Dokument & lagar (273 träffar)

Motion 2007/08:Ub565 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub565 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Högskolan c533 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om examensrätt i doktorsutbildningen. Motivering Regeringen slår i budgetpropositionen för 2008 fast att förstklassig


Utskottsberedning: 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U375 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U375 av Gunvor G Ericson m.fl. mp, m, c, kd, v, fp Abort och bistånd mp956 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör arbeta aktivt för att utöka rätten och tillgängligheten till abort för kvinnor i världen.


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U375 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius (mp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius mp, c Cykeltrafikens villkor mp958 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av översyn av den lagstiftning som reglerar cykeltrafikens villkor. Motivering Skälen


Utskottsberedning: 2007/08:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius (mp, c) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:So588 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:So588 av Gunvor G Ericson m.fl. mp, m, c, kd, v, fp Sexualvaneundersökning mp954 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen i samhället om sexualvanor. Sexuell och reproduktiv hälsa Trygg sexualitet som


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So588 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Sk371 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala (c, m)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk371 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala c, m Syntetiskt dieseldrivmedel c459 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beskatta syntetiskt drivmedel som naturgas. Motivering Ecopar är ett syntetiskt


Utskottsberedning: 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk371 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala (c, m) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:MJ468 av Walburga Habsburg Douglas och Roger Tiefensee (m, c)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ468 av Walburga Habsburg Douglas och Roger Tiefensee m, c Rening av övergödda sjöar i Södermanland m922 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om metodutveckling och pilotprojekt för att rena övergödda sjöar i Södermanland.


Utskottsberedning: 2007/08:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ468 av Walburga Habsburg Douglas och Roger Tiefensee (m, c) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen (fp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen fp, c Opera på Skäret fp1523 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Opera på Skäret i Ljusnarsberg. Motivering Opera på Skäret i Ljusnarsberg är idag ett kulturellt musikteatercentrum


Utskottsberedning: 2007/08:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen (fp, c) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley (fp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley fp, c Svenska Spel fp1248 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda vad en försäljning av Svenska Spel skulle komma att innebära för den svenska spelsituationen.


Utskottsberedning: 2007/08:KrU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley (fp, c) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K392 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v)

Motion till riksdagen 2007/08:K392 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, mp, c, v Vissa grundlagsfrågor rörande homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 1 kap. 2 regeringsformen om


Utskottsberedning: 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2008/09:KU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:K392 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:Ub422 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub422 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. m911 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:Ub422 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:U378 av Karla López m.fl. (mp, v, m, c, kd, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U378 av Karla López m.fl. mp, v, m, c, kd, fp Mänskliga rättigheter i Kina inför OS mp960 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inför OS verka för mänskliga rättigheter i Kina. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U378 av Karla López m.fl. (mp, v, m, c, kd, fp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:U332 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, kd, m, mp, c, v)

Motion till riksdagen 2007/08:U332 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, kd, m, mp, c, v Frigivande av Dawit Isaak fp1320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu sex år sedan


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U332 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, kd, m, mp, c, v) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:U327 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, mp, v, c)

Motion till riksdagen 2007/08:U327 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, kd, mp, v, c Åtgärder för minskad spridning av små och lätta vapen fp1218 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta en nationell handlingsplan rörande små och lätta vapen.1


Utskottsberedning: 2007/08:UU7 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U327 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, mp, v, c) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:T536 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2007/08:T536 av Bengt-Anders Johansson m.fl. m, fp, kd, c Europakorridoren m921 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Europakorridoren. Motivering Regering och riksdag står under de kommande åren inför att fatta strategiskt


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T536 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:T505 av Karin Nilsson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:T505 av Karin Nilsson c Kust-till-kust-banan öster om Alvesta c460 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en upprustning av Kust-till-kust-banan öster om Alvesta samt Alvesta bangård och station. Motivering I mitten


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T505 av Karin Nilsson (c) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:T504 av Karin Nilsson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:T504 av Karin Nilsson c Gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågstrafiken c532 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågstrafiken på Södra stambanan och Västkustbanan. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T504 av Karin Nilsson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, c, kd Infrastruktur i Göteborg och Västsverige fp1376 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastruktursatsningar i Göteborg och Västsverige. Motivering Sverige lider för närvarande


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 73 kB)

Motion 2007/08:T497 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:T497 av Lars-Arne Staxäng m.fl. m, c, fp, kd Infrastruktursatsningar i Västsverige m902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av satsningar på den västsvenska infrastrukturen. Motivering En infrastruktur i


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T497 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:T485 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2007/08:T485 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, kd, c Vänersjöfarten fp1521 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hamnar för Vänersjöfarten. Motivering Hamnstrategiutredningen har nu lämnat över sitt utredningsuppdrag till


Utskottsberedning: 2007/08:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T485 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:T484 av Lennart Pettersson m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:T484 av Lennart Pettersson m.fl. c, m, fp, kd Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör c484 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten till en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T484 av Lennart Pettersson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 43 kB)