Dokument & lagar (311 träffar)

Motion 2009/10:K6 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 2009/10:K6 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m, c med anledning av framst. 2009/10:RS4 Uppföljning av riksrevisionsreformen m920 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som mening vad som anförs i motionen om inrättandet av ett särskilt revisionsutskott. Bakgrund och


Utskottsberedning: 2009/10:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:K6 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m, c) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:K5 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 2009/10:K5 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m, c med anledning av framst. 2009/10:RS4 Uppföljning av riksrevisionsreformen m919 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte snäva in Riksrevisionens uppdrag, utan att bibehålla


Utskottsberedning: 2010/11:KU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:K5 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m, c) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, c, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. m, fp, kd, c, mp, v Kina, Tibet och mänskliga rättigheter m918 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en fredlig lösning för Tibet och se till att mänskliga rättigheter efterlevs.


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, c, mp, v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:U308 av Annika Qarlsson m.fl. (c, v, m, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:U308 av Annika Qarlsson m.fl. c, v, m, fp Tillgången på SRHR-materiel c417 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de analyser och strategier som ligger till grund för Sveriges internationella utvecklingssamarbete


Utskottsberedning: 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:U308 av Annika Qarlsson m.fl. (c, v, m, fp) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. m, fp, kd, c Bättre rehabilitering och livskvalitet m912 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur rehabiliteringen för patienter kan förbättras. Motivering Människor utsätts idag


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, c, m)

Motion till riksdagen 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. kd, c, m Tvångsvård för gravida missbrukare kd408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tvångsvård för gravida missbrukare. Motivering Att människor som är fast i missbruk har rätt


Utskottsberedning: 2009/10:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, c, m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, m)

Motion till riksdagen 2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. kd, c, v, fp, m Nationell SRHR-policy och strategi kd404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utforma en nationell SRHR-strategi. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, m) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:So664 av Roger Tiefensee (c)

Motion till riksdagen 2009/10:So664 av Roger Tiefensee c Gårdsförsäljning i Sverige c569 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerat vin och öl. Motivering En turistform som är stor och utbredd i många


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So664 av Roger Tiefensee (c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:So650 av Eva Flyborg m.fl. (fp, c, m, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So650 av Eva Flyborg m.fl. fp, c, m, mp Självbestämmande vid livets slut fp1225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors självbestämmande vid livets slut. Motivering Man kan ibland få höra att vården ska vara


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So650 av Eva Flyborg m.fl. (fp, c, m, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:So622 av Fredrick Federley (c)

Motion till riksdagen 2009/10:So622 av Fredrick Federley c Översyn av svensk narkotikapolitik c336 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av den svenska narkotikapolitiken för att försöka att faktamässigt se vilka resultat de


Utskottsberedning: 2009/10:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So622 av Fredrick Federley (c) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:So621 av Fredrick Federley (c)

Motion till riksdagen 2009/10:So621 av Fredrick Federley c Slopande av systembolagsmonopolet c334 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett slopande av Systembolagets monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker samt avreglering av försäljningstider.


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So621 av Fredrick Federley (c) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:So620 av Fredrick Federley (c)

Motion till riksdagen 2009/10:So620 av Fredrick Federley c Nedläggning av Folkhälsoinstitutet c329 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nedläggning av Folkhälsoinstitutet FHIMotivering Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So620 av Fredrick Federley (c) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Sk526 av Sven Bergström och Margareta B Kjellin (c, m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk526 av Sven Bergström och Margareta B Kjellin c, m Rättvisa förutsättningar för syntetiska drivmedel c451 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa rättvisa förutsättningar för användning av syntetiska drivmedel.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk526 av Sven Bergström och Margareta B Kjellin (c, m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd En ljus framtid för Östergötland m917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för en god utveckling i Östergötland. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:N452 av Per Åsling (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N452 av Per Åsling c Lokala upplevelser c556 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett pilotprojekt med syftet att göra själva resan till en del av turistens val av destination. Motivering Besöksnäringen är en av


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N452 av Per Åsling (c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ju429 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, mp, c, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju429 av Rosita Runegrund m.fl. kd, m, fp, mp, c, v Människohandel med barn kd407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkt straffrättsligt skydd när det gäller människohandel med barn. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:JuU1 2009/10:JuU33 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:Ju429 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, mp, c, v) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:Fö262 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö262 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson c Erkännande av elöverkänslighet som sjukdom c484 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:CU9 2009/10:FöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Fö262 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (c) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:C465 av Erik A Eriksson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:C465 av Erik A Eriksson c Bostäder på landsbygden c541 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostäder på landsbygden. Motivering Det finns undersökningar som anger att mer än en halv miljon människor skulle vilja


Utskottsberedning: 2009/10:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C465 av Erik A Eriksson (c) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub539 av Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub539 av Ulrika Carlsson i Skövde c Fler utbildningsplatser för läkarutbildning c565 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att antalet läkarutbildningsplatser i Sverige bör ses över så att de räcker för den framtida


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub539 av Ulrika Carlsson i Skövde (c) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp, c, kd, m, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. fp, c, kd, m, v, mp Alla barns rätt till skolgång Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla barns rätt att gå i skola. Motivering Alla barn som


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp, c, kd, m, v, mp) (doc, 40 kB)