Dokument & lagar (194 träffar)

Motion 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani C Additionella pengar till klimatbiståndet c475 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om additionella pengar till klimatbiståndet. Motivering Världen står idag inför stora utmaningar med att både


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani (C) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:U323 av Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U323 av Abir Al-Sahlani C Sverige en stark röst för fred och försoning c477 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges viktiga roll i försoningsprocesser. Motivering Sverige har ett stort förtroendekapital när


Utskottsberedning: 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U323 av Abir Al-Sahlani (C) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP)

Motion till riksdagen 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP Aktiv politik till stöd för demokrati i Burma KD404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska vara en tydlig röst till stöd för den demokratiska oppositionen


Utskottsberedning: 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:U314 av Staffan Danielsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U314 av Staffan Danielsson C Dawit Isaak c348 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än nio år men inte är anklagad, än


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U314 av Staffan Danielsson (C) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. M, FP, C, KD Norrköpings hamns strategiska betydelse M902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norrköpings hamns strategiska betydelse för Sverige och den fjärde storstadsregionen samt vikten


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:So603 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:So603 av Karin Nilsson C Översyn av regelverket för läkemedelshantering för patienter som ingår i opiatprogrammet enligt SOSFS 2009:27 c479 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av regelverket


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So603 av Karin Nilsson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Sk456 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk456 av Per Åsling C Genomförande av riskkapitalavdrag c474 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett skyndsamt genomförande av ett riskkapitalavdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Sk456 av Per Åsling (C) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Sk452 av Roger Tiefensee (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk452 av Roger Tiefensee C Inbetalningar till fel skattekonto c472 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rutiner för felaktiga inbetalningar till Skatteverket. Motivering Det är ofta både svårt och krångligt att vara


Utskottsberedning: 2010/11:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk452 av Roger Tiefensee (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Sk450 av Annie Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk450 av Annie Johansson C Marknadspriset på el från vindkraftskooperativ c389 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fastställa marknadspriset på el från vindkraftskooperativ. Riksdagsbeslutet Vi behöver


Utskottsberedning: 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk450 av Annie Johansson (C) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sk449 av Annie Johansson och Kenneth Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk449 av Annie Johansson och Kenneth Johansson C Uttagsskatten för vindkraftskooperativ c388 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en neutralisering av uttagsskatten för vindkraftskooperativ. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk449 av Annie Johansson och Kenneth Johansson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:N435 av Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2010/11:N435 av Abir Al-Sahlani C Mikrolån till företagare med utländsk bakgrund c478 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av mikrolån till företagare med utländsk bakgrund. Motivering Det tar alldeles för lång tid


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N435 av Abir Al-Sahlani (C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:N430 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2010/11:N430 av Per Åsling C Nationellt biogasmål och ökad produktion c473 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett nationellt biogasmål samt fortsatta stimulanser för att öka biogasproduktionen och omställningen


Utskottsberedning: 2010/11:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N430 av Per Åsling (C) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:N387 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C)

Motion till riksdagen 2010/11:N387 av Staffan Anger och Per Åsling M, C Finansiering av groddföretag M1381 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över finansieringen av groddföretag genom garantier från staten. Motivering Finansieringssystemen


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N387 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson C Ansökningar kopplade till EU:s jordbrukspolitik c476 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat stöd för uppgiftslämnandet i ansökningarna om ersättningar kopplade till EU:s


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson C Tv-avgiften c338 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SVT ska betalas genom skatten via en public service-avgiftlika för alla. Motivering Radiotjänst grundades


Utskottsberedning: 2010/11:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C)

Motion till riksdagen 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. MP, FP, C Rökfri arbetsplats MP1802 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att de rökrum som nu finns tas bort inom riksdagens arbetsområde och att utomhusrökningen begränsas till


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. M, FP, C, KD 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högtidlighålla 100-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012 genom att göra


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub340 av Anders Flanking (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub340 av Anders Flanking C Skadestånd till mobbningsoffer i skolan c445 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras i syfte att höja ersättningsnivåerna då skadestånd utdöms till s.k. mobbingsoffer


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub340 av Anders Flanking (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub338 av Karin Granbom Ellison och Staffan Danielsson (FP, C)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub338 av Karin Granbom Ellison och Staffan Danielsson FP, C Ökade möjligheter till studier vid folkhögskola för personer med funktionsnedsättning FP1230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub338 av Karin Granbom Ellison och Staffan Danielsson (FP, C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:U288 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, FP, C)

Motion till riksdagen 2010/11:U288 av Annelie Enochson m.fl. KD, M, FP, C Uigurernas situation i västra Kina kd403 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen mellan Sverige och Kina bör verka för att de mänskliga


Utskottsberedning: 2011/12:UU8 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U288 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, FP, C) (doc, 59 kB)