Dokument & lagar (11 717 träffar)

Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2538 av Kristina Yngwe C Äganderätt och proportionalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en genomlysning av hur äganderätten och brukanderätten beaktas i politiska beslut och hur hänsyn till äganderätten och tillämpningen av


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. S, C, L, MP, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygghetsberedning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nämndemannasystem utan partipolitiskt


Utskottsberedning: KU UbU 2019/20:AU9 2019/20:CU10 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU30 2019/20:JuU32 2019/20:JuU7 2019/20:SfU20 2019/20:SfU22 2019/20:SkU7 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall, 55 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3111 av Linda Ylivainio C Effektivare bekämpning av drograttfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare drogbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under perioden 2009-2018 har de anmälda rattfylleribrotten


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2535 av Kristina Yngwe C Djurrättsrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen bör införa och begagna sig av en särskild brottskod för brott som bedöms ha koppling till djurrättsrelaterad brottslighet, och detta


Utskottsberedning: 2019/20:CU11 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar och samhällets säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1 2019/20:FöU6 2019/20:FöU8 2019/20:FöU9
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 1 avslag, 31 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 91 kB) Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 138 kB)

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. C Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna grundläggande servicefunktioner och tryggheten för såväl privatpersoner som näringsverksamheter


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU4 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:JuU25 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:NU15 2019/20:NU4 2019/20:SkU20 2019/20:SkU24 2019/20:TU7 2019/20:UbU13
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, 46 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. C Bostäder och grönt samhällsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bejaka upplåtelseformer såsom hyrköp och ägarlägenheter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: MJU 2019/20:CU1 2019/20:CU10 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:TU11
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 1 avslag, 37 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 121 kB)

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. C Människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk och tillkännager detta


Utskottsberedning: KU 2019/20:CU14 2019/20:CU17 2019/20:SfU18 2019/20:SoU9 2019/20:TU11

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2019/20:2548 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2548 av Kristina Yngwe C Effektivisera Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en privatisering av delar av Lantmäteriets verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många av landsbygdens företag är beroende


Utskottsberedning: 2019/20:CU13

Motion 2019/20:2548 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2548 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. C Integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vända utvecklingen i utanförskapsområdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna


Utskottsberedning: AU UbU 2019/20:CU10

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. C Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna kring utstationering och återinföra regelverket såsom det var utformat i den s.k. lex Laval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:AU9 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 1 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. C Möjligheternas land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omställning och kompetensutveckling ska underlättas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU 2019/20:AU10 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:NU12 2019/20:SfU17 2019/20:SkU21 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 2 avslag, 22 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling båda C Fjärrundervisning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och att skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad


Utskottsberedning: 2019/20:UbU10

Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren C Treterminssystem i utbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av ett treterminssystem i svensk utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har nu fått sin första


Utskottsberedning: 2019/20:UbU10

Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren C Djurskötarutbildning i norr och söder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åtgärder för att möta behovet av att utöka och sprida djurskötarutbildningen t.ex. till Umeå och Skara och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin båda C UF-företag och skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildning i entreprenörskap ska erbjudas fler gymnasieelever än i dag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år


Utskottsberedning: 2019/20:UbU13

Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1833 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1833 av Helena Lindahl och Per Åsling båda C Minskad saltanvändning för vägar med vinterväglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en strategi för minskad saltanvändning bör tas fram för vägar i områden med vinterväglag och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:1833 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1833 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1798 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1798 av Per Åsling m.fl. C Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i nära samverkan med Inlandsbanan AB och näringslivet i uppdrag att se över Inlandsbanans framtida funktion med svensk normalstandard integrerat


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:1798 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1798 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:1797 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1797 av Per Åsling och Helena Lindahl båda C Turisttrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringslivet och övriga berörda myndigheter undersöka behovet av att anpassa infrastrukturen till


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:1797 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1797 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 76 kB)