen 2011/12:So532 av Eva Flyborg m.fl. FP, MP, C Självbestämmande vid livets slut FP1126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors självbestämmande vid livets slut. Motivering Man kan ibland få höra att vården ska vara


Utskottsberedning: 2011/12:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So532 av Eva Flyborg m.fl. (FP, MP, C) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Sk404 av Per Åsling och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk404 av Per Åsling och Annika Qarlsson C Åtgärder för att främja ägarskiften C462 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att främja ägarskiften.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2011/12:NU10 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sk404 av Per Åsling och Annika Qarlsson (C) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Sk389 av Karin Nilsson och Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk389 av Karin Nilsson och Per-Ingvar Johnsson C Den statliga inkomstskatten C424 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om att stegvis sänka den statliga inkomstskatten för att premiera utbildning


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk389 av Karin Nilsson och Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sk367 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk367 av Kerstin Lundgren C Sänkt tjänstemoms C321 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en allmän översyn av dagens momssatser för att kunna sänka tjänstemomsen. Motivering Sverige ska arbeta sig ur krisen.


Utskottsberedning: 2011/12:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk367 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk366 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk366 av Kerstin Lundgren C Reklamskatten C323 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om reklamskatten i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Den 1 juli 1971 infördes skatt på annonser. Motivet var att skatten skulle finansiera ett


Utskottsberedning: 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk366 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Sf298 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf298 av Kerstin Lundgren C Sänk arbetsgivaravgifterna C322 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka arbetsgivaravgifterna som en del i att stärka företagarlinjen och en framtida skatteväxling. Motivering Regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf298 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf296 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf296 av Kerstin Lundgren C Underlättande av att återfå och behålla ett svenskt medborgarskap C320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag som gör det lättare att återfå och behålla ett svenskt


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf296 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:N393 av Per Åsling och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:N393 av Per Åsling och Annika Qarlsson C Riskkapitalförsörjning och innovationsstöd för småföretag C461 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskkapitalförsörjning i småföretag. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:N393 av Per Åsling och Annika Qarlsson (C) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:N381 av Johan Linander (C)

Motion till riksdagen 2011/12:N381 av Johan Linander C Lika konkurrens för hållbar utveckling C425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras av utformningen av de kommunala kompetensreglerna på energiområdet. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2011/12:NU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N381 av Johan Linander (C) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:N380 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:N380 av Karin Nilsson C Starta-eget-faddrar C434 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheterna att skapa en resursbank med företagsfaddrar. Motivering Jag har som riksdagsledamot träffat


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N380 av Karin Nilsson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:N379 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2011/12:N379 av Ulrika Carlsson i Skövde C Lanthandel C441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera stöd till lanthandeln som en viktig förutsättning för service på landsbygden. Motivering Regeringsförklaringen


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N379 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 47 kB)