Dokument & lagar (11 716 träffar)

Motion 2019/20:1749 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1749 av Kerstin Lundgren C Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att som en förberedelse till kommande utredning öppna för försöksverksamhet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:SoU7

Motion 2019/20:1749 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1749 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie båda C Förebyggande hälsoarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i hälso- och sjukvårdslagen ska framgå att primärvården har ansvar för preventivt hälsoarbete och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1613 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1613 av Alireza Akhondi m.fl. C Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:SoU7

Motion 2019/20:1613 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1613 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1601 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1601 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi båda C Utvärdera den svenska missbrukspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på det förebyggande missbruksarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:SoU7

Motion 2019/20:1601 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1601 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1598 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1598 av Solveig Zander C GBS-test vid graviditet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriskt test av GBS för blivande mödrar och tillkännager detta för regeringen. Motivering GBS, grupp B-streptokocker, finns i tarmfloran


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:1598 av Solveig Zander (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1598 av Solveig Zander (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1799 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1799 av Per Åsling C Rapportering till Skatteverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att plattformsföretag bör åläggas att rapportera in till Skatteverket vilka ersättningar de har betalat ut till uppdragstagare och tillkännager detta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1799 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1799 av Per Åsling (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1793 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1793 av Per Åsling C Förmånsbeskattningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt verka för att en utredning tillsätts om förmånsbeskattning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Skattereglerna för fåmansföretag


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1793 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1793 av Per Åsling (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander båda C Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner och tillkännager detta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Utvidgat ROT-avdrag som omfattar vatten- och avloppsanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta vatten- och avloppsanläggningar


Utskottsberedning: SkU 2019/20:MJU10

Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Översyn av reseavdraget för att inte missgynna landsbygdens invånare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över avdraget för resor i deklarationen i syfte att inte missgynna de resenärer


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1740 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1740 av Per Åsling C Beskattning av naturvårdsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ersättning för naturvårdsavtal ska få sättas av till skogskonto och tillkännager detta för regeringen. Motivering Naturvårdsavtalet


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1740 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1740 av Per Åsling (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström båda C Ett nytt stickår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av ett nytt stickår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Innehav av fastigheter är ofta mycket långa.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi båda C Skolverksamheters skyldighet att betala fastighetsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bestämmelsen om fastighetsskatt för skolverksamheter och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1790 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1790 av Per Åsling C Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar för beräkning av SGI utifrån deklarerat resultat på vilket


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1790 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1790 av Per Åsling (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1787 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1787 av Per Åsling C Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utarbeta ett system för regionalt differentierade arbetsgivaravgifter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1787 av Per Åsling (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1787 av Per Åsling (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1786 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1786 av Per Åsling C Växa-stöd även för enkla bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett utvidgat växa-stöd så att det även omfattar enkla bolag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 1 januari 2017 infördes


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1786 av Per Åsling (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1786 av Per Åsling (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. C Utökad rätt att bevilja reflektionsperiod gällande offer för människohandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler funktioner måste ges mandat att identifiera brottsoffer för människohandel och ansöka


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1754 av Martin Ådahl (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1754 av Martin Ådahl C Delad föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur föräldraförsäkringen kan delas i tre lika delar, där en tredjedel var av den ersatta föräldraledigheten är knuten till den ena föräldern och


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1754 av Martin Ådahl (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1754 av Martin Ådahl (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren C Rätt att återfå medborgarskap även efter 22 års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag om ändring av medborgarskapslagen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1597 av Solveig Zander C En väl fungerande ersättning vid arbetsskada Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående presentera en arbetsskadeförsäkring med hög trovärdighet och ett lagförslag för ekonomisk trygghet till dem som har rätt


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C) (pdf, 73 kB)