Dokument & lagar (11 717 träffar)

Motion 2019/20:1757 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1757 av Linda Ylivainio C Laxdöden i Torne älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att utreda orsakerna till laxdöden i Torne älv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Torne älv är Sveriges största vildlaxälv med vissa


Utskottsberedning: 2019/20:MJU11

Motion 2019/20:1757 av Linda Ylivainio (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1757 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen båda C Transport av avfall och återvinning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att professionella ombud, inklusive sådana som marknadsför sig på digitala plattformar, ska ha samma rätt och möjligheter


Utskottsberedning: MJU NU

Motion 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1750 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1750 av Per Lodenius m.fl. C Åtgärder mot skarv vid våra kuster och sjöar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta adekvata och direkta beslut och åtgärder för att komma till rätta med de problem skarven utgör och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1750 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1750 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1745 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1745 av Kerstin Lundgren C Skarv och säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utnyttja undantag från fågeldirektivet för att öka jakten på skarv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1745 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1745 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1737 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1737 av Per Lodenius m.fl. C Skrotning av båtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skrotning av båtar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns enligt uppgift ungefär 100 000 båtar i Sverige som är över 40 år gamla, varav


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1737 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1737 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. C Åtgärder för hållbart byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fördelarna med ett byggande som är bioekonomiskt motiverat och uppmuntrar till en ökad byggnation med trä och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU 2019/20:CU10 2019/20:NU12 2019/20:SkU21 2019/20:SkU22

Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:1603 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1603 av Per Schöldberg och Anders Åkesson båda C Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om balansering av vildsvinsstammen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vildsvinsstammen ökar återigen


Utskottsberedning: 2019/20:MJU6

Motion 2019/20:1603 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1603 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1591 av Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1591 av Daniel Bäckström C Investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet och att ge långsiktiga förutsättningar för gröna näringen


Utskottsberedning: 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:1591 av Daniel Bäckström (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1591 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander båda C Nationellt meänkieli-centrum till Övertorneå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett nationellt språkcentrum för meänkieli i Övertorneå och att se över


Utskottsberedning: KrU KU

Motion 2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander (båda C) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling båda C Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av snabbare hantering hos myndigheter och domstolar av tillståndsärenden och


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren C 16-årsgräns för kommunval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begära en ändring av vallagen så att en 16-årsgräns införs för kommunval inför valåret 2022 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren C Riksdagens ledamöters utövande av kontrollmakten vid en övergångsregering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagens ledamöter måste kunna utöva sin granskande roll gentemot en övergångsregering och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie båda C Offentlig information på lättläst svenska Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelverk kring lättläst text och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgänglighet är ett viktigt politiskt


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. C Ökade befogenheter för tullen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller utökade befogenheter för tullen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Skärpta åtgärder mot djurrättsaktivism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att skärpa åtgärderna mot brott begångna av djurrättsaktivister och därmed


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Polisen ska finnas i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen till Polismyndigheten bör påtala samt följa upp vikten av att prioritera säkerhet i hela landet och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort gränskontrollerna mellan Danmark och Skåne och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1954


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1608 av Alireza Akhondi C Flaggning av adresser för ambulans Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller flaggning av adresser för ambulans och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1607 av Alireza Akhondi C Straffrabatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mängdrabatten vid upprepade brott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I vårt svenska rättssystem styrs utdömandet av påföljder av lag och praxis. En


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1605 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1605 av Alireza Akhondi C Ett tryggt Sverige fritt från brott och extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller ett tryggare Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:1605 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1605 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 74 kB)