Dokument & lagar (11 717 träffar)

Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1597 av Solveig Zander C En väl fungerande ersättning vid arbetsskada Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående presentera en arbetsskadeförsäkring med hög trovärdighet och ett lagförslag för ekonomisk trygghet till dem som har rätt


Utskottsberedning: 2019/20:SfU17

Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C)

Motion till riksdagen 2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson S, C Utveckla Sveaskogs ekoparker med mer naturturism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förvaltningen av Sveaskogs ekoparker med syftet att öka de ekonomiska mervärdena för Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander båda C Garanterad samhällsservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som ger varje medborgare i Sverige en fungerande


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander båda C Lokalisering av statliga myndigeter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen har vid ett flertal tillfällen


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Konkurrenskraftsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett konkurrenskraftsmål och ett konkurrenskraftsindex som mäter konkurrenskraften på alla relevanta områden och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:NU12

Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Låt berörda kommuner och regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda kommuner och regioner ska få behålla en rättmätig del av vind- och


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander båda C Panoramafrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera digital publicering av avbildningar av konstverk som finns i det offentliga rummet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:NU18

Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Ekonomiska frizoner för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att under en provperiod inrätta ekonomiska frizoner för företag i ett visst antal utpekade områden


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1755 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18 2019/20:JuU1 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 2 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. C Stockholmsregionen klimatsmart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra en klimatsmart Stockholmsregion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholmsregionen ska bli klimatneutral.


Utskottsberedning: 2019/20:NU13

Motion 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström båda C Gränshinder mellan Sverige och Norge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska gränshindren för näringslivet mellan Sverige och Norge och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:NU15

Motion 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1838 av Rickard Nordin C Förenklad process för att skrota bilar där ägaren inte är kontaktbar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla processen för skrotning av bilar utan kontaktbar ägare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:MJU13

Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin båda C Marint skräp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på en översyn av ansvaret och kostnaderna för städning av stränder på grund av marint skräp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU13

Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström båda C Biobaserad samhällsekonomi utan råvara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör styra sin förvaltning mot insatser inom den nuvarande skogspolitiken som stimulerar en


Utskottsberedning: 2019/20:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling båda C Värna ett levande fäbodbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samlad handlingsplan för att värna ett levande fäbodbruk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. C Strandskyddet och utvecklingen i skärgården och på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändring av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är idag ett stort


Utskottsberedning: 2019/20:MJU15

Motion 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Undantag från regeln som kräver att nötdjur ska ha sällskap av artfrände Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att komplettera befintlig djurlagstiftning


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. C Östersjöns miljö- och fiskepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta och samordna åtgärder vad gäller Östersjöns miljö och fiske enligt motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU11

Motion 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Fjällnära skog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avverkning i fjällnära skog ska anses som pågående markanvändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:MJU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1761 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1761 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av regleringsbreven för de myndigheter som hanterar tillståndsärenden, med större


Utskottsberedning: 2019/20:MJU12

Motion 2019/20:1761 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1761 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 78 kB)